Aansprakelijkheid bedrijfsongeval: Wie is er aansprakelijk?

Bent u op het werk, tijdens werktijd betrokken bij een ongeval? Dan is de werkgever in sommige gevallen aansprakelijk. De werkgever draagt een zorgplicht, zodat u uw werk veilig kunt uitoefenen. Of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding en wanneer uw werkgever aansprakelijk is, leest u in dit artikel.

Onze oplossingen

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis adviesgesprek om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het u uitkomt.

Bent u bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij u graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.

Hulp bij letselschade

  • Als u geen verzekering heeft
  • Ontdek online uw rechtspositie
  • Direct hulp van uw eigen letselschadejurist.
  • Onze hulp is geheel kosteloos
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat is een bedrijfsongeval?

Er is sprake van een bedrijfsongeval wanneer een werknemer slachtoffer wordt van een ongeval op het werk of in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Dit kan op de werkvloer zijn, maar ook tijdens een zakenreis of tijdens een congres. Er is bijvoorbeeld sprake van een bedrijfsongeval wanneer een medewerker van de trap valt als hij iets probeert te pakken of uitglijdt over de gladde werkvloer. Een bedrijfsongeval kan fysiek en/of psychisch letsel veroorzaken.

Wanneer werkgever aansprakelijk voor bedrijfsongeval?

Om te bepalen of een werkgever aansprakelijk was voor een bedrijfsongeval moeten er twee zaken gecheckt worden. Allereerst moet u aantonen dat het ongeval plaatsvond tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en ten tweede moet de werkgever aantonen dat hij heeft voldaan aan de zorgplicht.

Bedrijfsongeval aantonen

U moet allereerst aantonen dat u letsel heeft opgelopen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. U heeft bijvoorbeeld een ongeluk gehad met een machine waarmee u werkt of bent uitgegleden nadat er is schoongemaakt. Vindt het ongeluk niet plaats tijdens werktijd of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, dan is uw werkgever niet altijd aansprakelijk. Ongelukken tijdens woon-werkverkeer vallen wel regelmatig onder de werkgeversaansprakelijkheid.

Zorgplicht werkgever

Uw werkgever moet bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan zodat u veilig en gezond kunt werken. Dit betekent dat de werkgever voldoende voorzorgsmaatregelen heeft moeten nemen en instructies heeft gegeven om bedrijfsongevallen te voorkomen. Uw werkgever moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat machines op de werkvloer veilig zijn en frequent worden gekeurd. Een werkgever moet zich dus continu bewust zijn van de gevaren en risico’s tijdens het werk en hier ook maatregelen voor treffen. Voldoet uw werkgever niet aan de zorgplicht dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding.

Is deze zorgplicht niet nageleefd door uw werkgever? Dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor het bedrijfsongeval. De zorgplicht van de werkgever gaat erg ver, de werknemer wordt door de wet goed beschermt.

Bent u een uitzendkracht, vrijwilliger of zzp’er en voert u dezelfde werkzaamheden uit als het ‘eigen’ personeel van het bedrijf? Dan geldt dezelfde bescherming als voor de ‘eigen’ werknemers. De werkgever heeft dus dezelfde zorgplicht.

Wanneer is de werkgever niet aansprakelijk voor bedrijfsongeval?

Uw werkgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bedrijfsongeval als het ongeval voldoet aan een van de volgende criteria:

  • Het ongeval vond niet plaats tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
  • Uw werkgever heeft succesvol aangetoond dat hij heeft voldaan aan de zorgplicht. Hij heeft dus voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen om een ongeval te voorkomen.
  • Het ongeval is het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Dient u een schadeclaim in bij de werkgever? Dan ligt de bewijslast bij uw werkgever. Zij moeten bewijzen dat ze de zorgplicht hebben nageleefd, of dat het ongeval het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Daarnaast moet de werkgever aantonen dat er voldoende voorlichting en toezicht was op het moment van het bedrijfsongeval.

Hoe stel ik mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

In de meeste bedrijfsongevallen is uw werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval en de geleden schade. Maar hoe kunt u het beste uw werkgever aansprakelijk stellen? Voor het behoud van een goede relatie met uw werkgever, is het wenselijk om de aansprakelijkstelling van de letselschade jurist aan te kondigen. In de meeste gevallen handelt uw jurist dit met de verzekeraar van uw werkgever af.

Doorloop de volgende stappen als u te maken krijgt met een bedrijfsongeval:

  1. Toon aan dat u het letsel heeft opgelopen tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden
  2. De werkgever moet aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Mocht er sprake zijn van roekeloos gedrag of opzet dan moet de werkgever dit aantonen.
  3. Uw werkgever moet het ongeval melden bij de Inspectie SZW (Voorheen Arbeidsinspectie)

Ongeval melden bij de Inspectie SZW

Uw werkgever is verplicht om het bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW, zodra het ongeluk heeft geleid tot overlijden, een ziekenhuisopname of blijvend letsel. In de meeste gevallen stelt de inspectie een onderzoek in naar wat er is gebeurd. Hiermee wordt beoordeeld of het ongeval is veroorzaakt door het niet voldoen aan de zorgplicht van de werkgever. Soms wordt er een boete opgelegd aan de werkgever of wordt er geëist dat ze iets moeten aanpassen in de bedrijfsvoering

Loop ik kans op ontslag als ik mijn werkgever aansprakelijk stel?

Veel werknemers zijn bang dat de arbeidsrelatie wordt verstoort nadat ze aansprakelijk worden gesteld voor een bedrijfsongeval. Sommige werknemers vrezen zelfs voor ontslag of dat hun contract voor bepaalde tijd niet verlengt wordt. Vaak is dit niet aan de orde maar er zijn aantal uitzonderingen.

De kans is namelijk groot dat uw werkgever verzekerd is voor bedrijfsongevallen. Dit is het geval wanneer zij een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven hebben afgesloten. Een bedrijfsongeval wordt daarom meestal ook direct gemeld op deze verzekering, en afgehandeld door de verzekeringsmaatschappij.

Daarnaast is het indienen van een schadevergoeding naar aanleiding van een bedrijfsongeval, geen rechterlijke ontslaggrond. Uw werkgever mag u alleen ontslaan slaan als hij hier een goede reden, op rechterlijke grond, voor heeft.

Veelgestelde vragen