blog

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof: wat gaat er veranderen?

3 min leestijd02 jan 2021

Op 27 oktober 2020 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om het voor ouders aantrekkelijker te maken om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Hoe is het nu geregeld en wat gaat er veranderen?

Joyce Bender

advocaat

Bekijk meer

Ouders kunnen momenteel 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgevers en werknemers daar onderling of in een cao andere afspraken over hebben gemaakt. Het kabinet wil dat ouderschapsverlof vanaf augustus 2022 over een periode van negen weken deels wordt doorbetaald. Ouders krijgen dan van UWV een uitkering ter hoogte van 50 procent van hun dagloon, tot 50 procent van het maximum dagloon. Om ervoor te zorgen dat zowel UWV als bedrijven zich kunnen voorbereiden op deze regeling, is het de bedoeling dat de verlofregeling pas vanaf augustus 2022 in gaat.

Bewuste keuzes over ouderschapsverlof

Het betaalde verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. De overige 17 weken verlof blijven wettelijk onbetaald en kunnen nog steeds tot de achtste verjaardag van het kind worden opgenomen. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.

Meer evenwicht in verdeling van arbeid en zorg

Uit een onderzoek van Kenniscentrum Rutgers blijkt dat slechts 11 procent van de werkende vaders ouderschapsverlof opneemt. Bij moeders is dit percentage twee keer zo hoog.(bron: Volkskrant ). Hierbij spelen onder andere financiële gevolgen een rol. Hopelijk geeft het deels betalen van het ouderschapsverlof ouders daadwerkelijk meer ruimte in het maken van een keuze voor het opnemen van ouderschapsverlof en zorgt dit voor meer evenwicht in de verdeling van arbeid en zorg tussen partners.

advocaat

Joyce Bender

Ik ben een ervaren advocaat (vanaf 2011 werkzaam bij DAS) die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. In 2018 rondde ik de postacademische specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht cum laude af. Cliënten kunnen bij mij tere...

Meer artikelen van Joyce Bender

Ook interessant voor je

Verlofdagen opnemen: mogen werknemers dat zelf bepalen?
21 feb 20243 min leestijd

Verlofdagen opnemen: mogen werknemers dat zelf bepalen?

De werkgever stelt de vakantie van de werknemer vast overeenkomstig de wensen van de werknemer. Zo staat het in de wet. Maar dat geldt niet als de vaststelling van de vakantie in de cao is opgenomen.

Skiblessure door riskant gedrag: wordt je loon dan doorbetaald?
08 feb 20244 min leestijd

Skiblessure door riskant gedrag: wordt je loon dan doorbetaald?

Arbeidsongeschiktheid door risicovolle hobby's zoals wintersport: heb je dan nog recht op loon?

Langdurige arbeidsongeschiktheid leidt tot minder kans op terugkeer
25 jan 20243 min leestijd

Langdurige arbeidsongeschiktheid leidt tot minder kans op terugkeer

Langdurige arbeidsongeschiktheid heeft een eigen dynamiek die vaak anders is dan bij kortdurend verzuim en kent ook vele verschillende conflicten. Hoe pak je het samen als werknemer en werkgever goed aan?

1 van 3