blog

Zes vragen over indexering alimentatie: is het verplicht en wat gebeurt er als je het niet toepast?

3 min leestijd15 nov 2023

Heb je te maken met alimentatie? Dan is de jaarlijkse indexering een belangrijk onderwerp. De indexering is per 1 januari en geldt zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie. In dit blog beantwoord ik zes veelgestelde vragen over de indexering van alimentatie en bespreken we wat het gevolg is van deze jaarlijkse aanpassing.

Lennard van Kesteren

advocaat, mediator

Bekijk meer

1. Wat houdt de indexering van alimentatie in?

De indexering van alimentatie houdt in dat het bedrag dat je betaalt of ontvangt jaarlijks wordt verhoogd met een bepaald percentage. De overheid stelt dit percentage vast en baseert de stijging op de lonen en prijzen in Nederland.

2. Is de indexering verplicht?

Ja, de indexering van kinderalimentatie is verplicht volgens de wet. Je kunt wel afspreken de indexatie achterwege te laten, maar dit dient dan schriftelijk te zijn vastgelegd.

3. Kan de wettelijke indexering worden uitgesloten?

Ja, dit kan bijvoorbeeld indien het inkomen van de alimentatieplichtige niet zoveel stijgt als het loonindexcijfer indiceert. De uitsluiting kan betrekking hebben op het gehele percentage maar kan ook gelden voor een bepaalde periode waarin de wettelijke indexering buiten toepassing blijft. Dit moeten ouders vastleggen in een overeenkomst of via de rechter proberen af te dwingen in een wijzigingsverzoek.

4. Hoe bereken je de alimentatie indexering?

De berekening van de alimentatie indexering is eenvoudig. Neem het huidige alimentatiebedrag en vermenigvuldig dit met het indexeringspercentage voor dat jaar (bijvoorbeeld 6,2% voor 2024). Betaal je in 2023 een bedrag van € 200,00 per maand aan alimentatie, dan betaal je in 2024 een bedrag van 200 * 1,062 = 212,40 euro per maand.

5. Wat gebeurt er als de indexering niet wordt toegepast?

Als de alimentatiebetaler de indexering niet jaarlijks doorvoert, kan de ontvanger dit tot vijf jaar terug vorderen. Het is dus belangrijk om zelf de indexering in de gaten te houden en het nieuwe bedrag op tijd te betalen. Zelfs als je niet expliciet met elkaar heb afgesproken dat er moet worden geïndexeerd, dient er alsnog te worden geïndexeerd op basis van de wet.

6. Kan ik achterstallige indexering alsnog opeisen?

Ja, als je ex-partner verzuimd heeft om de alimentatiebedragen te verhogen met de indexering, kun je dit met terugwerkende kracht tot vijf jaar terug opeisen. Hiervoor kun je contact opnemen met bijvoorbeeld het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). De alimentatie moet dan wel door een rechter zijn bevestigd. Is dat laatste niet gebeurd? Dan kun je de hulp van een advocaat inroepen.

Kortom, de jaarlijkse indexering van alimentatie is een verplichte aanpassing die zorgt voor een stijging van het bedrag dat betaald of ontvangen wordt. In sommige situaties kan hiervan afgeweken worden. Dat moet dan in een overeenkomst zijn vastgelegd of via de rechter zijn afgedwongen.

Het is belangrijk om zelf alert te zijn op deze wijzigingen en het nieuwe bedrag tijdig door te voeren. Anders kan het zo maar zijn dat je achteraf met een enorme vordering aan achterstallige alimentatie wordt geconfronteerd.


Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.


Direct juridisch advies?

Juridisch servicecenter

advocaat, mediator

Lennard van Kesteren

Bij de DAS-vestiging in Zoetermeer treed ik op als advocaat en als Family MfN-registermediator. Als specialist houd ik mij met name bezig met personen- en familierecht, jeugdrecht en ADR (alternative dispute resolution). Voor...

Meer artikelen van Lennard van Kesteren

Ook interessant voor je

Is mediation tussen ouders verplicht als zij een geschil hebben over hun kinderen?
13 dec 20233 min leestijd

Is mediation tussen ouders verplicht als zij een geschil hebben over hun kinderen?

Als ouders uit elkaar gaan, leggen zij de afspraken over hun kinderen vast in een ouderschapsplan. In dat ouderschapsplan staat meestal ook een mediationclausule. Wat zo'n clausule inhoudt en hoe het zit met mediation, lees je in dit blog.


 Alleen op vakantie met je kinderen? Maak er geen rechtszaak van!
12 dec 20233 min leestijd

Alleen op vakantie met je kinderen? Maak er geen rechtszaak van!

Vaak vergeten gescheiden ouders op tijd belangrijke afspraken met elkaar te maken. Zoals de ander toestemming vragen voor een buitenlandse reis met hun minderjarige kinderen.


 APK'tje voor het ouderschapsplan: geen overbodige luxe
13 okt 20233 min leestijd

APK'tje voor het ouderschapsplan: geen overbodige luxe

Wat als blijkt dat bepaalde regelingen in het ouderschapsplan niet goed (meer) werken? Soms is het nodig om een herziening van het ouderschapsplan aan te vragen. Zelfs het beste plan heeft af en toe wat finetuning nodig.

1 van 3