Regels proeftijd in uw arbeids­contract

Regels proeftijd in uw arbeids­contract

Een nieuwe baan? Dan mag jouw werkgever een proeftijd opnemen in je arbeidscontract. Het is niet verplicht. Maar er zijn wel regels voor het opnemen van een proeftijd.

Maximale duur proeftijd

Dat is afhankelijk van de duur van je arbeidscontract. Is de duur van je contract:

  • 6 maanden of korter? Dan mag je werkgever geen proeftijd opnemen.
  • langer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar? Dan mag de proeftijd maximaal één maand bedragen.
  • langer dan 2 jaar of een vast dienstverband? Dan mag de proeftijd maximaal 2 maanden duren.

Is er sprake van een tijdelijk arbeidscontract waarbij vooraf geen einddatum is afgesproken? Dan mag de proeftijd maximaal één maand duren.

Arbeidscontract korter dan 6 maanden

Als er in je tijdelijke arbeidscontract van 6 maanden of korter toch een proeftijdbeding is opgenomen, is dit proeftijdbeding nietig. Dat betekent dat er in die situatie helemaal geen proeftijdbeding is overeengekomen en dat de proeftijd die in je arbeidscontract staat niet geldig is. Je werkgever mag je dan ook niet zomaar per direct ontslaan. Afhankelijk van de situatie moet eerst toestemming van het UWV worden verkregen, moet de rechter je arbeidscontract hebben ontbonden of moet je akkoord zijn met een ontslagvoorstel van je werkgever.

Verlenging arbeidscontract

Bij een verlening van een opvolgende arbeidscontract mag geen nieuwe proeftijd worden opgenomen. Het kan echter zo zijn dat er andere werkzaamheden en verantwoordelijkheden worden overeengekomen in het contract. In dat geval mag de werkgever wel een proeftijd met je afspreken als hij in de voorgaande periode te weinig inzicht heeft gekregen in je capaciteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van deze nieuwe werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

Geldt een mondelinge proeftijd?

Nee, een proeftijd moet u altijd schriftelijk overeenkomen met uw werkgever. Een schriftelijke proeftijd hoeft niet per se in het arbeidscontract opgenomen te zijn maar kan bijvoorbeeld ook voortvloeien uit een personeelsreglement of cao dat op het contract van toepassing is verklaard.

Mag ik tijdens mijn proeftijd ontslagen worden of ontslag nemen?

Ja, dat mag. Tijdens de proeftijd mag uw arbeidscontract direct opgezegd worden. Zowel door u als door uw werkgever. En de regels die gelden bij ontslag hoeven bij een ontslag in de proeftijd niet nageleefd te worden. Zo is er geen opzegtermijn, is een ontslagvergunning niet nodig en hoeft er niet schriftelijk te worden opgezegd. Wel moet de werkgever op uw verzoek de reden van het ontslag schriftelijk bevestigen. Die reden mag geen verboden ontslaggrond zijn zoals discriminatie.

Wat als ik ziek word tijdens mijn proeftijd?

Als u tijdens de proeftijd ziek wordt, mag uw werkgever de proeftijd niet verlengen met de periode van ziekte. Ziekte staat niet in de weg van ontslag tijdens proeftijd.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.