Surseance van betaling VanMoof: wat kun je als klant doen?

Fietsenfabrikant VanMoof verkeert in zwaar financieel weer en heeft inmiddels uitstel van betaling aangevraagd en gekregen. Ik kan mij voorstellen dat veel mensen die een bestelling hebben lopen, nu onzeker worden over het feit of de fiets alsnog geleverd wordt of wat er gebeurt als het uitdraait op een faillissement.

Optie 1: gebruikmaken van het herroepingsrecht

Wanneer je via een Nederlandse website een fiets hebt besteld, kun je de overeenkomst op grond van artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek (BW) zonder opgaaf van reden ontbinden. Dit is het zogenoemde herroepingsrecht. Dit kan tot 14 dagen nadat je de fiets in ontvangst hebt genomen. Normaal gesproken moet het betaalde bedrag dan binnen 14 dagen worden terugbetaald.

Maar, dat geldt niet zolang er sprake is van surseance van betaling . Je kunt terugbetaling dan niet afdwingen. In geval van surseance van betaling worden betalingsverplichtingen namelijk bevroren. Gaat het bedrijf uiteindelijk failliet dan moet je je vordering indienen bij de curator. Dan heb je een concurrente vordering, zoals dat heet, en dat betekent meestal helaas dat je niks tot nauwelijks iets terugziet. Zogenoemde preferente schuldeisers gaan namelijk voor. Dat is bijvoorbeeld de belastingdienst.

Optie 2: Afwachten of er alsnog geleverd wordt

Een tweede optie is om af te wachten of de fiets toch geleverd wordt. Gaat VanMoof alsnog failliet dan kun je de curator vragen of de overeenkomst gestand gedaan wordt (lees: toch wordt nagekomen). Als dat zo is, dan krijg je je fiets en moet je – als je de fiets nog niet (volledig) betaald hebt – de fiets alsnog betalen. Als dat niet zo is dan kun je de koop ontbinden en opnieuw je vordering indienen bij de curator.

Fiets in reparatie

Staat jouw fiets in verband met een reparatie nog bij VanMoof? De fiets blijft jouw eigendom en wordt dus niet van VanMoof. Stel dat de fietsenproducent failliet gaat, wordt het dus ook geen onderdeel van de te verdelen boedel van VanMoof. Je krijgt je fiets dus terug. Je zult dan wel moeten aantonen dat de fiets jouw eigendom is.

Het is alleen wel de vraag of deze uiteindelijk nog kan worden gerepareerd. Dat hangt helemaal af van wat er verder gebeurt. Komt het bijvoorbeeld tot een doorstart? Dan hangt het van de voorwaarden af waaronder dat plaatsvindt.

Voor nu is het even afwachten wat er verder met het bedrijf gebeurt.

Dit blog is van Sanne Depmann, advocaat bij DAS

Sanne gaf aan Nu.nl en het Parool uitleg over de situatie.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

 

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden