Finale kwijting bij letselschade: wat houdt het in?

Wanneer een slachtoffer en een verzekeraar of andere aansprakelijke partij overeenstemming bereiken over de afwikkeling van een letselschadezaak, worden de voorwaarden voor die afwikkeling vaak vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Veelal wordt een beding van finale kwijting aan de overeenkomst toegevoegd. Maar wat is finale kwijting nu precies? Wij leggen het je uit in dit artikel.

Hoe wij je kunnen helpen?

DAS helpt je verder, of je nu verzekerd bent of niet. Onze ervaren juristen staan voor je klaar.

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Niet verzekerd?

Hulp bij letselschade

  • Als je geen verzekering hebt
  • Ontdek online je rechtspositie
  • Direct hulp van je eigen letselschadejurist.
  • Onze hulp is geheel kosteloos
  • Gratis advies, bel: 088 3279 817
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Betekenis finale kwijting?

In de letselschadebranche wordt onder finale kwijting de definitieve afwikkeling van een letselschadezaak verstaan. Als beide partijen elkaar finale kwijting verlenen, verklaren ze dat ze niets meer van elkaar te vorderen hebben. Er kan dus geen aanspraak meer gemaakt worden op enige vergoeding bij (toekomstige) schade. De clausule wordt vaak in een vaststellingsovereenkomst opgenomen om te voorkomen dat partijen toch terugkomen op de overeengekomen schadevergoeding.

Is een finale kwijting altijd definitief?

Over het algemeen geldt dat een finale kwijting definitief is. Toch zijn hier een aantal uitzonderingen op. Zo heb je altijd het recht om binnen 14 dagen na de totstandkoming van de afwikkeling de overeenkomst te ontbinden. Alle afspraken uit deze overeenkomst komen dan per direct te vervallen.

Daarnaast kun je als slachtoffer ervoor kiezen om een voorbehoud toe te voegen aan de vaststellingsovereenkomst, op voorwaarde dat je een gegronde (medische) reden hebt. In een voorbehoud kunnen afspraken worden gemaakt dat als een bepaalde situatie zich voordoet, je kunt terugkomen op de reeds gemaakte schaderegeling. Voorbehouden worden vaak ingezet wanneer de medische situatie van het slachtoffer achteruitgaat en er meer kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld voor een operatie of ontwikkeling van artrose in de toekomst.

Tot slot is een finale kwijting niet definitief als blijkt dat het betreffende onderwerp niet ter sprake is gekomen in de onderhandelingen. Het uitgangspunt is namelijk dat beide partijen alle openstaande onderwerpen regelen en vermelden onder de clausule finale kwijting. Wanneer een onderwerp niet onder finale kwijting valt, wordt dit ‘vergeten’ aspect als een op zichzelf staand geval beoordeeld.

Om te bepalen of een aanspraak wel of niet onder finale kwijting valt wordt er naar een aantal factoren gekeken:

  • Was dit een onderwerp dat tijdens de onderhandelingen ter sprake kwam?
  • Was het onderwerp van de overeenkomst bij beide partijen bekend op het ogenblik van de ondertekening?
  • Hebben beide partijen voldaan aan hun mededelings- en/of onderzoeksverplichtingen?
  • Wat is er door beide partijen in de overeenkomst geschreven, en welke redelijke uitleg kunnen de partijen in de gegeven omstandigheden aan de bepaling(en) geven.

Voorbeeld van succesvol beroep op finaal kwijtingsbeding

Een werknemer die na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst rekende op een uitbetaling van de niet opgenomen verlofuren, kreeg te horen dat de werkgever met succes in beroep is gegaan tegen deze vordering. Tijdens de onderhandelingen over het beëindigen van het contract is dit onderwerp niet ter sprake gekomen. Daarnaast is de werknemer gedurende het proces gevrijwaard van werkzaamheden, waardoor de werkgever in zijn recht stond om de resterende verlofuren niet uit te betalen. Bij het opstellen van een finale kwijting is het dus belangrijk om alle mogelijke aspecten te onderzoeken en te communiceren.