Conflict binnen de Vereniging van Eigenaren, waarom mediation?

Koop je een appartement, dan word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). En krijg je ook automatisch te maken met andere leden en het bestuur van de VvE. Je lidmaatschap met de VvE is wettelijk geregeld en je kunt deze dus niet zomaar opzeggen. Een VvE kan veel voor woningeigenaren betekenen als het gaat om service en of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Daar kunnen conflicten over ontstaan binnen een VvE. Die conflicten zijn soms heel uitdagend, want vaak spelen er meerdere gemeenschappelijke en individuele belangen een rol. Het is dan een fikse uitdaging om met elkaar op één lijn te komen en beslissingen te nemen waar álle betrokkenen het mee eens zijn. Met mediation zorg je ervoor dat je relatie met de andere VvE-leden goed blijft of wordt. Daar ben je zelf, en ook de andere VvE-leden en het bestuur, voor de lange termijn het meest bij gebaat. Mediation is daarom voor VvE’s heel erg geschikt.

Zelf in the lead

Er kunnen veel emoties spelen bij woningeigenaren. Soms zijn ze boos of verdrietig omdat ze overlast ervaren van buren. Of ze zijn het niet eens met bepaalde uitgaven van het VvE-bestuur. Ook niet goed of onuitgevoerde onderhoudswerkzaamheden zijn vaak een oorzaak van ergernissen. Eigenaren hebben vaak het gevoel dat ze er weinig tegen kunnen doen. Ze worden dan snel boos. Begrijpelijk misschien, maar zo’n emotie is natuurlijk geen goede adviseur bij het vinden van een oplossing. Een mediator kan dan uitkomst bieden. Mijn positie als mediator is altijd neutraal en onpartijdig. Alle partijen voelen zich daardoor veilig om hun standpunten uit te spreken. Ik zie het als mijn missie om ze daarbij te helpen. Wat ik heel belangrijk vind is dat de betrokkenen wel altijd zelf in the lead blijven. Zij beslissen zelf hoe en onder welke voorwaarden ze tot een gezamenlijke oplossing komen.

Bij mediation is geen oplossing hetzelfde. Ik krijgt steeds te maken met nieuwe mensen, ander gedrag en verschillende emoties. Wat voor de een belangrijk is, is dat voor de ander misschien niet. Dat maakt mijn werk als mediator elke dag weer interessant.

Van VvE-begroting tot conflict met aannemer

In een VvE kunnen verschillende conflicten spelen. Van spanningen tussen de VvE-leden onderling tot conflicten met partijen die voor de VvE werken, zoals aannemers, beheerders of experts. Ik kom vaak onenigheid tegen met aannemers over het uit te voeren onderhoud. Tegelijkertijd zie ik bestuursleden van de VvE en de bewoners onderling felle discussies voeren over wie wat moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg of het onderhoud van een tuin of (dak)terras.

Ook het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes is een bron van conflicten. Mag je de accu van de elektrische fiets bewaren in de gemeenschappelijke berging? Vaak zijn er dan zorgen over brandgevaar, terwijl de regels van de VvE niet altijd even helder zijn. Soms wordt er een meerderheidsbesluit genomen door de VvE, maar kan de minderheid zich daar niet bij neerleggen. Dan willen leden andere besluiten nog weleens tegenhouden of naar de rechter stappen. Dit heeft natuurlijk grote invloed op het functioneren van de VvE, maar zeker ook op de sfeer binnen het gebouw en het woonplezier van de bewoners.

Duurzame conflictoplossing

Met mediation houd je al die snel oplopende emoties beter binnen de perken. Bovendien los je met mediation ook niet juridische-zaken op. De betrokkenen voeren zelf het gesprek, dus hebben ze ook zelf invloed op de oplossing. Ze leggen hun (communicatie)problemen op tafel en spreken hun emoties uit, waardoor de kans het grootst is dat hun onderlinge relatie goed blijft. Ze staan naast elkaar en zoeken samen naar een oplossing waar zij beiden blij mee zijn. Dat is wel even wat anders dan tegenover elkaar staan, met uiteindelijk vaak één winnaar en één verliezer. Mediation is daarom dé duurzame conflictoplossing.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Carolien Lasonder Mediator
Ik ben een ervaren jurist, MfN Mediator en coördinator van DAS Professional Services gericht op de zakelijke markt. Voor wie regelmatig juridische vragen heeft, op zoek is naar een in-house jurist of hulp nodig heeft bij een juridisch project of voor mediation, ben ik beschikbaar. Ik treed op als mediator, business partner en projectleider op juridisch gebied. Van het bij elkaar brengen van partijen met een geschil tot het juridisch versterken van de achterban van een brancheorganisatie of klantgroep. Ik doet dit samen met een team van zeer ervaren juristen, gespecialiseerd in verschillen de rechtsgebieden zoals: arbeidsrecht, contractenrecht, bestuursrecht, privacy et cetera.
Meer artikelen van Carolien

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden