Hoogte schade­vergoeding bij een bedrijfs­ongeval

Liep u tijdens uw werkzaamheden letselschade op? Dan kunt u de werkgever hiervoor aansprakelijk stellen en in aanmerking komen voor een schadevergoeding. De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor ongevallen op de werkvloer. Maar hoe hoog is deze schadevergoeding? En wie betaalt het eigen risico? Wij helpen u graag verder.

Hoe we je kunnen helpen

DAS helpt je verder, of je nu verzekerd bent of niet. Onze ervaren juristen staan voor je klaar.

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Niet verzekerd?

Hulp bij letselschade

  • Als je geen verzekering hebt
  • Ontdek online je rechtspositie
  • Direct hulp van je eigen letselschadejurist.
  • Onze hulp is geheel kosteloos
  • Gratis advies, bel:  088 3279 817
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

 

Voordat u een schadevergoeding krijgt, moet de aansprakelijkheid van de werkgever vastgesteld worden. Dit is afhankelijk van de situatie. Lees meer over uw rechten en plichten bij een bedrijfsongeval. De werkgever heeft zorgplicht dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Zorg dat u werkt met bijvoorbeeld veilige machines en beschermingsmiddelen.

Waaruit bestaat een schadevergoeding bij een ongeval op werk?

Heeft u een ongeluk gehad door een machine op het werk? Of bent u uitgegleden in de gang? Dan kunt u hier letselschade aan overhouden, wat extra kosten met zich meebrengt. Denk aan de medische kosten voor letsel behandeling, het inkomensverlies, eventuele huishoudelijke hulp of kosten voor rechtsbijstand. Dit zijn kosten waar u mee te maken kunt krijgen na een bedrijfsongeval. Alle kosten waar we een geldbedrag aan kunnen hangen noemen we materiële kosten.

Krijgt u naast fysieke letselschade ook te maken met psychische-, emotionele- en geestelijke schade door pijn, verdriet of verminderde levensvreugde als gevolg van het ongeval? Dan wordt ook deze schade meegenomen in de schadevergoeding. Dit noemen we immateriële schade, oftewel smartengeld.

Hoeveel schadevergoeding krijg ik?

De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van onder andere deze factoren:

  1. Zo is het door u opgelopen letsel bepalend voor de hoogte van de schadevergoeding. Hoe ernstiger het letsel dat u heeft opgelopen, hoe hoger de schadevergoeding Er komen  meer medische- en overige kosten bij kijken.
  2. Vervolgens wordt  beoordeeld welke invloed dit letsel heeft op uw verdere leven. Hier geldt ook; hoe groter de impact, hoe hoger de schadevergoeding.
  3. Daarnaast wordt gekeken naar de juridische aansprakelijkheid van de werkgever. Er wordt onderzocht of u zelf roekeloos gedrag heeft vertoond en het ongeval daardoor aan u zelf te verwijten valt of dat het buiten uw schuld om is. Ook wordt onderzocht of de werkgever voldoet aan de zorgplicht.

De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding is situatieafhankelijk. Daarom is het lastig om de exacte hoogte aan te duiden. Via onze online test kunt u checken of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Daarnaast ziet u direct een indicatie van de schadevergoeding waar u recht op heeft.

Hoeveel smartengeld na bedrijfsongeval?

Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor de opgelopen immateriële schade na een ongeval. Net als bij het bepalen van de schadevergoeding voor materiële schade, wordt met een aantal zaken rekening gehouden. Denk aan de ernst van het letsel en de impact van het letsel op uw verdere leven. Daarnaast kijkt de rechter naar de bedragen die in het verleden zijn uitgekeerd voor gelijksoortige gevallen. De ANWB Smartengeldgids is een gids waar eerdere letselschadezaken met immateriële schade zijn gebundeld.

Moet ik bij een bedrijfsongeval zelf mijn eigen risico betalen?

Als u letselschade oploopt bij een bedrijfsongeval moet u bij medische kosten waarschijnlijk uw eigen risico van uw zorgverzekering aanspreken. Het eigen risico voor uw zorgverzekering is een van de vele schadeposten die u na het ongeluk kunt claimen bij de werkgever.

Welke soort schadeposten kan ik vergoed krijgen?

Letselschade na een bedrijfsongeval kan een grote impact hebben op uw dagelijkse leven. Kunt u bijvoorbeeld niet meer alle huishoudelijke taken uitvoeren? Dan heeft u recht op (een vergoeding voor) huishoudelijke hulp. Komt u moeilijker aan een baan door uw letsel? Dan heeft u recht op een vergoeding wegens economische kwetsbaarheid. U kunt vaak veel meer kostenposten vergoed krijgen dan dat u bij voorbaat denkt. Wij informeren u graag over de schadevergoedingen waar u recht op heeft.

Hulp bij een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan leiden tot ongewenste spanning op de werkvloer. Schakel daarom juridische hulp in. De letselschadejurist zorgt er dan voor dat uw werkgever aansprakelijk wordt gesteld en het hele traject netjes wordt doorlopen, zonder dat u zich daar te veel zorgen over hoeft te maken. De kosten voor de juridische bijstand worden meegenomen in de schadeclaim.

Lees verder