Aansprakelijkheid bedrijfsongeval: Wie is er aansprakelijk?

Bent u op het werk, tijdens werktijd betrokken bij een ongeval? Dan is de werkgever in sommige gevallen aansprakelijk. De werkgever draagt een zorgplicht, zodat u uw werk veilig kunt uitoefenen. Of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding en wanneer uw werkgever aansprakelijk is, leest u in dit artikel.

Hoe we je kunnen helpen

DAS helpt je verder, of je nu verzekerd bent of niet. Onze ervaren juristen staan voor je klaar.

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Niet verzekerd?

Hulp bij letselschade

 • Als je geen verzekering hebt
 • Ontdek online je rechtspositie
 • Direct hulp van je eigen letselschadejurist.
 • Onze hulp is geheel kosteloos
 • Gratis advies, bel:  088 3279 817
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Is de werkgever aansprakelijk voor mijn letselschade?

Om te bepalen of de werkgever aansprakelijk is voor een bedrijfsongeval, moet u twee zaken checken. Allereerst moet u aantonen dat het ongeval plaatsvond tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Vervolgens moet de werkgever aantonen dat hij heeft voldaan aan de zorgplicht.

Bedrijfsongeval aantonen

De eerste stap is dat u moet aantonen dat u schade heeft opgelopen bij de uitoefening van uw werkzaamheden. Dit kan aan de hand van bewijslasten. Een ongeluk met een machine waarmee u werkt of u bent uitgegleden nadat er is schoongemaakt, zijn hier voorbeelden van. Vindt het ongeluk niet plaats tijdens werktijd of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Dan is de werkgever niet altijd aansprakelijk.

Zorgplicht werkgever

De werkgever moet bewijzen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan, zodat u veilig en gezond kunt werken. De werkgever moet hierbij voldoende voorzorgsmaatregelen nemen en instructies geven om bedrijfsongevallen te voorkomen. Zo moet de werkgever bijvoorbeeld zorgen dat machines op de werkvloer veilig zijn en frequent worden gekeurd. De werkgever moet zich continu bewust zijn van de gevaren en risico’s tijdens het werk en hier ook maatregelen voor treffen. Voldoet de werkgever niet aan de zorgplicht? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. In dit artikel leest u meer over de hoogte van de schadevergoeding bij een bedrijfsongeval.

Voldoet de werkgever niet aan de zorgplicht? Dan kunt u de werkgever aansprakelijk stellen voor het bedrijfsongeval. De zorgplicht van de werkgever gaat ver om de werknemer te beschermen.

Bent u een uitzendkracht, vrijwilliger of zzp’er? En voert u dezelfde werkzaamheden uit als het ‘eigen’ personeel van het bedrijf? Dan geldt dezelfde bescherming en zorgplicht als voor de ‘eigen’ werknemers.

Wanneer is de werkgever niet aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

De werkgever kunt u niet aansprakelijk stellen voor een bedrijfsongeval als het ongeval voldoet aan één van onderstaande criteria:

 • Het ongeval vond niet plaats tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 • De werkgever heeft aangetoond dat hij voldoet aan de zorgplicht. Hij heeft voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen om een ongeval te voorkomen.
 • Het ongeval is het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Dient u een schadeclaim in bij de werkgever? Dan moet de werkgever naleving van de zorgplicht bewijzen, of dat het ongeval het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De werkgever moet daarnaast aantonen dat er voldoende voorlichting en toezicht was op het moment van het bedrijfsongeval.

De werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval. Hoe doe ik dat?

In de meeste bedrijfsongevallen is de werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval en de opgelopen (letsel)schade. Maar hoe stelt u het beste de werkgever aansprakelijk? Voor het behoud van een goede relatie met de werkgever, kondig de aansprakelijkstelling van de letselschade jurist aan. In de meeste gevallen handelt de letselschade jurist dit af met de verzekeraar van de werkgever.

Krijgt u te maken met een bedrijfsongeval? Doorloop de volgende stappen:

 1. Toon aan dat u het letsel heeft opgelopen tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden.
 2. De werkgever moet aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Is er sprake van roekeloos gedrag of opzet? Dan moet de werkgever dit aantonen.
 3. De werkgever moet het ongeval melden bij de Inspectie SZW (Voorheen Arbeidsinspectie).

Ongeval melden bij de Inspectie SZW

De werkgever is verplicht om het bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW bij overlijden, een ziekenhuisopname of blijvend letsel. In de meeste gevallen stelt de inspectie een onderzoek in. Tijdens het onderzoek wordt beoordeeld of het ongeval is veroorzaakt door het niet voldoen aan de zorgplicht van de werkgever. Soms wordt er een boete opgelegd aan de werkgever of aanpassingen in de bedrijfsvoering geëist.

Hoe lang is het verjaringstermijn van een bedrijfsongeval?

Houdt bij het aansprakelijk stellen rekening met een verjaringstermijn. De relatieve verjaringstermijn bij bedrijfsongevallen is vijf jaar. Stelt u de werkgever pas verantwoordelijk na het verlopen van de verjaringstermijn? Dan vervalt uw recht op een schadevergoeding. De verjaringstermijn gaat in vanaf het moment dat:

 • U weet dat u schade heeft opgelopen door het bedrijfsongeval;
 • U weet wie aansprakelijk is voor de schade.

In sommige gevallen besluit de rechter om de verjaringstermijn te verlengen als het letsel zich later pas opdoet. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij asbest zaken. Daarom bestaat een absolute verjaringstermijn van twintig jaar. Uw bedrijfsongeval is vanaf dat moment definitief verjaard. U kunt geen letselschadevergoeding meer vorderen. Let op dat de absolute verjaringstermijn in 2004 kwam te vervallen. Alleen bij ongevallen vóór 2004 geldt deze regeling nog wel.

Verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer. Wie is aansprakelijk?

Heeft u een verkeersongeval gehad op de terugweg van uw werk naar huis? Dan is de vraag of het verkeersongeval onder de werkgeversaansprakelijkheid valt. Meer informatie vindt u op onze pagina over verkeersongevallen.

Kunt u ontslagen worden bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever?

Veel werknemers zijn bang voor een slechte arbeidsrelatie nadat ze de werkgever aansprakelijk stellen voor een bedrijfsongeval. Sommige werknemers vrezen zelfs voor ontslag, of voor het niet verlengen van een contract voor bepaalde tijd. Vaak is dit niet aan de orde, maar er zijn aantal uitzonderingen.

De kans is groot dat de werkgever verzekerd is voor bedrijfsongevallen. Hiervoor moet een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten worden. Een bedrijfsongeval wordt daarom meestal verhaald op deze verzekering en afgehandeld door de verzekeringsmaatschappij.

Daarnaast is het indienen van een schadevergoeding, naar aanleiding van een bedrijfsongeval, geen rechterlijke ontslaggrond. De werkgever mag een werknemer alleen ontslaan als hier een goede rechterlijke reden voor is.

Lees verder