Alles over wettelijke garantie

Wettelijke garantie is de garantie die jij hebt op je aankoop, zoals vastgesteld in de wet. Heb je een ondeugdelijk of beschadigd product ontvangen? Volgens de wettelijke garantie heb je dan recht op een vervangend product binnen de wettelijke garantietermijn. Lees hier de belangrijkste wettelijke regels over garantie.

Brief Ondeugdelijk product

 • Voorbeeldbrief Ondeugdelijk product binnen garantietermijn
 • Stel direct online op
 • Juridisch waterdicht

Beoordelen situatie

 • Jurist beoordeelt je kansen
 • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Strategisch juridisch advies

Onderhandeling en bemiddeling

 • Als amicaal overleg niet helpt
 • Beoordeling kans van slagen
 • Zeker van maximaal resultaat
 • Ervaren jurist: betere deal
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Garantietermijn, garantievoorwaarden, fabrieksgarantie: als klant zie je soms door de bomen het bos niet meer. Voorkom dat je onnodig veel tijd en geld kwijt bent aan het afhandelen van het ondeugdelijk product binnen de garantie. Hier kun je de belangrijkste (wettelijke) spelregels rond garantie lezen.

Wat is de wettelijke garantietermijn?

Uiteraard staat de leverancier in voor de kwaliteit van je product. Daarvoor biedt de leverancier dan ook garantie. Dat is geen gunst voor jou als klant, maar een wettelijke verplichting. Gaat zijn product binnen zes maanden kapot? Dan mag jij als klant aannemen dat het niet aan de eisen voldeed op het moment dat hij het leverde.

Binnen die termijn van zes maanden moet de leverancier het product daarom kosteloos herstellen of vervangen. Is dat niet mogelijk? Maak de koop dan ongedaan. Jij krijgt jouw geld terug en de leverancier krijgt het defecte product terug.

Er is één uitzondering op deze regel: als de leverancier kan aantonen dat het defect van het product is ontstaan door de klant. In dat geval kun jij als klant geen aanspraak maken op kosteloos herstel of vervanging.

Garantie op vervangend product bij defect of beschadiging

Omdat er zoveel verschillende producten zijn, is het niet logisch om daar één wettelijke garantietermijn voor te hanteren. Een speelgoedje van een paar euro gaat sneller kapot dan een wasmachine van een A-merk, waarvan we verwachten dat die zo’n tien jaar meegaat. Dat betekent dat een garantietermijn ‘redelijk’ moet zijn. En dat betekent ook dat als je leverancier twee jaar garantie geeft op je wasmachine, en je wasmachine na drie jaar stukgaat, je toch reparatie of vervanging mag verwachten van je leverancier.

Mag de leverancier zelf garantievoorwaarden voor een product bepalen?

Dat kan. De garantievoorwaarden mogen alleen niet in strijd zijn met de wettelijke garantie van zes maanden. Meestal neemt de leverancier de bepalingen over de garantie op in de algemene voorwaarden. Daarnaast kan de leverancier zijn klanten een garantiebewijs geven waaruit blijkt wat de verleende garantie precies inhoudt.

Hoe zit het met fabrieksgarantie?

Er kan ook sprake zijn van fabrieksgarantie. Dat geldt bovenop de wettelijke garantie en biedt jou als klant dus feitelijk een extra garantie. De fabrieksgarantietermijn staat vermeld in het garantiebewijs. Vaak is dit één jaar, maar het staat de fabrikant vrij een langere garantietermijn aan te bieden.

Voordeel is dat jij als klant binnen die termijn niet hoeft aan te tonen waardoor het product kapot is gegaan. Het is aan de fabriek om aan te tonen dat het defect het gevolg is van onzorgvuldig gebruik of nalatigheid.

Mag de leverancier mij doorverwijzen naar de fabrikant?

Nee. Bij de aankoop sluit jij als klant een overeenkomst met de leverancier, als verkoper van het product. Daarom is de leverancier de aangewezen partij om een probleem op te lossen, eventueel door te bemiddelen tussen jou en de fabrikant. In de praktijk wikkelt de fabrikant een garantieclaim vaak af met de klant, maar de leverancier blijft het aanspreekpunt.

Ondeugdelijk product na garantie: wat nu?

Ook na afloop van de wettelijke garantietermijn of de fabrieksgarantie kun je recht hebben op kosteloos herstel van gebreken aan een product. De leverancier hoeft echter niet alles kosteloos te herstellen. Hoe ouder het product is, hoe meer jij als klant moet meebetalen aan de reparatiekosten.

Houd daarbij rekening met de conformiteitseis. Deze regel stelt dat klanten een bepaalde levensduur mogen verwachten van een product. Gaat een koelkast bijvoorbeeld binnen drie jaar stuk, dan voldoet het niet aan de verwachtingen en moet de leverancier het volledig gratis repareren of vervangen. Je moet dan wel aantonen dat je het defect niet zelf hebt veroorzaakt.

Bij producten met een langere levensduur is het dus raadzaam goede afspraken te maken met de leverancier, zodat je de kosten uiteindelijk op de leverancier kunt verhalen.

Moet de leverancier de reparaties garanderen?

Ja. Ook na het verstrijken van de garantietermijn kun je alsnog bij de leverancier aankloppen vanwege hetzelfde defect. Je mag namelijk van hem verwachten dat hij goed werk heeft verricht. Ook als de termijn van zes maanden inmiddels is verstreken. Je mag tenslotte verwachten dat als de leverancier herstel pleegt, het in ieder geval correct en structureel gebeurt. Het moet dus gaan om hetzelfde defect, dat is ontstaan binnen de garantietermijn en niet goed is hersteld.

Heb je een vraag over het conflict met je leverancier?

Je kunt ons altijd bellen. Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 842. Ben je wel verzekerd? Bel ons dan op telefoonnummer 088 3279 800 voor advies.

Lees verder