U heeft van ons een betalingsherinnering ontvangen. Wij hebben namelijk de premie van uw rechtsbijstandverzekering, het eigen risico of de eigen bijdrage nog niet ontvangen. Mogelijk is de betaling aan uw aandacht ontsnapt of is de automatische afschrijving mislukt. Wat nu?

Betaal binnen 15 dagen

U maakt het bedrag binnen 15 dagen nadat de betalingsherinnering bij u is bezorgd aan ons over. Welk rekeningnummer gebruikt u?

  • De premie maakt u over op ons rekeningnummer NL07 ABNA 0243 1333 59.
  • Het eigen risico of de eigen bijdrage op rekeningnummer NL07 ABNA 0243 0636 52.

Vermeld het betalingskenmerk uit de betalingsherinnering bij de omschrijving of mededeling van uw overboeking.

U heeft al betaald?

Heeft u al betaald? Dan hebben uw betaling en onze brief elkaar gekruist. Laat het ons weten via dit formulier.

U heeft geen factuur ontvangen?

Heeft u geen factuur ontvangen? Vraag dan een kopie van de factuur via dit formulier.

U kunt niet betalen?

Kunt u het bedrag niet betalen? Neem dan direct contact met ons op. Samen zoeken we een oplossing.

Vraag nu een betaalafspraak aan. Wij nemen contact met u op.

Of bel 020 6 517 517 en kies optie 3 in het keuzemenu. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur.

Wat gebeurt er als u niet op tijd betaalt?

Uw eigen bijdrage of eigen risico

U ontvangt een betalingsheinnnering. Uw juridisch specialist gaat pas aan de slag als u uw eigen bijdrage of eigen risico heeft betaald.

De premie van uw verzekering

1. U ontvangt een betalingsherinnering

2. Betaalt u niet binnen 15 dagen? Dan ontvangt u een aanmaning.

Vraag een betaalafspraak aan als u niet kunt betalen. Daarmee voorkomt u dat we de volgende stappen nemen.

3. Betaalt u niet binnen 15 dagen nadat de aanmaning bij u is bezorgd?

  • Dan krijgt u geen juridische hulp meer bij nieuwe conflicten. Onze juristen helpen u weer als wij het bedrag inclusief de incassokosten hebben ontvangen
  • Wij dragen de factuur over aan ons incassobureau. De incassokosten komen voor uw rekening.

Betaalt u meer dan 6 maanden de premie van uw verzekering niet?

  • Dan zeggen wij de verzekering op.
  • U moet nog steeds de premie betalen. En ook de incassokosten van het incassobureau.
  • Vraagt u ergens anders een nieuwe rechtsbijstandverzekering aan? Dan moet u doorgeven dat wij deze verzekering hebben opgezegd in verband met wanbetaling.

Veelgestelde vragen

Mijn adres of bankrekeningnummer is veranderd. Hoe geef ik dat door?

Uw adreswijziging geeft u door via ons verhuisformulier.

Een wijziging van uw bankrekeningnummer geeft u door via het contactformulier.

Ik betaal mijn premie altijd via automatische incasso. Waarom ontvang ik een herinnering?

Dan is de automatische incasso niet gelukt. Het kan zijn dat er onvoldoende saldo op de rekening stond. Of dat het bankrekeningnummer dat wij gebruiken niet meer juist is. Geef dan uw bankrekeningnummer door via het contactformulier. Of bel met de afdeling Acceptatie op 020 6517 517 (kies optie 3 in het keuzemenu).

Ik wil mijn zaak stopzetten omdat ik een eigen risico en/of eigen bijdrage moet betalen. Kan dat?

Bespreek de mogelijkheden met uw juridisch specialist. Vanuit Mijn DAS neemt u eenvoudig contact op met uw juridsich specialist.

Hoe kan ik mijn premie betalen via automatische incasso?

Met het machtigingsformulier geeft u DAS toestemming de premie automatisch af te schrijven van het rekeningnummer dat u opgeeft.Heb ik een eigen risico of eigen bijdrage?

Heb ik een eigen risico of eigen bijdrage?

Het kan zijn dat u voor de juridische hulp een eigen bijdrage of eigen risico betaalt. U ziet op uw polisblad of u een eigen bijdrage of eigen risico heeft en welk bedrag u per conflict zelf betaalt. In de polisvoorwaarden leest u hoe het werkt en ook wanneer u geen eigen bijdrage of eigen risico hoeft te betalen.

Er is nog een andere situatie waarin u een eigen risico heeft. Namelijk als er een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd wordt waarvoor het niet verplicht is een advocaat in te schakelen. Als u in zo’n geval ervoor kiest om u te laten bijstaan door een rechtshulpverlener die niet in dienst is van DAS, dient u een eigen risico te betalen. Hoe hoog dit eigen risico is, staat in de polisvoorwaarden. Kiest u er in zo’n procedure voor om u te laten bijstaan door een deskundige van DAS? Dan hoeft u dit eigen risico niet te betalen.

Heeft u vragen of kunt u uw polisvoorwaarden niet meer vinden? Bel ons op 020 6 517 517. Onze medewerkers helpen u graag verder. U leest ook alles over de eigen bijdrage in de flyer "Hoe werkt de Eigen bijdrage".Uw verzoek rondom betalingen

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.