Creditmanagement

Hoe richt ik het debiteurentraject van mijn onderneming zo goed mogelijk in, vanaf het opstellen van de algemene voorwaarden tot aan de betaling van de facturen? Met die vraag houdt een creditmanager zich bezig. Wat zijn de precieze taken van een creditmanager? Waarom is creditmanagement belangrijk? En hoe weet ik als ondernemer hoe effectief mijn creditmanagement is?

Wat is creditmanagement?

Creditmanagement is een verzamelterm voor de inrichting en monitoring van het complete order-to-cash-traject, gericht op het monitoren en beperken van het debiteurenrisico. Hoe zorg ik dat mijn facturen binnen een acceptabele termijn betaald worden? Dat begint al bij de start van een onderneming, met het opstellen van duidelijke algemene voorwaarden waarin de rechten en plichten van de onderneming én de klant worden vastgelegd. Welke betalingsvoorwaarden hanteer ik en wanneer geef ik een vordering uit handen aan een incassobureau? Daarnaast houdt creditmanagement zich bezig met de facturatie en de opvolging van openstaande facturen. In een ruime benadering van creditmanagement kan ook het bewaken van de cashflow tot het takenpakket van de creditmanager behoren.

Wat is het belang van creditmanagement?

Hoewel creditmanagement binnen grotere ondernemingen steeds meer aandacht krijgt, wordt het belang door met name kleinere ondernemers nog weleens onderschat. Zeker nu de rente op spaartegoeden bij de bank historisch laag is, zien veel ondernemers niet direct gevaar in een hoog debiteurensaldo. Voor het rendement maakt het immers nauwelijks verschil of een betaling vandaag wordt bijgeschreven of over een maand. Toch kunnen late betalingen grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als u geld nodig heeft voor nieuwe investeringen in uw onderneming en u genoodzaakt bent bij de bank aan te kloppen voor een dure lening, omdat u nog niet over uw verdiensten kunt beschikken. Door grip te houden op uw debiteurenrisico verkleint u het risico op wanbetaling én voorkomt u dat u zelf niet meer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Wat zijn de taken van een creditmanager?

De belangrijkste taken van een creditmanager zijn het beheren van de debiteurenportefeuille en het zorgdragen voor een snelle incasso van openstaande facturen. Een creditmanager houdt zich bijvoorbeeld bezig met klantacceptatie en het checken van de kredietwaardigheid van nieuwe en bestaande klanten, het bepalen van passende betalingscondities en het versturen en opvolgen van facturen. Worden afspraken over de betaling niet tijdig nagekomen? In het uiterste geval kan een creditmanager een openstaande vordering overdragen aan een incassobureau.

Waarin verschilt creditmanagement van debiteurenbeheer?

Over de verschillen tussen creditmanagement en debiteurenbeheer lopen de meningen uiteen. Volgens sommigen is er geen verschil en zijn de termen synoniemen; anderen beschouwen debiteurenbeheer als een onderdeel van creditmanagement. In de enge benadering bestaat debiteurenbeheer enkel uit de uitvoerende acties in het debiteurentraject die met de facturatie te maken hebben, vanaf het opstellen van de factuur tot de opvolging ervan. Creditmanagement wordt over het algemeen ruimer ingevuld, beginnend bij het opstellen van algemene voorwaarden en het beoordelen van de kredietwaardigheid van klanten tot aan een eventueel gerechtelijk incassotraject. Lees ook de blog ‘De verschillen tussen debiteurenbeheer en creditmanagement’ voor een nadere duiding van beide begrippen.

Hoe wordt de effectiviteit van creditmanagement gemeten?

Creditmanagement is gericht op het zo snel mogelijk betaald krijgen voor verrichte werkzaamheden of geleverde producten. Hoe kunt u meten hoe effectief uw creditmanagement is? Een belangrijk meetinstrument is de DSO (Days Sales Outstanding). Hoeveel dagen duurt het gemiddeld voordat uw facturen betaald worden? De gemiddelde DSO in Nederland bedraagt 48 dagen. Ligt uw DSO hier boven? Dan is het aan te raden om kritisch te bekijken of uw creditmanagementproces kan worden aangescherpt. Wilt u weten hoe u uw DSO berekent of bent u benieuwd naar andere indicatoren van de effectiviteit van uw creditmanagement? Download onze e-paper ‘Hoe effectief is uw creditmanagement?’ en beoordeel het zelf.

Wat is strategisch creditmanagement?

Dankzij technologische ontwikkelingen zoals big data en predictive analytics krijgt creditmanagement steeds vaker een strategische invalshoek. Het accent verschuift van het oplossen van problemen in de laatste fase van het debiteurentraject (de incasso) naar het voorkomen van betalingsproblemen aan de voorkant. Op basis van onder meer de kredietwaardigheid en het betaalgedrag van een klant kan niet alleen het risico op wanbetaling worden voorspeld, maar kan bijvoorbeeld ook de meest effectieve incassostrategie per type klant worden bepaald, zelfs al voordat u een zakelijke relatie aangaat. Lees ook onze blog ‘Drie trends op het gebied van creditmanagement in 2018’.

Lees verder