UWV aanvraagformulieren voor ontslag bedrijfseconomische redenen gewijzigd: wat betekent dit?

Werkgevers krijgen niet meer automatisch een uitstel voor onderhandelingen over een beƫindigingsregeling en zij moeten eerder ingaan op vragen over collectief ontslag en medezeggenschap.

Aanvraagformulieren A, B en C

Een werkgever die een arbeidsovereenkomst op wil zeggen vanwege bedrijfseconomische redenen moet daarvoor een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Daarvoor moeten de drie standaard aanvraagformulieren van het UWV worden gebruikt. Formulier A bevat de gegevens van de werkgever, formulier B bevat de gegevens van de werknemer voor wie ontslag wordt aangevraagd en formulier C bevat de onderbouwing van de ontslagaanvraag.

Wanneer de werkgever nog met de werknemer wilde onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst, hoefde de werkgever uitsluitend formulier A in te dienen met het verzoek om een uitstel te verlenen. UWV verleende de werkgever dan standaard een uitstel van twee weken om te kunnen onderhandelen met de werknemer.

Niet meer automatisch uitstel

Recent heeft UWV de regels gewijzigd voor het verkrijgen van uitstel. Werkgevers krijgen niet meer automatisch een uitstel van twee weken na indiening van formulier A. UWV kijkt nu eerst of de werkgever en de werknemer in de twee maanden voorafgaand aan het indienen van de ontslagaanvraag al overleg hebben gehad over een beëindigingsregeling. Als dat zo is, dan is het niet meer mogelijk om een uitstel te krijgen voor het indienen van formulier C. Ook wanneer de regels voor collectief ontslag en medezeggenschap niet zijn gevolgd door de werkgever is er geen mogelijkheid meer tot uitstel.

Collectief ontslag en medezeggenschap

De vraag of de werkgever heeft voldaan aan de verplichtingen die gelden bij collectief ontslag en medezeggenschap, kwam pas bij formulier C aan bod. Nu moet de werkgever dat op formulier A al aangeven bij het invullen van de bedrijfs- en contactgegevens van de werkgever. Bij ontslag van 20 of meer werknemers binnen een periode van drie maanden moet de werkgever melding van collectief ontslag doen en de vakbonden raadplegen over het voorgenomen ontslag. De verplichtingen rondom medezeggenschap gaan over het raadplegen of advies vragen aan de Ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging of tijdens een personeelsvergadering.

In de praktijk

Wat betekent dit dan nu? Het is niet meer standaard zo dat er een uitstel van twee weken wordt verleend aan de werkgever om te onderhandelen over beëindigingsregelingen. Ook moet eerder voldaan zijn aan de regels over collectief ontslag en medezeggenschap. Dit vergt dus mogelijk een aanpassing van de werkwijze van werkgevers bij bedrijfseconomische ontslagen.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Joyce Bender Advocaat

Ik ben een ervaren advocaat (vanaf 2011 werkzaam bij DAS) die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. In 2018 rondde ik de postacademische specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht cum laude af. Cliƫnten kunnen bij mij terecht voor vraagstukken op het gebied van het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een klantgerichte en doortastende aanpak.

Ik houd mij bezig met het adviseren, onderhandelen en procederen op het gebied van het arbeidsrecht. Ik verricht werkzaamheden voor zowel werknemers, als werkgevers. In mijn praktijk krijg ik te maken met alle voorkomende vraagstukken op onder meer het gebied van arbeidsconflicten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, (non-)concurrentiebedingen, cao-recht, ontbindingsprocedures, reorganisaties et cetera. Ik heb een bijzondere interesse voor de statutair bestuurder, die een bijzondere positie inneemt in het arbeidsrecht. Daarnaast geef ik workshops, webinars en seminars aan ondernemers, adviseurs en juristen/advocaten op het gebied van het arbeidsrecht en schrijf ik blogs en wetenschappelijke artikelen - o.a. voor het Tijdschrift ArbeidsRecht- over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Tot slot ben ik voorzitter van zowel het vakgroepbestuur Arbeid & Inkomen als van de Bezwarencommissie voor de toetsen voor de juniorenopleiding, beide binnen DAS.

Meer artikelen van Joyce