Aannemer in­schakelen bij uw ver­bouwing

Wilt u een aannemer inschakelen om uw huis te verbouwen of te renoveren? Dan is het belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen.

Bekijk nu ook de video

Afspraken en kosten

Leg alle afspraken op papier vast. Natuurlijk zullen er nog tijdens het proces keuzes gemaakt moeten worden.  Spreek af dat de aannemer eventueel meerwerk vooraf bespreekt. Leg ook deze afspraken vast op papier. Dit om verrassingen achteraf te voorkomen. Met een aannemer spreekt u meestal een aanneemsom af voor de hele klus. Omdat elke verbouwing anders is, zijn standaardprijzen lastig te geven. Globaal moet u denken aan een uurtarief van €30 tot €50. Hier komen nog kosten bij voor materiaal, inhuren van vaklieden, vergunningen etcetera. Betaal geen grote bedragen vooruit. Hooguit bijvoorbeeld 10% bij aanvang van het project.

Tips voor inschakelen aannemer

Wilt u een aannemer inschakelen? Dit zijn de belangrijke punten waar u rekening mee moet houden:
  1. Soms heeft u voor uw verbouwing een omgevingsvergunning nodig. Dat kunt u nakijken op omgevingsloket online. Door het beantwoorden van een aantal vragen komt u erachter of u een vergunning nodig heeft. U kunt ook informatie inwinnen bij uw gemeente.

  2. Zijn er meerdere partijen bij de verbouwing betrokken? Dan is bij een mankement lastig te bepalen wie aansprakelijk is. De oplossing? Een (hoofd)aannemer in de arm nemen die eindverantwoordelijk is.

  3. Laat door verschillende aannemers een offerte opstellen. Zo kunt u de prijzen en voorwaarden vergelijken.

  4. Kies voor een aannemer die is aangesloten bij een brancheorganisatie. Dit geeft u meer zekerheid als u en uw aannemer een meningsverschil krijgen. Bovendien kunt u dan mogelijk ook aanspraak maken op (extra) garantie.

  5. Vraag referenties aan de aannemer en ga die ook na. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan zijn laatste opdrachtgevers.

  6. Heeft u de algemene voorwaarden bij de overeenkomst met de aannemer ontvangen? Zo niet, vraag deze direct aan en lees ze ook daadwerkelijk. De voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst als deze vooraf aan u zijn verstrekt.

  7. Leg alle afspraken met de aannemer vooraf schriftelijk vast in een aannemingsovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de termijn waarbinnen de verbouwing af moet zijn en welke boete de aannemer moet betalen als hij deze termijn overschrijdt. Neem hierin ook afspraken over meer- en minderwerk en bijhorende kosten op.

  8.  Betaal niet teveel vooruit, hooguit zo'n 10% van de aanneemsom. Zet ook tussentijdse (contante) betalingen altijd op papier en laat dit door de aannemer tekenen voor ontvangst.

  9. Bent u ontevreden over de werkzaamheden van uw aannemer? Zorg dat u tijdens de oplevering de gebreken op paper zet en geef hem de kans om de werkzaamheden te herstellen. Doe de laatste betaling ook pas na de oplevering en herstel van de gebreken. 

Lees verder