Verschillende soorten bedrijfsongevallen

Bedrijfsongevallen zijn er in verschillende soorten en maten. Van lichte ongevallen tot incidenten met dodelijke afloop. Welke verschillende soorten bedrijfsongevallen zijn er? En wat moet u vervolgens doen? Wij helpen u graag verder.

Hoe we je kunnen helpen

DAS helpt je verder, of je nu verzekerd bent of niet. Onze ervaren juristen staan voor je klaar.

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Niet verzekerd?

Hulp bij letselschade

 • Als je geen verzekering hebt
 • Ontdek online je rechtspositie
 • Direct hulp van je eigen letselschadejurist.
 • Onze hulp is geheel kosteloos
 • Gratis advies, bel:  088 3279 817
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat valt onder een bedrijfsongeval?

Als u slachtoffer bent van een ongeval in de uitoefening van uw werkzaamheden, spreken we van een bedrijfsongeval of arbeidsongeval. U komt bijvoorbeeld met uw hand klem te zitten tussen een verouderde machine waardoor u lichamelijke schade of letsel oploopt. Ook een incident dat veroorzaakt wordt door een te hoge werkdruk, bijvoorbeeld een burn-out, wordt gezien als een bedrijfsincident.

Een misvatting is dat bedrijfsongevallen alleen plaatsvinden op de werkvloer. Ongevallen op een zakenreis of tijdens een congres, kunnen ook vallen onder bedrijfsongevallen. Zelfs als u onderweg bent voor uw werkgever is het mogelijk dat een ongeval behoort tot een bedrijfsongeval. Rijdt u vanuit werk naar huis? Of rijdt u naar uw werk toe? Dan spreken we niet over een bedrijfsongeval. Dit ongeval vindt niet plaats tijdens werktijd. Dit is afhankelijk van de afgesproken regeling. In sommige gevallen kan het namelijk onder goed werkgeverschap (7:611 BW) vallen.

Lees meer over uw rechten en plichten bij een verkeersongeval.

Blijvend letsel na een bedrijfsongeval. Wat nu?

U weet misschien al dat een schadevergoeding uw medische kosten en een deel van uw verloren loon kan dekken, terwijl u herstelt van een bedrijfsongeval. Maar wat gebeurt er bij een bedrijfsongeval met blijvend letsel?

Allereerst is de werkgever verplicht om een melding te maken bij Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Vervolgens doet de arbeidsinspectie onderzoek naar het bedrijfsongeval. Arbeidsongeschiktheid wordt bepaald aan de hand van:

 • Uw beroep
 • Uw resterende verdiensten
 • Uw functionele invaliditeit

Veroorzaakte schade kunt u vergoed krijgen vanuit de werkgever. Denk aan reiskosten, externe huishoudelijke hulp, kosten voor woningaanpassingen, aanschaf van een rolstoel, en meer. Over het algemeen wordt materiële schade vergoed. Daarnaast kunt u recht hebben op een vergoeding voor immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd.

Ik heb psychische schade na een bedrijfsongeval. Wat nu?

Psychische schade is een vorm van immateriële schade. U kunt in aanmerking komen voor smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor de opgelopen immateriële schade. Er zijn richtlijnen en vereisten aan het ontvangen van smartengeld. Zo kan deze vergoeding uitsluitend worden uitgekeerd:

 • Als gevolg van lichamelijk letsel;
 • Bij het schaden van de eer of goede naam van de betrokkene;
 • Wanneer er sprake is van het oogmerk om immateriële schade toe te brengen;
 • Bij sprake van aantasting van de nagedachtenis van een familielid;
 • De tegenpartij erkent de aansprakelijkheid;
 • Het medisch proces is afgerond. Dit betekent dat het letsel genezen moet zijn of niet verder zal verbeteren.

Wat te doen bij een dodelijk bedrijfsongeval?

Iedereen verdient het om beschermd te worden tegen ongevallen op het werk. Helaas komen dodelijke ongevallen met enige regelmaat voor. Het verlies van een dierbare in een dodelijk arbeidsongeval is verschrikkelijk. Naast het verwerken van een groot persoonlijk verlies, kan uw familie te maken krijgen met zware financiële gevolgen.

Als de werkgever verantwoordelijk wordt gehouden voor het dodelijk ongeval, heeft u als familie recht op overlijdensschade. Hieronder vallen:

 • Begrafeniskosten
 • Affectieschade
 • De financiële behoeftigheid voor het levensonderhoud van de directe nabestaanden. Meestal echtgeno(o)t(e) en kinderen

Daarnaast heeft u mogelijk recht op Affectieschade. Dit betekent dat de nabestaanden een vergoeding krijgen voor het psychisch leed dat de overledene achterlaat. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. Wanneer de overledene een inkomen had om zijn familie te onderhouden, kunnen door het bedrijfsongeval grote financiële problemen ontstaan. Dit wordt schade door het derven van levensonderhoud genoemd. Dit compenseert volledig het weggevallen inkomen. Daarnaast is de werkgever verplicht om de begrafeniskosten volledig te vergoeden.

Wat te doen bij een bedrijfsongeval door een dier?

De meeste mensen denken er niet aan om op het werk gewond te raken door een dier. Toch komen genoeg werknemers door hun beroep in contact met dieren. Dierenartsen en werknemers in de landbouw hebben dagelijks met dieren te maken. Maar ook bouwvakkers, onderhoudsmedewerkers en bezorgers komen af en toe met dieren in aanraking. Verwondingen die door dieren op het werk ontstaan, worden als bedrijfsongevallen behandeld.

De opgelopen schadeposten worden vergoedt door de (verzekeraar van de) werkgever. Denk aan de medische hulp, misgelopen inkomsten en eventuele huishoudelijke hulp. Bij ernstige verwondingen kan het zelfs voorkomen dat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geworden. In dat geval is de werkgever verantwoordelijk voor het weggevallen inkomen. Daarnaast komt u mogelijk in aanmerking voor smartengeld.

Lees verder