Conflict met klant of leverancier

Heeft u een conflict met een klant of leverancier? Bijvoorbeeld omdat een geleverd product problemen vertoont of omdat er iets mis is gegaan met leveren? De klant of leverancier dient een klacht in, weigert de factuur te betalen of stelt u zelfs productaansprakelijk. Wat kunt u nu het beste doen?

Direct aan de slag

Adviesgesprek

 • Oriënterend gesprek met onze adviseur over uw situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Bel zelf of vraag een gesprek aan

Beoordeling van uw juridische kansen

 • Inzicht in uw situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over uw opties
 • Advies voor de beste strategie

Onderhandeling met de tegenpartij

 • Als overleg en brieven niet hebben geholpen
 • Beoordeling uw kans van slagen
 • Verbeterde kans op een oplossing
 • Zekerheid over maximaal resultaat
 • Sterkere deal dankzij ervaren jurist
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Product of dienst volgens afspraak

In de eerste plaats moet een leverancier natuurlijk het product leveren dat u heeft afgesproken. Bovendien moet het product dat hij levert ook voldoen aan wat u er als koper redelijkerwijs van mag verwachten. Is dat niet zo? Dan is er sprake van non-conformiteit. Bijvoorbeeld als een nieuwe telefoon niet werkt, of geleverde tegels al na een week slijtplekken vertonen. Dan gelden de volgende regels:

 • U mag zelf aangeven of u de voorkeur geeft aan repareren of vervangen. Tenzij de leverancier het product voordelig kan repareren en vervangen juist heel duur is.
 • Is repareren en vervangen allebei niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat een reparatie heel ingewikkeld is en het product niet meer leverbaar? Dan mag u uw geld terugvragen aan de leverancier. Gebruik onze gratis voorbeeldbrief.
 • Weigert de leverancier bewijsbaar een product te repareren of te vervangen terwijl hij dat verplicht is? Dan mag u hiervoor een derde inschakelen en de rekening naar uw leverancier sturen.

Natuurlijk moet de leverancier zich ook houden aan andere afspraken die u heeft gemaakt, bijvoorbeeld over de levertijd, of de vloer die u heeft besteld ook gelegd wordt, wie het vervoer verzorgt en of diegene dan ook het risico draagt.

Zo lost u een conflict met een leverancier op

Hieronder zetten we de belangrijkste stappen op een rijtje:

 1. Controleer de afspraken in met name de leveringsvoorwaarden
 2. Hierin staat u wat u overeen bent gekomen over bijvoorbeeld de levering van een product, hoe u eventueel kunt annuleren en welke regels gelden voor de garantie. Download ook onze e-paper over leveringsvoorwaarden.

 3. Klaag op tijd én schriftelijk bij de leverancier of klant
 4. Stuur zo snel mogelijk een klacht, het liefst binnen een week. De termijn gaat direct in op het moment dat u het gebrek ontdekt of had moeten ontdekken. Deze voorbeeldbrief kan u daarbij helpen.

 5. Stel de andere partij in gebreke
 6. Informeer hem dat u wilt dat hij de overeenkomst alsnog nakomt en gun hemeen redelijke termijn om aan die verplichting te voldoen. Meestal is dit 14 dagen, maar soms langer. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.

 7. Schakel hulp van derde in
 8. Komen jullie er niet uit? Hulp van een derde levert vaak een oplossing op. Daarbij zijn er 3 mogelijkheden:

  Mediation
  Bij mediation gaat u in overleg met de leverancier op zoek naar een oplossing. Een mediator begeleidt die gesprekken. De mediator is onpartijdig en neemt geen beslissingen. Heeft u overeenstemming bereikt? Dan kan de mediator u helpen om afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Mediation resulteert dus niet in een bindende uitspraak, wel in vastgelegde afspraken. Mediation is een goede aanpak als het belangrijk is om de commerciële relatie met de leverancier in stand te houden. Bijvoorbeeld als u een dienst heeft afgenomen waar u gebruik van wilt blijven maken. Bedenk ook dat mediation minder tijd kost dan een procedure bij de rechter. U moet dan natuurlijk wel nog bereid zijn om met de leverancier in gesprek te gaan.

  Geschillencommissie
  Soms kan het zinvol zijn om uw klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Die behandelt conflicten tussen consumenten en bedrijven en bedrijven onderling. Dient u een klacht in bij een van de geschillencommissies, dan onderzoekt die commissie het conflict, waarna een bindende uitspraak volgt. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen bij De Geschillencommissie, een instantie voor consumentengeschillen en zakelijke geschillen. Een klacht indienen bij De Geschillencommissie kost geld. Bovendien kunt u de commissie alleen inschakelen als de leverancier aangesloten is bij De Geschillencommissie.

  Jurist inschakelen

  U kunt er ook voor kiezen om een jurist in te schakelen. Die kan uw rechtspositie beoordelen, zodat u weet wat uw kansen zijn in het conflict. Vervolgens kan de jurist namens u onderhandelen met de leverancier om ervoor te zorgen dat die zijn afspraken alsnog nakomt. Lukt dit niet? Dan kan de jurist ook de overeenkomst voor u ontbinden en een claim indienen, bijvoorbeeld voor inkomstenderving of geleden schade. Ook kan een jurist u eventueel bijstaan in een procedure bij de rechter.

 9. Naar de rechter
 10. Leveren voorgaande stappen niets op? Dan blijft er nog maar één mogelijkheid over: naar de rechter. Dat betekent dat u de leverancier een dagvaarding stuurt. Daarin geeft u al aan wat u eist. Zo kunt u de rechter vragen om de leverancier te veroordelen de overeenkomst na te komen, de overeenkomst te ontbinden en eventueel een schadevergoeding op te leggen. U moet die eisen natuurlijk ook goed kunnen onderbouwen. Daarom is het verstandig om in deze fase altijd hulp van een jurist te vragen.
Lees verder

Veelgestelde vragen