• Niet-betaalde premie
 • Betalingsregeling voorstellen
 • Eigen risico

U hebt een brief ontvangen naar aanleiding van een niet-betaalde premie

Als u al (meer dan enkele dagen geleden) hebt betaald, kunt u de betalingskenmerken via dit formulier versturen. Hierbij verzoeken wij u om de volgende betalingskenmerken te vermelden:

 • datum
 • bankrekeningnummer waarop is betaald 
 • uw bankrekeningnummer
 • omschrijving
 • bedrag

Per post versturen
U kunt uw betalingsbewijs ook per post versturen naar:

DAS debiteuren administratie
Postbus 30060
3001 DB ROTTERDAM

Uw verzekeringspolis wijzigen?
Wilt u wijzigingen in uw naam, adres of bankrekeningnummer doorgeven? Of wenst u een kopie van de factuur te ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Acceptatie op telefoonnummer: (020) 6517 517. Of stuur uw wijziging digitaal of per post naar:

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.
t.a.v. afdeling Acceptatie
Postbus 23000
1100 DM AMSTERDAM

U wilt een betalingsregeling voorstellen

Als u een betalingsregeling wilt voorstellen, kunt u dit verzoek via dit formulier indienen. 

Per post versturen
Uw verzoek per post kunt u sturen naar: 

DAS debiteuren administratie
Postbus 30060
3001 DB ROTTERDAM

U hebt een brief ontvangen naar aanleiding van het eigen risico

Als u al (meer dan enkele dagen geleden) hebt betaald, kunt u de betalingskenmerken via dit formulier versturen. Hierbij verzoeken wij u om de volgende betalingskenmerken te vermelden:

 • datum
 • bankrekeningnummer waarop is betaald
 • uw bankrekeningnummer
 • omschrijving
 • bedrag

Per post versturen
U kunt uw betalingsbewijs ook per post versturen naar:

DAS debiteuren administratie
Postbus 30060
3001 DB ROTTERDAM

Hebt u nog vragen?
Voor alle overige vragen over het eigen risico kunt u contact opnemen met de afdeling debiteuren administratie, via telefoonnummer: (088) 0039610.