blog

Relatiebreuk & scheiding: 10 belangrijke feiten uit het personen- en familierecht die jij moet weten

4 min leestijd10 feb 2023

Gaan jij en je partner uit elkaar? Dat kan erg verdrietig zijn. Zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn. Scheiden, mediation, co-ouderschap, kinderalimentatie, betalingsverplichtingen... Er komt veel bij kijken. Omdat dit al zo’n stressvolle periode is, hebben wij 10 belangrijke feiten voor je op papier gezet.

1. Kinderen onder de 18 jaar mogen niet zelf bepalen bij wie ze gaan wonen

Kinderen jonger dan 18 jaar mogen niet zelf kiezen bij welke ouder ze willen wonen of welke omgangsregeling er moet gelden. Wél mogen kinderen boven de 12 jaar hun voorkeur uitspreken. De ouders mogen bepalen bij wie de kinderen gaan wonen. Komen ze er samen niet uit? Dan bepaalt de rechter dit.

2. Ook bij co-ouderschap wordt er alimentatie betaald

Ook als er een gelijke verdeling is van de zorgtaken, betekent dit dat er veelal alimentatie betaald wordt. In de regel betaalt slechts één ouder de verblijfsoverstijgende kosten van het kind, zoals de kosten van school, sporten, een beugel enzovoorts. De andere ouder moet daar dan in bijdragen. Als er een groot inkomensverschil is tussen de ouders en de andere ouder niet genoeg geld heeft voor boodschappen, dan is soms ook een bijdrage in de verblijfskosten nodig.

3. Drie dagen per week de kinderen is co-ouderschap, oftewel ‘evenredige zorgdeling’

In de wet kennen we het begrip co-ouderschap niet, wel een ‘evenredige zorgverdeling’. Hiervan is sprake als beide ouders de kinderen minstens drie dagen per week verzorgen.

4. Er moet indexatie over de alimentatie betaald worden, ook al heeft de ontvanger daar niet om gevraagd

De indexatie over alimentatie is verschuldigd op basis van de wet. Het maakt daarbij niet uit dat er nog nooit (eerder) om is gevraagd. Wel geldt er een verjaringstermijn van vijf jaren. Na vijf jaar kan je de ander niet meer vragen om de indexatie te voldoen.

5. Mediation is niet verplicht, ook niet als er een mediationclausule in het ouderschapsplan staat

In de meeste ouderschapsplannen staat dat de ouders zichzelf hebben verplicht om in mediation te gaan als zij een geschil hebben. Echter geschiedt mediation op vrijwillige basis, is niet in de wet verankerd en daarom niet verplicht. Mediation kan de toegang tot de rechter dus niet weerhouden.

6. Ook als je kinderalimentatie betaalt, heb je nog eigen kinderkosten (oftewel omgangskosten)

Ook de alimentatiebetaler wordt geacht zorgkosten voor zijn kind te hebben, zoals de kosten van een dagje dierentuin en kosten van boodschappen. Met een bedrag aan zorgkosten wordt ook meestal rekening gehouden in de alimentatieberekening.

7. De gezaghebbende ouder mag niet zomaar naar een andere locatie verhuizen zonder daarbij rekening te houden met de andere ouder

De ouder die alleen het gezag heeft, is op basis van de wet verplicht het contact tussen het kind en de andere ouder te bevorderen. Hiermee wordt bedoeld dat de ouder met gezag bij een verhuizing rekening dient te houden met de belangen van de andere ouder in relatie tot het kind, zoals de omgangsregeling die deze ouder heeft. Als de verhuizing ervoor zorgt dat de omgangsregeling niet meer kan worden uitgevoerd, heeft de ouder zonder gezag wel degelijk enige mate van inspraak in de verhuizing en kan die onder omstandigheden zelfs de verhuizing tegenhouden.

8. De verwekker van een kind is alimentatieplichtig, ook als deze ouder het kind niet heeft erkend.

De verwekker van een kind is gehouden bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud van dat kind. Hiervoor is een erkenning niet vereist.

9. Ook als je onderling een alimentatie overeenkomt en deze niet laat bekrachtigen door de Rechtbank, ben je verplicht tot betaling.

Een alimentatie-overeenkomst dient te worden nagekomen, ook als deze niet is bekrachtigd door een Rechtbank. Als twee personen ervoor kiezen om de alimentatie-overeenkomst niet te laten bekrachtigen, kan de alimentatie-ontvanger niet direct de alimentatie laten innen door een incasso-instantie. Daarvoor moet de alimentatie eerst bekrachtigd zijn.

10. Als je kind onder toezicht is gesteld, maar je ben niet tevreden over hoe de gezinsvoogd zijn of haar werkzaamheden uitvoert, dan kun je de gezinsvoogd laten vervangen door een gezinsvoogd van een andere instantie.

De ouder kan een verzoek indienen om de instantie die de gezinsvoogd aanstelt, ook wel gecertificeerde instelling (GI) genaamd, te vervangen door een andere instantie.

Dit artikel is geschreven door Lennard van Kesteren, personen- en familierecht advocaat bij DAS. We hopen dat het je een stapje verder heeft geholpen in je proces. Wil je meer weten over wat er allemaal geregeld moet worden als je gaat scheiden? Bekijk dan onze informatiepagina familie & relaties.

Ook interessant voor je


 Scheidingen in coronatijd: hoe gaat dat eigenlijk?
20 feb 20214 min leestijd

Scheidingen in coronatijd: hoe gaat dat eigenlijk?

Het is opvallend dat het aantal geregistreerde scheidingen nu uitblijft, gezien de huidige pandemie, waarin we door de tweede lockdown langer op elkaar zijn aangewezen.


 Wat als je gaat scheiden, wat moet er dan allemaal geregeld worden?
07 feb 20213 min leestijd

Wat als je gaat scheiden, wat moet er dan allemaal geregeld worden?

Een scheiding is altijd ingrijpend en emotioneel. Er moet veel geregeld worden. Duidelijke afspraken maken het niet minder emotioneel, maar wel makkelijker. Hoe verdelen jullie bezittingen en schulden, wie gaat voor de kinderen zorgen en hoe regel je het financieel?


 Heldere afspraken voorkomen vechtscheiding
28 nov 20203 min leestijd

Heldere afspraken voorkomen vechtscheiding

Scheiden hoeft geen gevecht te zijn. Bekijk onze tips en het belang van heldere afspraken tijdens de scheiding.

1 van 3