blog

Importeur draait weg van grove schade door speelgoedtol

3 min leestijd11 dec 2020

Lukas* koopt een tol van 2,99 euro voor zijn 10-jarige zoon. Die gaat ermee spelen op de kersenhouten vloer in de woonkamer. Binnen tien minuten zit de hele vloer vol met putjes. De supersnel draaiende tol met ijzeren punt blijkt een verwoestende werking te hebben op de parketvloer. De importeur van de speelgoedtol geeft echter niet thuis als Lukas om een schadevergoeding vraagt.

Tim van Santen

Advocaat

Lukas schakelt mij in. Ik schakel op mijn beurt een expert in om de schade vast te stellen. Die wordt begroot op bijna drieduizend euro, inclusief het leegruimen van de woonkamer en de opslag van meubels. Schade, die door de tol is veroorzaakt.

Importeur aanspreken

In zo’n geval is er sprake van productaansprakelijkheid. Nu de schade hoger is dan 500 euro, is niet de verkoper maar de fabrikant aansprakelijk voor de schade die Lukas lijdt. Wanneer de fabrikant zich buiten de EU bevindt, kun je de importeur aanspreken. Dat doe ik.

Naar de rechter

De importeur wijst iedere aansprakelijkheid af. In zijn ogen voldoen zijn geïmporteerde tollen aan alle veiligheidsnormen. Die hebben dus de schade niet veroorzaakt. De importeur houdt voet bij stuk. Daarom stap ik uiteindelijk naar de rechter. Lukas had er immers niet op bedacht hoeven zijn dat zijn vloer geruïneerd zou worden doorspeelgoed dat op een normale manier wordt gebruikt. Ook stond er geen enkele waarschuwing op de verpakking. De tol biedt daarom niet de veiligheid die je bij normaal gebruik mag verwachten.

Importeur ontkent

De rechter gaat mee in mijn standpunt. Doordat een waarschuwing ontbreekt, heeft de tol een veiligheidsgebrek. Voor de rechter verklaart de importeur tot mijn verbazing ineens dat de tol niet door hem geïmporteerd is. Zijn tollen zouden immers niet zulke scherpe punten hebben.

Definitief aansprakelijk

Lukas had de tol en de verpakking meegenomen. Ik wijs de rechter op de verpakking van de tol, waarop de naam van de importeur staat. Aan de hand van de verpakking gaat de rechter er daarom van uit dat de tol wel degelijk door de importeur op de markt moet zijn gebracht. De tol past immers precies in de plastic verpakking. Wel geeft hij de importeur een kans om te bewijzen dat het toch niet zijn tol is. Maar de verklaringen van de Chinese fabrikant en een mede-importeur zijn te vaag om als tegenbewijs te kunnen dienen: de importeur is definitief aansprakelijk.

Kantekening bij schade

De rechter plaatst wel een kanttekening bij de berekening van de schade. De kosten van het leegruimen van de woonkamer en de opslag van de meubels vindt hij aan de hoge kant. Hij merkt verder op dat in dit soort gevallen een ‘nieuw-voor-oud-regeling’ moet worden toegepast. Dat wil zeggen dat je door het herstel van de schade niet in een betere positie mag komen. De expert heeft dit niet meegenomen in het schaderapport. De rechter matigt daarom de schadevergoeding tot 1.250 euro.

Eind goed al goed

Lukas is ingenomen met het oordeel van de rechter. Het voelde erg onrechtvaardig dat de importeur hem in feite voor leugenaar uitmaakte, omdat de importeur stelde dat hij de tol niet had geïmporteerd. Het schadebedrag is van minder groot belang. Lukas is vooral blij dat de rechter het standpunt van de importeur volledig van tafel veegt.

* De naam is gefingeerd. Lees hier de volledige uitspraak.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.


Ook interessant voor je

Wat moet je doen als je slachtoffer bent van online fraude?
28 nov 20233 min leestijd

Wat moet je doen als je slachtoffer bent van online fraude?

Slachtoffer van online fraude? Dit zijn de stappen die je kunt zetten om je geld proberen terug te krijgen en anderen te waarschuwen.

Malafide webshops blijven actief: tips om betrouwbaarheid te onderzoeken
28 nov 20233 min leestijd

Malafide webshops blijven actief: tips om betrouwbaarheid te onderzoeken

Tips om betrouwbaarheid website te checken en online fraude te voorkomen.

Raak je geld niet kwijt: de ultieme podcast over online fraude en hoe je het kunt voorkomen
27 nov 20232 min leestijd

Raak je geld niet kwijt: de ultieme podcast over online fraude en hoe je het kunt voorkomen

Een podcast met tips hoe je online fraude kunt voorkomen en hoe je moet handelen als je slachtoffer bent.

1 van 3