Ontslag vanwege een verstoorde arbeids­relatie

Bij een verstoorde arbeidsrelatie verloopt het ontslag via de kantonrechter. Uw werkgever verzoekt de rechter tot ontbinding van het arbeidscontract. De verstoring moet blijvend ernstig zijn.

Oorzaken van verstoorde arbeidsrelatie

De oorzaken voor een verstoorde arbeidsrelatie zijn erg divers. Het kan gaan om een persoonlijk conflict tussen leidinggevende en werknemer maar ook tussen collega’s onderling. Het is lastig te beoordelen wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter weegt alle omstandigheden mee om hierover te oordelen. Een werkgever moet het volgende kunnen aantonen:

  • Er is sprake van verstoring.
  • De verstoring is ernstig en duurzaam.
  • Het herstel van de relatie is niet meer mogelijk.

Ontslag via kantonrechter

Bij een verstoorde arbeidsrelatie verloopt de gerechtelijke procedure via de kantonrechter. Uw werkgever verzoekt de kantonrechter tot ontbinding van het arbeidscontract. Als reactie hierop is het belangrijk om op tijd bij de kantonrechter uw verweerschrift in te dienen. Het verzoekschrift en het verweerschrift worden op een zitting door de kantonrechter mondeling behandeld. Tussen 2 en 4 weken daarna beslist de kantonrechter over het ontbindingsverzoek.

Opzegtermijn en transitievergoeding

Wanneer de rechter besluit tot ontbinding van uw arbeidscontract moet er rekening gehouden worden met de opzegtermijn. De kantonrechter mag de periode dat het ontslagproces heeft geduurd van deze opzegtermijn aftrekken. Als de ontbinding van het arbeidscontract wordt toegewezen door de kantonrechter, heeft u recht op de transitievergoeding vanaf uw eerste werkdag. De opzegtermijn en ontslagvergoeding gelden niet als u zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen. De kantonrechter kan het arbeidscontract dan per direct ontbinden en de transitievergoeding achterwege laten.

Niet eens met uitspraak kantonrechter?

U kunt in beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter voor ontbinding van uw arbeidscontract. Dit moet binnen 3 maanden na de uitspraak van de kantonrechter. Schakel hierbij altijd juridische hulp in.

Veelgestelde vragen