Klachtenregeling DAS Rechtsbijstand N.V.

Wij streven ernaar om met onze producten en diensten aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen en deze waar mogelijk te overtreffen.

Bent u tevreden?
Dan horen wij dat graag van u. Maar wij staan ook voor u klaar als u vindt dat het beter kan. Laat het ons weten! En natuurlijk horen wij ook graag uw complimenten. Geef uw reactie via de pagina Blij met DAS.

Bent u ontevreden?
Als u niet tevreden bent over onze producten of diensten, dan kunt u daarover een klacht bij ons indienen. Wij luisteren naar u en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

In deze klachtenregeling leest u wat wij onder een klacht verstaan, hoe u een klacht kunt indienen en wat wij hiermee doen. Deze klachtenregeling betreft uitsluitend de producten en diensten van DAS als rechtsbijstandverzekeraar.

Wat verstaan wij onder een klacht?
Onder een klacht verstaan wij elke blijk van onvrede over onze producten of diensten.

Hoe dient u een klacht in?
U kunt uw klacht op drie manieren indienen.

1. Online - via het volgende klachtenformulier

2. Per brief - deze kunt u richten aan:
DAS Rechtsbijstand NV
Afdeling Servicemanagement
Postbus 23000
1100 DM Amsterdam

3. Telefonisch - via 020 6517 517, op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:30 uur (keuzemenu optie 5, voor particulieren en ondernemers).


Welke gegevens hebben wij van u nodig?
Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vermeld deze informatie op het klachtenformulier of in uw brief.
Belt u ons? Dan is het handig als u deze informatie bij de hand hebt: 

• uw naam, adres en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
• uw polis- of dossiernummer;
• een omschrijving van uw klacht;
• de door u gewenste oplossing;
• eventuele bijlagen om uw klacht te onderbouwen.

Wat doen wij met uw klacht?
Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om eerst vanuit het management telefonisch contact met u op te nemen over de inhoud en de afhandeling van de klacht.

Binnen zes werkdagen vanaf de ontvangst van uw klacht sturen wij u een schriftelijke inhoudelijke reactie. Als wij uw klacht in het weekend of op een feestdag ontvangen, dan begint de termijn de eerste werkdag daarna. Als uw klacht is toegewezen, dan leest u hoe wij de klacht hebben opgelost of nog zullen oplossen. Als uw klacht is afgewezen, dan krijgt u informatie over wat u verder kunt doen. Wij registreren uw klacht en de afwikkeling daarvan.

Als wij naar aanleiding van uw klacht onze producten of diensten kunnen aanpassen dan zullen wij dat doen en u daarover informeren.

Bent u ontevreden over de oplossing van uw klacht?
Dan kunt u een vervolgklacht indienen bij de directie van DAS. Deze vervolgklacht kunt u op dezelfde manier indienen als de oorspronkelijke klacht. DAS stuurt u ook in dit geval een schriftelijke ontvangstbevestiging. Binnen zes werkdagen vanaf de ontvangst van deze klacht sturen wij u een schriftelijke inhoudelijke reactie.

Blijft u ontevreden over de afhandeling van de klacht door de directie van DAS?
Dan kunt u binnen drie maanden een klacht indienen bij het Kifid. Dat is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.  U kunt uw klacht op twee manieren melden bij het Kifid:

  • schriftelijk via een klachtformulier: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag; 
  • online via mijn.kifid.nl

Het Kifid neemt uw klacht alleen in behandeling als u eerst de klachtenregeling van DAS hebt doorlopen en u een schriftelijke afwijzing van DAS hebt ontvangen. Het Kifid behandelt alleen klachten van consumenten. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van Kifid.

Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenregeling of bent u het niet eens met de uitkomst van onze klachtenafhandeling, dan kunt u ook naar de bevoegde rechter stappen.

Dekking
Een geschil met DAS valt niet onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering. Alleen als de rechter u in het gelijk stelt, vergoeden wij achteraf de redelijke en noodzakelijke kosten die u hebt gemaakt voor rechtsbijstand. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.

Klachtenrapportage
Elk jaar stellen wij een klachtenrapportage op. Bekijk de klachtenrapportage van DAS.