Hoogte incassokosten berekenen

De Wet Incassokosten bepaalt welke incassokosten u consumenten mag opleggen. Deze incassokosten berekent u als percentage van het factuurbedrag.

Gratis download

Onbetaalde facturen: hoe u ze voorkomt óf int.

Aanmaningsbrief versturen

  • Stel direct online op
  • Voldoet aan Wet Incassokosten
  • Gratis voorbeeldbrief

Onbetaalde factuur indienen

Verzekerd? Dien hier uw incasso in.

Vragen of hulp nodig?

Bel ons voor gratis advies.

 

088 3279 800

Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wet Incassokosten

De Wet Incassokosten (WIK) is in het leven geroepen om mensen te beschermen tegen buitensporig hoge incassokosten. In de wet staat hoeveel wettelijke incassokosten u in rekening mag brengen bovenop het factuurbedrag. Dit schept duidelijkheid en uniformiteit voor zowel ondernemers als consumenten.

Buitengerechtelijke incassokosten

Incassokosten heten ook wel buitengerechtelijke incassokosten. Buitengerechtelijk wil zeggen dat er geen gerechtelijke procedure bij aan te pas komt.

Incassokosten berekenen

De incassokosten voor consumenten berekent u als percentage van het factuurbedrag. Dit percentage daalt naarmate het factuurbedrag stijgt:

FactuurbedragPercentage incassokosten
Over de 1e € 2.50015%, met een minimum van € 40
Over de volgende € 2.50010%
Over de volgende € 5.0005%
Over de volgende € 190.0001%
Over de rest van het bedrag0,5%, met een maximum van € 6.775

Het minimumbedrag aan incassokosten is dus € 40 en maximaal € 6.775. Let op: het factuurbedrag mag u niet verhogen met eventueel over het factuurbedrag verschuldigde rente. Vanaf het begin staat vast hoe hoog de maximale vergoeding voor alle verrichte incassohandelingen is.

Voorbeeld

Stel dat de vordering op een consument € 10.000 is. De incassokosten berekent u dan als volgt:

  1. Over de eerste € 2.500 berekent u 15%, met een minimum van € 40 = € 375.
  2. Over de volgende € 2.500 berekent u 10% = € 250.
  3. Over de volgende € 5.000 berekent u 5% = € 250.

Totale incassokosten: € 875

Rekentool

Gebruik onze handige rekentool om direct te zien hoeveel incassokosten u mag berekenen.

Afspraken met zakelijke klanten

Met zakelijke klanten mag u zelf afspraken maken over de incassokosten. Zo kunt u een bepaald percentage van de hoofdsom rekenen óf alle gemaakte kosten. Houd er wel rekening mee dat de kosten die u in rekening brengt reëel moeten zijn. En het is belangrijk dat u de afspraken schriftelijk vastlegt, bijvoorbeeld in uw algemene voorwaarden. Doet u dat niet? Dan gelden gewoon de regels van de Wet Incassokosten.

Lees verder

Veelgestelde vragen