Er is een fout opgetreden in dit component.

Mijn debiteur is failliet. Wat nu?

Heeft u goederen geleverd, maar bent u nog niet betaald? Als uw debiteur failliet is, kunt u uw vordering rechtstreeks indienen bij de curator van de debiteur. In het Centraal Insolventieregister kunt u opzoeken welke curator het faillissement afhandelt. Vanzelfsprekend dient u uw vordering te onderbouwen.

De curator zal een overzicht maken van het vermogen en de schulden van uw debiteur. Aan de hand van dit overzicht zal de curator bekijken of en zo ja welke schulden er ingelost kunnen worden. Een curator zal de openstaande vorderingen onderverdelen in preferente vorderingen en concurrente vorderingen. Schuldeisers met een preferente vordering hebben een bij wet erkend recht van voorrang. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en de banken. Schuldeisers met een concurrente vordering komen aan bod op het moment dat de vorderingen van de preferente schuldeisers zijn voldaan. In de praktijk komt het er vaak op neer dat er geen dan wel bijna geen vermogen meer over is om de concurrente vorderingen te voldoen. Uw vordering wordt gezien als een concurrente vordering. De kans is zodoende zeer klein dat uw vordering voldaan zal worden.

Via de website www.faillissementsdossier.nl kunt u de faillissementsverslagen inzien en wordt u op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen van een faillissement.