Ontslag na een bedrijfsongeval

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Toch is het heel vervelend als je bij een bedrijfsongeval letsel oploopt. Op dat moment gaan er misschien wel honderden gedachten door je heen. Hoe gaat het met mijn herstel? Wat moet ik regelen? En waar moet ik rekening mee houden? Toch zijn er veel werknemers die na een bedrijfsongeval bang zijn voor ontslag. Het laatste waar je je op dat moment over druk wil maken. Maar mag een werkgever je ontslaan na een bedrijfsongeval? We vertellen in dit blog meer over je rechten.

Mag een werkgever je ontslaan na een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval kan een relatie tussen werkgever en werknemer onder druk zetten. Zeker wanneer je de werkgever aansprakelijk wilt stellen. Werknemers zijn vaak bang dat hun contract niet wordt verlengd of dat zij zelfs worden ontslagen na een bedrijfsongeval.

Laten we meteen je zorgen wegnemen. Als werknemer mag je in principe niet ziek uit dienst gaan. Dus een werkgever kan jou als werknemer niet zomaar ontslaan. Natuurlijk zijn er bijzondere situaties waarbij dit soms wel kan. Bijvoorbeeld als je een bedrijfsongeval hebt tijdens de proeftijd, als je op staande voet wordt ontslagen of als het bedrijf failliet gaat. Bij een vast contract heb je twee jaar recht op ontslagbescherming. Heb je een contract voor bepaalde tijd? Dan mag een werkgever het contract aan het einde van de looptijd opzeggen.

Zorg dat je altijd voldoende meewerkt aan de re-integratie. Doe je dit niet? Dan is dit ook een geldige reden voor een werkgever om je te ontslaan. Overleg met je bedrijfsarts wat realistisch is voor jouw situatie om te re-integreren. Bij alle voorbeelden geldt dat de werkgever ‘ziekte’ niet als reden mag geven voor het ontslag. Uiteindelijk moet de werkgever altijd een geldige ontslaggrond gebruiken om jou te mogen ontslaan.

Is het verstandig om zelf ontslag te nemen?

Wat de situatie ook is, neem zelf geen ontslag. We kunnen dit niet genoeg benadrukken! Laat je ook adviseren door een juridisch specialist. Wanneer je uitvalt door een bedrijfsongeval, meld je dan ziek en laat dit noteren bij de bedrijfsarts. Je komt dan in de ziektewet. Je hebt twee jaar het recht op doorbetaling en daarnaast mag je in deze periode niet ontslagen worden zonder geldige reden. Neem je tóch ontslag na het bedrijfsongeval? Dan kom je niet in aanmerking voor een uitkering.

Bedrijfsongeval met nulurencontract

Vooral binnen de horeca, bij productiewerk en uitzendbureaus wordt veel gewerkt met nulurencontracten. Laat dit net de branches zijn waar de kans op een bedrijfsongeval groot is. Veel mensen denken dat je met een nulurencontract geen recht hebt op doorbetaling na een bedrijfsongeval. Toch is dit niet helemaal waar.

Door het bedrijfsongeval kun je niet werken binnen de oproepperiode. Zolang jouw nulurencontract loopt, wordt er gekeken naar het gemiddelde aantal uren dat je hebt gewerkt over een bepaalde periode. Daarvan krijg je zeventig procent. Ben je nog steeds ziek na de oproepperiode? Dan heb je geen recht op uitbetaling van je salaris. Een werkgever is verplicht om minimaal 70% van je salaris door te betalen over de ingeroosterde periode. Ga na het aflopen van je contract na of je recht hebt op een ziektewetuitkering, als je door het bedrijfsongeval nog niet in staat bent om te werken.

Waar heb je recht op na een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval gaat je niet in de koude kleren zitten. Daar komt nog eens bovenop dat je letselschade kunt oplopen. Dan kun je recht hebben op een schadevergoeding. Je krijgt een schadevergoeding wanneer je als slachtoffer schade oploopt bij een ongeval tijdens je werk.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet je je werkgever aansprakelijk stellen voor je letselschade. Ga hiervoor altijd eerst in gesprek met je werkgever en laat dit via een letselschadejurist aankondigen. Vaak is het bedrijf of je werkgever verzekerd voor bedrijfsongevallen met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Een werkgever staat hier vaak niet om te springen, maar de jurist handelt de situatie met de verzekeraar van je werkgever af.

Kom je er samen met je werkgever niet uit? DAS heeft een team van juridisch specialisten klaarstaan om je te adviseren.