Wat zijn uw rechten en plichten bij een bedrijfsongeval?

U bent aan het werk en tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden gaat iets mis. U werkt bijvoorbeeld met een heftruck. U heeft hiermee een ongeluk gehad waardoor u lichamelijk letsel heeft opgelopen. Is er in deze situatie sprake van een bedrijfsongeval?

Hoe we je kunnen helpen

DAS helpt je verder, of je nu verzekerd bent of niet. Onze ervaren juristen staan voor je klaar.

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Niet verzekerd?

Hulp bij letselschade

  • Als je geen verzekering hebt
  • Ontdek online je rechtspositie
  • Direct hulp van je eigen letselschadejurist.
  • Onze hulp is geheel kosteloos
  • Gratis advies, bel:  088 3279 817
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

We spreken over een bedrijfsongeval wanneer u slachtoffer bent van een ongeval tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden. Hierbij maken we onderscheid tussen fysiek en psychisch letsel. Ook een burn-out, als gevolg van een te hoge werkdruk, wordt gezien als een bedrijfsongeval. De werkgever is verantwoordelijk om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren.

Een bedrijfsongeval is altijd schrikken. Zeker wanneer u letsel heeft opgelopen. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten. Wat zijn de vereisten en hoe stelt u uw werkgever aansprakelijk? Wij lopen u door het proces heen.

Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

De eerste stap in het proces is het melden van het bedrijfsongeval bij uw leidinggevende of werkgever. Is er sprake van een ernstig ongeval (ziekenhuisopname, blijvend letsel of een dodelijke afloop)? Dan moet de werkgever dit direct melden bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Een ongevallenonderzoek vindt plaats vanuit de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wanneer er sprake of een vermoeden is van een meldingsplichtig bedrijfsongeval. Hierbij wordt ook een ongevallenonderzoek uitgevoerd om een duidelijk beeld te schetsen van de toedracht, oorzaak en/of een overtreding heeft plaatsgevonden. De plaats van het ongeval moet zo ongewijzigd mogelijk blijven. Het is afhankelijk van het soort bedrijfsongeval en het letsel of nader onderzoek nodig is.

Bij een overtreding maakt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boeterapport op. Dit omvat de boete en een overzicht aan maatregelen om het bedrijfsongeval in de toekomst te voorkomen.

Wat zijn uw rechten en plichten bij een bedrijfsongeval?

Als slachtoffer van een bedrijfsongeval heeft u een stelplicht. Dit betekent dat u aan moet tonen dat u schade heeft opgelopen bij de uitvoering van uw werkzaamheden.

Bij letsel door een bedrijfsongeval heeft u recht op een schadevergoeding. U moet wel aan kunnen tonen dat de werkgever aansprakelijk is. In bijna alle gevallen is de werkgever aansprakelijk en verplicht uw letselschade te vergoeden. Behalve wanneer de werkgever aan kan tonen dat hij niet tekort schoot in zijn zorgplicht zoals omschreven in artikel 7:658 lid 1 BW.

Rechten en plichten van de werkgever

Bij een bedrijfsongeval heeft u, maar ook uw werkgever rechten en plichten. De werkgever heeft een zorgplicht en draagt verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek, het geven van instructies en toezicht houden. Er is sprake van een werkgeversaansprakelijkheid wanneer de werkgever niet voldoet aan de zorgplicht. U heeft dan recht op een schadevergoeding.

Rechten als uitzendkracht of ZZP’er bij een bedrijfsongeval

Jaarlijks vinden duizenden bedrijfsongevallen plaats onder uitzendkrachten en ZZP’ers. Als uitzendkracht en ZZP’er voert u een opdracht uit. De werkgever die u inzet om een opdracht uit te voeren is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. De rechten en plichten zijn voor uitzendkrachten en ZZP’ers hetzelfde als voor medewerkers. Dit geldt voor medewerkers in loondienst en vrijwilligers.

Waaruit bestaat een schadevergoeding bij een bedrijfsongeval?

Na het aantonen van de aansprakelijkheid van uw werkgever (bij een bedrijfsongeval) heeft u recht op een schadevergoeding.

Een schadevergoeding kan bestaan uit:

  • Inkomensschade
  • Pensioenschade
  • Eigen risico / Medische kosten (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, verlies zelfbekwaamheid, kosten zonder nut)
  • Reiskosten (ritjes het ziekenhuis)

Een schadevergoeding is onder te verdelen in materiële kosten en immateriële kosten. Materiële kosten zijn de kosten naar aanleiding van een bedrijfsongeval. Denk aan medische kosten, inkomensverlies en kosten voor rechtsbijstand. U kunt ook te maken krijgen met immateriële kosten. Denk hierbij aan de psychische-, emotionele- of geestelijke schade die u oploopt door pijn of verdriet. De hoogte van uw schadevergoeding is afhankelijk van verschillende factoren.

Lees verder