6 tips om de kredietwaardigheid van je klanten te checken

Als ondernemer wil je zeker weten dat je klanten betrouwbaar zijn. Het is daarom belangrijk om in te schatten of bedrijven die diensten of producten bij jou afnemen ook daadwerkelijk in staat zijn om te betalen. Maar hoe beoordeel je de financiële positie van een klant? Ontdek onze 6 tips om de kredietwaardigheid van een zakelijke relatie te checken.
 1. Weet met wie je zaken doet
  Met wie ga je in zee? Informeer altijd naar het btw- en KvK-nummer van het bedrijf en controleer deze op juistheid. Je kunt de geldigheid van een btw-nummer checken op de website van de Europese Commissie. Een KvK-nummer zoek je op in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Alle bedrijven in Nederland zijn in dit register opgenomen. Ga na of het bedrijf is geregistreerd en controleer of je zakenpartner tekenbevoegd is.

 2. Beoordeel de financiële positie van het bedrijf
  Je kunt bij de Kamer van Koophandel (tegen betaling) aanvullende informatie opvragen over een bedrijf, zoals uittreksels, concernrelaties en jaarrekeningen. Veel bedrijven zijn verplicht een jaarrekening te publiceren. Een jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie en de kredietwaardigheid van een bedrijf. Hoe groter het bedrijf, hoe meer financiële informatie openbaar moet worden gemaakt. Een jaarrekening bevat minimaal een balans, eventueel met winst- en verliesrekening. Een winst- en verliesrekening is een overzicht van de inkomsten en uitgaven in 1 jaar. Zo kun je zien of een bedrijf winst maakt of verlies lijdt.

 3. Check eventuele concernrelaties
  Controleer of een bedrijf deel uitmaakt van een concern. Met welke andere rechtspersonen is een onderneming verbonden? Wie is de moedermaatschappij? En hoe is de aansprakelijkheid geregeld? Ga na of de moedermaatschappij een zogenaamde 403-verklaring heeft gedeponeerd bij de KvK. Met deze verklaring stelt de moedermaatschappij zich aansprakelijk voor eventuele schulden van het dochterbedrijf.

 4. Achterhaal het betaalgedrag
  Komt een bedrijf doorgaans haar betaalverplichtingen na aan andere leveranciers? Of staat een bedrijf te boek als wanbetaler? U kunt zelf navraag doen naar de ervaringen met het betaalgedrag van een potentiële klant bij zakelijke relaties, maar u kunt ook gebruik maken van een databank met betaalervaringen, zoals die van DAS.

 5. Beoordeel de betrouwbaarheid van de feitelijke leiding
  Wie voert de feitelijke leiding over het bedrijf? Zijn de leidinggevenden ook actief in andere ondernemingen? En zijn zij eerder betrokken geweest bij faillissementen? In het Centraal Insolventieregister kun je faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen opzoeken van natuurlijke personen.

 6. Monitor de ontwikkelingen
  Ga je een zakelijke relatie aan? Blijf de financiële positie van het bedrijf dan in de gaten houden om het debiteurenrisico te beperken. Zorg dat je aandacht niet verslapt: ook als een bedrijf jarenlang netjes aan de betaalverplichtingen voldoet, kan de kredietwaardigheid alsnog veranderen. Bijvoorbeeld als gevolg van het faillissement van een belangrijke zakenpartner.
Lees verder