Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof: wat gaat er veranderen?

Op 27 oktober 2020 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om het voor ouders aantrekkelijker te maken om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Hoe is het nu geregeld en wat gaat er veranderen?

Ouders kunnen momenteel 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgevers en werknemers daar onderling of in een cao andere afspraken over hebben gemaakt. Het kabinet wil dat ouderschapsverlof vanaf augustus 2022 over een periode van negen weken deels wordt doorbetaald. Ouders krijgen dan van UWV een uitkering ter hoogte van 50 procent van hun dagloon, tot 50 procent van het maximum dagloon. Om ervoor te zorgen dat zowel UWV als bedrijven zich kunnen voorbereiden op deze regeling, is het de bedoeling dat de verlofregeling pas vanaf augustus 2022 in gaat.

Bewuste keuzes over ouderschapsverlof

Het betaalde verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. De overige 17 weken verlof blijven wettelijk onbetaald en kunnen nog steeds tot de achtste verjaardag van het kind worden opgenomen. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.

Meer evenwicht in verdeling van arbeid en zorg

Uit een onderzoek van Kenniscentrum Rutgers blijkt dat slechts 11 procent van de werkende vaders ouderschapsverlof opneemt. Bij moeders is dit percentage twee keer zo hoog.(bron: Volkskrant ). Hierbij spelen onder andere financiële gevolgen een rol. Hopelijk geeft het deels betalen van het ouderschapsverlof ouders daadwerkelijk meer ruimte in het maken van een keuze voor het opnemen van ouderschapsverlof en zorgt dit voor meer evenwicht in de verdeling van arbeid en zorg tussen partners.

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden