Wat zijn je rechten en plichten bij een bedrijfsongeval?

Je bent aan het werk en tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden gaat iets mis. Je werkt bijvoorbeeld met een heftruck. Je hebt hiermee een ongeluk gehad waardoor je lichamelijk letsel heeft opgelopen. Is er in deze situatie sprake van een bedrijfsongeval?

We spreken over een bedrijfsongeval wanneer je slachtoffer bent van een ongeval tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden. Hierbij maken we onderscheid tussen fysiek en psychisch letsel. Ook een burn-out, een beroepsziekte als gevolg van een te hoge werkdruk, wordt gezien als een bedrijfsongeval. De werkgever is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving.
Een bedrijfsongeval is altijd schrikken. Zeker wanneer je
letsel
hebt opgelopen. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van jouw rechten en plichten. Wat zijn de vereisten en
hoe stel jij je werkgever aansprakelijk? Wij lopen je door het proces heen.Download

Informatiegids 'Krijg ik een schadevergoeding na een bedrijfsongeval, en hoeveel?'

Ontdek of je recht hebt op een schadevergoeding en welke schade je kunt claimen.


Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

De eerste stap in het proces is het melden van het bedrijfsongeval bij jouw leidinggevende of werkgever. Is er sprake van een ernstig ongeval (ziekenhuisopname, blijvend letsel of een dodelijke afloop)? Dan moet de werkgever dit direct melden bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Een ongevallenonderzoek vindt plaats vanuit de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wanneer er sprake of een vermoeden is van een meldingsplichtig bedrijfsongeval. Hierbij wordt ook een ongevallenonderzoek uitgevoerd om een duidelijk beeld te schetsen van de toedracht, oorzaak en/of een overtreding heeft plaatsgevonden. De plaats van het ongeval moet zo ongewijzigd mogelijk blijven. Het is afhankelijk van
het soort bedrijfsongeval en het letsel of nader onderzoek nodig is.

Bij een overtreding maakt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boeterapport op. Dit omvat de boete en een overzicht aan maatregelen om het bedrijfsongeval in de toekomst te voorkomen.

Wat zijn jouw rechten en plichten bij een bedrijfsongeval?

Als slachtoffer van een bedrijfsongeval heb je een stelplicht. Dit betekent dat je aan moet tonen dat je schade hebt opgelopen bij de uitvoering van jouw werkzaamheden.
Bij letsel door een bedrijfsongeval heb je recht op een schadevergoeding. Je moet wel aan kunnen tonen dat de werkgever
aansprakelijk is. Vaak is de werkgever aansprakelijk en verplicht jouw letselschade te vergoeden. Behalve wanneer de werkgever aan kan tonen dat hij niet tekortschoot in zijn zorgplicht zoals omschreven in artikel 7:658 lid 1 BW/7:611 BW.

Rechten en plichten van de werkgever

Bij een bedrijfsongeval heb jij, maar ook je werkgever rechten en plichten. De werkgever heeft een zorgplicht en draagt verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek, het geven van instructies en toezicht houden. Er is sprake van een werkgeversaansprakelijkheid wanneer de werkgever niet voldoet aan de zorgplicht. Je hebt dan recht op een schadevergoeding.

Rechten als uitzendkracht of ZZP’er bij een bedrijfsongeval

Jaarlijks vinden duizenden bedrijfsongevallen plaats onder uitzendkrachten en ZZP’ers. Als uitzendkracht en ZZP’er voer je een opdracht uit. De werkgever die je inzet om een opdracht uit te voeren is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. De rechten en plichten zijn voor uitzendkrachten en ZZP’ers hetzelfde als voor medewerkers. Dit geldt voor medewerkers in loondienst en vrijwilligers.

Waaruit bestaat een schadevergoeding bij een bedrijfsongeval?

Na het aantonen van de aansprakelijkheid van je werkgever (bij een bedrijfsongeval) heb je recht op een schadevergoeding.
Een schadevergoeding kan bestaan uit:

  • Inkomensschade
  • Pensioenschade
  • Eigen risico / Medische kosten (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, verlies zelfbekwaamheid, kosten zonder nut)
  • Reiskosten (ritjes het ziekenhuis)

Een schadevergoeding is onder te verdelen in
materiële kosten
en
immateriële kosten. Materiële kosten zijn de kosten naar aanleiding van een bedrijfsongeval. Denk aan medische kosten, inkomensverlies en kosten voor rechtsbijstand. Je kunt ook te maken krijgen met immateriële schade. Denk hierbij aan gemiste levensvreugde. De
hoogte van jouw schadevergoeding is afhankelijk van verschillende factoren.

Veelgestelde vragen

Een bedrijfsongeval, of arbeidsongeval, is een ongeval onder werktijd tijdens het uitoefenen van je werkzaamheden. Een ongeluk wanneer je onderweg bent naar de klant valt daarom ook onder een bedrijfsongeval. We kennen verschillende soorten bedrijfsongevallen.Hoe kunnen wij je helpen?

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Hulp bij letselschade

  • Als je geen verzekering hebt
  • Ontdek online je rechtspositie
  • Direct hulp van je eigen letselschadejurist
  • Onze hulp is geheel kosteloos
  • Gratis advies, bel: 088 3279 817
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.