Kredietwaardigheid

Als je producten of diensten levert op rekening, wil je het risico dat een afnemer niet betaalt zoveel mogelijk beperken. Dat doe je bijvoorbeeld door de kredietwaardigheid van je klanten te checken. Op deze pagina lees je hoe.

Wat is kredietwaardigheid?

Kredietwaardigheid is de mate waarin iets of iemand kan voldoen aan diens financiële verplichtingen. Het kan dan gaan om een onderneming, maar ook om een land of een persoon. Bij het beoordelen van de kredietwaardigheid kijk je met name naar betrouwbaarheid en financiële positie. Is een klant in staat om een verstrekt krediet terug te betalen?

Wat is het doel van een kredietcheck?

Met een kredietcheck voorkom je betalingsproblemen. Vraag je bijvoorbeeld een hypotheek aan voor een woning? Dan checkt de hypotheekverstrekker of je de lasten van die hypotheek daadwerkelijk kunt dragen. Dat doet die door naar je inkomsten en eventuele schulden te kijken. Ook voor ondernemers is een kredietcheck een belangrijk middel om te kunnen inschatten of klanten hun rekeningen kunnen betalen.

Hoe kan ik kredietwaardigheid checken?

oor het beoordelen van de kredietwaardigheid kijk je dus naar de financiële positie van een onderneming. Dat doe je bijvoorbeeld aan de hand van de meest recente jaarrekening. Maakt een bedrijf winst of lijdt het verlies? En is er voldoende eigen vermogen om eventuele tegenslagen op te vangen?

Ook de betrouwbaarheid van de onderneming speelt een rol. Is een leidinggevende in het verleden bijvoorbeeld betrokken geweest bij faillissementen? En heeft het bedrijf een goede betaalreputatie of staat het bekend als wanbetaler?

Bekijk alle tips om de kredietwaardigheid van je klanten te checken.

Wat is een kredietbeoordelaar?

Een kredietbeoordelaar of ratingbureau is gespecialiseerd in het beoordelen van kredietwaardigheid, vaak door gegevens uit verschillende bronnen te combineren en te analyseren. Een kredietbeoordelaar beoordeelt hoe groot de kans is dat een partij diens schulden kan terugbetalen.

De meeste kredietbeoordelaars verstrekken gedetailleerde kredietrapporten en kennen kredietratings toe. Hoe hoger de rating, hoe groter de kans dat een krediet wordt terugbetaald. De bekendste kredietbeoordelaars zijn de Amerikaanse ratingbureaus Fitch, Moody’s en Standard & Poor’s (S&P). In Nederland is, onder andere, kredietinformatiebureau EDR Credit Services (EDR) gespecialiseerd in het in kaart brengen van de kredietwaardigheid van bedrijven en consumenten.  

Wat zijn de gevolgen van een kredietbeoordeling?

De mate van kredietwaardigheid is een belangrijke indicator voor de kans dat je krediet wordt terugbetaald. Hoe beter de kredietbeoordeling, hoe kleiner de kans op wanbetaling.

Zo is de kredietwaardigheid van een land bijvoorbeeld bepalend voor de rente die betaald moet worden op staatsleningen; hoe hoger de waardering, hoe lager het risico én dus ook hoe lager de rente die in rekening wordt gebracht.

Ook beleggers houden het oordeel van kredietbeoordelaars goed in de gaten. Zij wegen het rendement op hun investering af tegen de risico’s.

Waarom is een kredietcheck belangrijk voor ondernemers?

Als je zakelijk krediet verstrekt aan je klanten, bijvoorbeeld door goederen of diensten te leveren op rekening, wil je zo min mogelijk risico lopen op oninbare vorderingen. Je wilt er zeker van zijn dat je ook betaald gaat worden voor de werkzaamheden die je verricht. De kredietwaardigheid van een klant geeft een goede indicatie van de kans dat facturen betaald gaan worden. Twijfel je? Zoek dan naar een oplossing. Laat klanten met een lage kredietbeoordeling bijvoorbeeld vooraf betalen.

Meer weten?

Download onze e-paper ‘Hoe kredietwaardig is mijn klant?’ met praktische tips en aandachtspunten bij het bepalen van de kredietlimiet per klant.

Lees verder