Kredietwaardigheid

Wie producten of diensten levert op rekening, wil het risico dat een afnemer de rekeningen niet betaalt zoveel mogelijk beperken. Bijvoorbeeld door de kredietwaardigheid van klanten te checken. Waar begin je bij het beoordelen van kredietwaardigheid en wat is het precies? En waarom is het voor ondernemers belangrijk om te weten hoe kredietwaardig een klant is?

Wat is kredietwaardigheid?

Met kredietwaardigheid wordt de mate bedoeld waarin een bepaalde partij kan voldoen aan haar financiële verplichtingen. Dat kan een onderneming zijn, maar ook een land of een persoon. Bij het beoordelen van de kredietwaardigheid wordt met name gekeken naar de betrouwbaarheid en financiële positie van een partij. Is een klant in staat om een verstrekt krediet terug te betalen?

Wat is het doel van een kredietcheck?

Een kredietcheck is bedoeld om betalingsproblemen te voorkomen. Vraagt u bijvoorbeeld een hypotheek aan voor een woning? Dan checkt de hypotheekverstrekker of u de lasten van de hypotheek kunt dragen. Heeft u voldoende inkomsten? En staan er bijvoorbeeld schulden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR)? Ook voor ondernemers is een kredietcheck een belangrijk middel om te kunnen inschatten of klanten hun rekeningen kunnen betalen. Is een afnemer betrouwbaar? Wat is zijn financiële positie? Het toetsen van de kredietwaardigheid en het afstemmen van passende condities per afnemer verkleint het risico op oninbare vorderingen.

Hoe kunt u kredietwaardigheid checken?

Voor het beoordelen van de kredietwaardigheid wordt onder meer gekeken naar de financiële positie van een onderneming, bijvoorbeeld aan de hand van de meest recente jaarrekening. Maakt een bedrijf winst of lijdt het verlies? Is er voldoende eigen vermogen om eventuele tegenslagen op te vangen? Ook de betrouwbaarheid van een bedrijf speelt een rol. Is een leidinggevende in het verleden bijvoorbeeld betrokken geweest bij faillissementen? Heeft een bedrijf een goede betaalreputatie of staat het bekend als wanbetaler? Lees ook onze blog ‘Zes tips om de kredietwaardigheid van klanten te checken’.

Wat is een kredietbeoordelaar?

Een kredietbeoordelaar of ratingbureau is gespecialiseerd in het beoordelen van kredietwaardigheid, vaak door gegevens uit verschillende bronnen te combineren en te analyseren. Een kredietbeoordelaar beoordeelt hoe groot de kans is dat een partij haar schulden kan terugbetalen. De meeste kredietbeoordelaars verstrekken gedetailleerde kredietrapporten en kennen kredietratings toe. Hoe hoger de rating, hoe groter de kans dat een krediet wordt terugbetaald. De bekendste kredietbeoordelaars zijn de Amerikaanse ratingbureaus Fitch, Moody’s en Standard & Poor’s (S&P). In Nederland is bijvoorbeeld kredietinformatiebureau EDR Credit Services (EDR) gespecialiseerd in het in kaart brengen van de kredietwaardigheid van bedrijven en consumenten.

Wat zijn de gevolgen van een kredietbeoordeling?

De mate van kredietwaardigheid is een belangrijke indicator voor de kans dat een krediet wordt terugbetaald. Hoe beter de kredietbeoordeling, hoe kleiner de kans op wanbetaling. Kredietverstrekkers baseren hun beslissingen om krediet te verschaffen en de voorwaarden die hiervoor gelden dan ook graag op de kredietwaardigheid van hun klanten. Zo is de kredietwaardigheid van een land bijvoorbeeld bepalend voor de rente die betaald moet worden op staatsleningen: hoe hoger de waardering, hoe lager het risico én dus ook hoe lager de rente die in rekening wordt gebracht. Ook beleggers houden het oordeel van kredietbeoordelaars goed in de gaten: zij wegen het rendement op hun investering af tegen de risico’s.

Waarom is een kredietcheck belangrijk voor ondernemers?

Ondernemers die een zakelijk krediet verstrekken aan klanten, bijvoorbeeld door goederen of diensten te leveren op rekening, willen zo min mogelijk risico lopen op oninbare vorderingen. Ze willen er zeker van zijn dat ze ook betaald gaan worden voor de werkzaamheden die zij verrichten. De kredietwaardigheid van een klant geeft een goede indicatie van de kans dat facturen betaald gaan worden. Een ondernemer kan haar zakelijke beslissingen hierop baseren. Bijvoorbeeld door vooruitbetaling als voorwaarde te stellen voor het leveren van diensten aan klanten met een lagere kredietbeoordeling.

Meer weten?

Download onze e-paper ‘Hoe kredietwaardig is mijn klant?’ met praktische tips en aandachtspunten bij het bepalen van de kredietlimiet per klant.

Lees verder