Wanneer een bedrijfsongeval melden?

Bent u op werk of tijdens werktijd betrokken bij een bedrijfsongeval? Dan is uw werkgever hier in sommige gevallen aansprakelijk voor. De werkgever draagt namelijk een zorgplicht zodat u uw werk veilig kunt uitoefenen. Het is belangrijk dat het bedrijfsongeval meldt aan uw werkgever. Hoe u letselschade aantoont en bewijsmateriaal aanlevert leest u in dit artikel.

Hoe we je kunnen helpen

DAS helpt je verder, of je nu verzekerd bent of niet. Onze ervaren juristen staan voor je klaar.

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Niet verzekerd?

Hulp bij letselschade

 • Als je geen verzekering hebt
 • Ontdek online je rechtspositie
 • Direct hulp van je eigen letselschadejurist.
 • Onze hulp is geheel kosteloos
 • Gratis advies, bel:  088 3279 817
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Meldplicht bij een bedrijfsongeval

Het eerste wat u als werknemer moet doen na een bedrijfsongeval is dit melden bij uw werkgever. Ook wanneer u als uitzendkracht, ZZP’er of vrijwilliger tijdens het uitvoeren van een opdracht slachtoffer bent van een bedrijfsongeval. In het geval van een ernstig ongeval is uw werkgever verplicht om dit te melden bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Er is sprake van een ernstige ongeval bij:

 • Een ziekenhuisopname
 • Blijvend letsel
 • Een dodelijke afloop

In de meeste gevallen stelt de inspectie een onderzoek in. Tijdens het onderzoek wordt beoordeeld of het ongeval is veroorzaakt door het niet voldoen van de werkgever aan de zorgplicht. Soms wordt een boete opgelegd aan de werkgever of een aanpassing geëist in de bedrijfsvoering. U leest hier alles over uw rechten en plichten bij bedrijfsongevallen.

Letselschade aantonen en bewijsmateriaal verzamelen. Hoe werkt dit?

U moet allereerst aantonen dat u letselschade opliep tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Dit kan aan de hand van relevante bewijslasten. U heeft bijvoorbeeld een ongeluk gehad met een machine waarmee u werkt, u bent uitgegleden nadat er is schoongemaakt of u bent van een ladder gevallen. Vindt het ongeluk niet plaats tijdens werktijd of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Dan is de werkgever niet altijd aansprakelijk.

Het aantonen en verzamelen van relevant bewijsmateriaal bij een bedrijfsongeval kan op verschillende manieren:

 1. Aantonen van het letsel.Hierbij geeft het slachtoffer inzicht in de aard en de ernst van het letsel. Dit kan door uw medisch dossier op te vragen. Hier komen onderdelen naar voren als:

  - Welke klachten wanneer gemeld zijn aan de arts;

  - Welke behandelingen en therapieën u heeft gehad of moet ondergaan;

  - Hoe lang en waar u wordt behandeld.

 2. Aantonen van schadeposten. Bewaar bonnen en nota’s van de extra gemaakte kosten. Denk aan reiskosten voor ziekenhuisbezoeken. Maar ook inkomensaandeel na het ontstaan van het letsel.
 3. Indien er sprake is van getuigen, benader omstanders na een ongeluk voor hun contactgegevens om eventueel op een later moment een getuigenverklaring af te leggen. Was u niet in staat om getuigen te benaderen? Doe een oproep voor eventuele getuigen.
 4. Maak foto’s. Denk aan foto’s van uw letsel, de omgeving, gladde vloer of omhoogstaande stoeptegels.
 5. Maak gebruik van camerabeelden. Een bedrijfsongeval kan op een locatie plaatsvinden waar camera’s hangen. Ook op de weg kunt u of getuigen mogelijk in het bezit zijn van dashcambeelden.
Lees verder