Een geschil met aannemer? Dit kunt u doen!

Laat u een verbouwing of bouwwerk uitvoeren maar bent u ontevreden met uw aannemer of heeft u schade door uw aannemer? Hij doet er bijvoorbeeld te lang over of voert zijn werkt slecht uit. Dit komt helaas wel eens voor en is natuurlijk erg vervelend!

Heeft u nu hulp nodig? Bekijk dan hoe we u kunnen helpen.

Of lees hieronder wat u allemaal moet weten over een geschil met een aannemer.

Hoe kunnen wij u helpen?

DAS helpt u ook als u niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor u klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boekt u snel een resultaat, houdt u grip op uw uitgaven en voorkomt u verrassingen.

Bent u wel bij of via ons verzekerd en heeft u een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat kunt u doen bij conflict met uw aannemer

Er kunnen allerlei verschillende redenen zijn dat er een conflict ontstaat met de aannemer. Uw aannemer levert het werk bijvoorbeeld te laat op, de kwaliteit is niet goed genoeg, er zijn andere materialen gebruikt, onderaannemers komen te laat of de aannemer heeft schade veroorzaakt. Zo zijn er nog vele andere voorbeelden. Maar wat kunt u doen? Dit is afhankelijk van het type geschil.

De aannemer voert de overeenkomst niet goed uit

Bent u niet tevreden over de kwaliteit of de snelheid van de uitvoering van de werkzaamheden? Ga dan altijd eerst aan tafel zitten met uw aannemer om het geschil te bespreken. U kunt ook een mediator inschakelen om te helpen. Komt u er in een gesprek niet uit, dan moet u de aannemer in gebreke stellen. Dit betekent dat u de aannemer een aangetekende brief stuurt. Hierin noemt u alle werkzaamheden die de aannemer moet uitvoeren. U geeft de aannemer dan een redelijke termijn om die werkzaamheden uit te voeren. Wij bespreken kort de stappen.

 1. Indien mogelijk, inspecteer met de aannemer de uitgevoerde werkzaamheden en zet alle tekortkomingen op papier. Spreek ook af wanneer hij alles gaat herstellen. Onderteken samen de gemaakte afspraken.
 2. Is de aannemer niet bereid om het werk te inspecteren of komt de aannemer zijn afspraken niet na? Stuur dan een aangetekende brief waarin u hem verzoekt de gebreken binnen 3 weken te herstellen.
 3. Omdat u tijdens de bouw meestal in termijnen betaalt, is het wel belangrijk dat u niet meer betaalt dan er aan werkzaamheden is uitgevoerd. Geef in de brief ook aan dat u de betaling opschort totdat de gebreken hersteld zijn. Zorg er wel voor dat u niet teveel geld inhoudt. Als u teveel inhoudt, dan is de aannemer niet verplicht om nog door te werken. Mocht de aannemer het werk neerleggen en bent u verzekerd? Meld uw zaak dan direct bij ons.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden veroorzaakt de aannemer per ongeluk schade

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een aannemer schade veroorzaakt. U bent in dit geval niet verplicht om de aannemer in gebreke te stellen. U kunt er dan altijd voor kiezen om de schade door een ander te laten herstellen. Meld dan de schade sowieso bij uw eigen opstal-of inboedelverzekering en vraag vervolgens de aannemer om het te melden bij zijn aansprakelijkheidsverzekering. Volg bij schade de volgende stappen:

 • Leg de schade vast. Maak foto’s en verzamel getuigenverklaringen. Hierdoor heeft u bewijs en kun je de aannemer wellicht aansprakelijk stellen. In ernstige gevallen kan het verstandig zijn om een bouwkundig expert in te schakelen.
 • Beperk uw schade. U heeft in deze situatie een schadebeperkingsplicht. U moet dus voorkomen dat de schade groter wordt. Als u dit niet doet, kan het zijn dat de aannemer de schade niet hoeft te vergoeden.
 • Verzamel de bonnetjes. Zorg ervoor dat u alle bonnetjes en facturen die te maken hebben met het herstel van de schade bewaart. U kunt hiermee aantonen hoeveel schade u heeft gehad.
 • Meld de schade. Meld dit bij uw eigen woonhuis verzekering en vraag de aannemer om het te melden bij zijn aansprakelijkheidsverzekering.

Naar de rechter or naar een geschillencommissie

Als er geen oplossing is, kunt u ervoor kiezen om naar de rechter te gaan. Als er algemene voorwaarden zijn, dan kan het zo zijn dat u de zaak ook bij een geschillencommissie kunt voorleggen. Dit is vaak sneller en goedkoper dan een procedure bij de rechtbank.

Oplevering en inspectie

U wilt uiteraard dat uw aannemer zijn werk goed doet en dat het werk geen gebreken heeft. Uw aannemer is hier ook toe verplicht. Als het werk gereed is, wordt het opgeleverd. De bedoeling is dat u samen met de aannemer de uitgevoerde werkzaamheden inspecteert. Alle gebreken die zichtbaar zijn, noteert u op een opleveringsrapport. Dit wordt ook wel het proces-verbaal van oplevering genoemd. Als het gaat om de oplevering van een woning of een grote verbouwing, dan is het verstandig om een bouwkundige te vragen met u mee te lopen bij de oplevering. De bouwkundige kan het werk beter inspecteren dan u dat zelf kunt. Soms komt het voor dat een aannemer de gebreken niet in het opleverrapport wil opnemen. Vraag in dat geval of hij het als discussiepunt wil noteren. Als de aannemer dat ook niet wil, dan stuurt u hem direct na de oplevering een mail of brief waarin u de gebreken alsnog meldt.

Als opdrachtgever heeft u een onderzoeksplicht bij de oplevering van het werk van de aannemer. Bij sommige algemene voorwaarden is het zo dat u alle zichtbare gebreken bij oplevering moet melden. Als u dit niet doet, dan heeft u ze geaccepteerd en hoeft de aannemer ze niet meer te herstellen. Dit is niet bij alle algemene voorwaarden zo. Het is echter altijd verstandig om het werk goed te inspecteren.

Bij de bouw van een woning mag u de laatste 5% van de aanneemsom inhouden. Soms geeft de aannemer een bankgarantie af. In dat geval moet u de laatste termijn wel betalen. Bij een verbouwing bent u meestal overeengekomen dat u de laatste termijn bij oplevering betaalt. Als er veel gebreken zijn, kunt u de laatste termijn opschorten. Let er dan weer op dat u niet meer geld inhoudt dan nodig is om de gebreken te herstellen.

Oplevering weigeren

Is de verbouwing nog niet klaar op de afgesproken opleverdatum? Of heeft het werk ernstige gebreken? Dan kunt u de oplevering weigeren. In een verklaring kunt u dan aangeven dat u de oplevering weigert en u vraagt hierin of de aannemer dit ook kan tekenen. Uw aannemer moet u dan mogelijk een schadevergoeding betalen. De afspraken hierover staan vaak in de algemene voorwaarden van het contract. Situaties waarin u de oplevering kunt weigeren zijn zeldzaam. Het moet dan echt gaan om gebreken die een woning onbruikbaar maken. Neem in zo’n geval altijd een bouwkundige mee en raadpleeg uw jurist.

Aannemer aansprakelijk stellen

Een aannemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het bouwproject, het tijdig opleveren van het bouwproject en heeft een waarschuwingsplicht. Als hij deze verplichtingen niet nakomt, kan het zijn dat u schade lijdt. Daar is de aannemer aansprakelijk voor. Wat de regels zijn en hoe u dit doet leest u in het artikel aannemer aansprakelijk stellen.

Lees verder