blog

Vaak te laat komen kan je je baan kosten

3 min leestijd28 dec 2023

Oeps, te laat! Dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Maar als je veelvuldig of structureel te laat op het werk komt, kán dat arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. Een rechter oordeelde al eens dat de arbeidsovereenkomst mocht worden ontbonden omdat de betreffende werknemer zich regelmatig versliep en slapend op de werkvloer werd aangetroffen.

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

243 keer te laat

Soms volgt zelfs een ontslag op staande voet. Een werknemer die maar liefst 243 van de 562 diensten te laat kwam, werd volgens de rechter terecht op staande voet ontslagen. Er was niet zomaar sprake van "wel eens te laat komen". De werknemer kwam ook nog eens regelmatig veel te laat: van één uur tot ruim 3 uur te laat. Het Hof beoordeelde de frequentie en de omvang van het te laat komen als ernstig. Zo ernstig dat dit een ontslag op staande voet rechtvaardigde

Na schriftelijke waarschuwing op staande voet ontslag

Ook de kantonrechter Alkmaar liet een ontslag op staande voet voor te laat komen in stand. Een monteur kwam in een periode van 6 maanden meer dan 10 keer een half uur tot een uur (met een uitschieter van 2,5 uur) te laat. Daarbij speelde een rol dat de monteur een schriftelijke waarschuwing had gehad en de consequenties van herhaling dus kende.

Slaapcoach en waarschuwingen

Een tramconducteur versliep zich toen ze een vroege dienst had. Ondanks een officiële waarschuwing kwam ze ook daarna nog enkele keren te laat. GVB bood haar een slaapcoach aan en gaf een laatste waarschuwing. Twee maanden later versliep ze zich wederom een paar keer. Ze werd geschorst en GVB diende een ontbindingsverzoek in. Dat werd toegewezen. Omdat volgens de rechter geen sprake was van ernstige verwijtbaarheid kreeg ze nog wel de transitievergoeding mee.

Te laat en foute registratie

Een winkelmanager die verantwoordelijk was voor het openen en sluiten van de winkel kwam in 9 maanden tijd 18 keer 1 tot 2 uur te laat. Daar kwam bij dat hij desondanks de openingstijd van de winkeltijd als begintijd registreerde en dus ook nog eens fraudeerde. Ook hier hield het gegeven ontslag op staande voet stand.

Niet meteen zwaarste middel inzetten

Bij te laat komen grijp je als werkgever natuurlijk niet meteen naar het zwaarste middel van (op staande voet) ontslag. Het is belangrijk om als werkgever eerst een aantal stappen te doorlopen. Zo is het goed om hier eerst het gesprek over aan te gaan. En als het vaker voor blijft komen dit ook vast te leggen in het personeelsdossier.

Vraag naar de aanleiding

Vraag de werknemer ook naar de aanleiding, want misschien speelt er wel iets in de privésfeer, is sprake van ziekte of een burn out. Heb daar oog voor. Als dat allemaal niet het geval is en de werknemer blijft te laat komen? Geef dan een officiële waarschuwing en beschrijf hierin ook de consequenties, bijvoorbeeld ontslag, als herhaling voorkomt. En win altijd eerst juridisch advies in, mocht je op enig moment toch een ontslag overwegen.advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Deelname aan demonstraties en discussies op de werkvloer: wat kan wel en niet?
12 jun 20243 min leestijd

Deelname aan demonstraties en discussies op de werkvloer: wat kan wel en niet?

Mag je werkgever het verbieden om deel te nemen aan een demonstratie en wat als de discussie oplaait op de werkvloer en je je onveilig voelt?

Verzwijgen uitzicht op nieuwe baan kost je geld
10 jan 20243 min leestijd

Verzwijgen uitzicht op nieuwe baan kost je geld

Het verzwijgen van uitzicht op een nieuwe baan kan uitmonden in het terugeisen van ontslagvergoedingen of zelfs resulteren in ontslag op staande voet. Lees hier hoe dat precies zit...

Tien spraakmakende en opvallende arbeidsrechtzaken in 2023
27 dec 20234 min leestijd

Tien spraakmakende en opvallende arbeidsrechtzaken in 2023

Een selectie van spraakmakende, leuke, smeuïge, maar soms ook treurige arbeidsrechtzaken in 2023.

1 van 3