Aannemer aansprakelijk stellen

Heeft u schade opgelopen tijdens een verbouwing en heeft u een aannemer? Dat is heel vervelend en kan voor hoge kosten zorgen. U kunt echter uw aannemer aansprakelijk stellen voor deze schade. Wanneer u dit kunt doen en hoe, leggen wij in dit artikel uit!

Hoe kunnen wij je helpen?

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houdt je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Aansprakelijkheid schade door aannemer

Een aannemer heeft verschillende plichten. Voldoet hij niet aan deze plichten en heeft dit schade tot gevolg, dan kunt u uw aannemer daarvoor aansprakelijk stellen. Deze plichten zijn bijvoorbeeld:

 • Het uitvoeren van het bouwproject
 • Het tijdig opleveren van het bouwproject
 • De waarschuwingsplicht

Ook als de aannemer de aannemingsovereenkomst zonder geldige reden opzegt, kunt u hem aansprakelijk stellen.

Aansprakelijkheid na de oplevering

Het komt soms voor dat u na de oplevering geconfronteerd wordt met gebreken. Of u uw aannemer dan alsnog aansprakelijk kunt stellen, hangt af van enkele factoren. Zijn er algemene voorwaarden van toepassing? Dan staat daar wellicht een onderhoudstermijn in. De onderhoudstermijn kan 4 tot 6 maanden na oplevering gelden. De aannemer moet gebreken herstellen die tijdens de onderhoudstermijn aan het licht komen. Dit geldt uiteraard alleen voor gebreken waar de aannemer zelf voor aansprakelijk is.

Als u na oplevering een kras ontdekt in een nieuwe deur, dan kunt u niet aantonen dat de aannemer daarvoor aansprakelijk is. U zou het immers ook zelf hebben kunnen doen. Om deze reden is het belangrijk dat u bij de oplevering alle zichtbare gebreken aan de aannemer meldt.

Aansprakelijkheid na onderhoudsperiode

Is de aannemer na de onderhoudsperiode nog aansprakelijk voor gebreken? Ja, volgens de wet gedurende 5 jaar na oplevering. In de algemene voorwaarden kunnen andere termijnen staan. Sommige termijnen zijn vervaltermijnen. Dit betekent dat u die termijn niet kunt verlengen door het sturen van een brief. In de algemene voorwaarden staan daarnaast nog termijnen voor ernstige gebreken. Dit zijn gebreken waardoor de woning onbewoonbaar wordt. De aannemer kan daar tot wel 20 jaar na oplevering voor aansprakelijk zijn.

Het is van belang dat u een gebrek zo spoedig mogelijk na ontdekking bij de aannemer meldt. na de melding van het gebrek, begint er een verjaringstermijn van 2 jaar. Binnen die tijd moet u de zaak met de aannemer afronden. Als de aannemer het gebrek niet wil herstellen. Wacht dan niet te lang met het nemen van vervolgstappen.

Aansprakelijkheid aannemer schade aan derde

Het kan ook voorkomen dat u zelf geen schade ondervindt maar uw buren of andere omwonenden wel. Dit wordt aansprakelijkheid schade aan derde genoemd. Ook dan kan de aannemer aansprakelijk gesteld worden, maar in dit geval door de buren. Heeft u schade door de verbouwing van de buren, lees daar dan meer over in ons artikel.

Wat u moet doen voorafgaand van het aansprakelijk stellen

Voordat u uw aannemer aansprakelijk stelt is het belangrijk dat u de schade beperkt, bewijs verzamelt en bonnetjes bewaart.

Beperk de schade

Als u schade heeft opgelopen is dit natuurlijk erg vervelend. Zodra u dit echter heeft opgemerkt, bent u verplicht om de schade te beperken. Dit wordt ook wel de schadebeperkingsplicht genoemd. Als u dit niet doet, kan het zijn dat uw aannemer niet verplicht is om (gehele) schade te vergoeden. Heeft u bijvoorbeeld een lekkage, plaats er dan een emmer onder om te voorkomen dat de schade erger wordt.

Verzamel bewijs

Zodra u iemand aansprakelijk wil stellen is het altijd belangrijk om bewijs te verzamelen. Alleen met bewijs kunt u hardmaken dat iemand ook daadwerkelijk aansprakelijk is. Maak ook foto’s van de situaties. Probeer ook foto’s te verzamelen van hoe het er voor de schade uitzag of pak uw nulmeting erbij. Vraag herstel offertes op of schakel desnoods een deskundige in.

Bewaar bonnetjes

Het is niet verstandig om de schade te repareren voordat u deze heeft gemeld bij de aannemer. U moet de aannemer in de gelegenheid stellen om het gebrek zelf te verhelpen. Doet u dit niet, dan is de aannemer niet verplicht om de kosten van de reparatie aan u te vergoeden.

Alleen als er sprake is van een noodsituatie, zoals een acute lekkage bijvoorbeeld, mag u zelf noodmaatregelen treffen of daar iemand voor inschakelen. Zorgt u er dan voor dat u de rekeningen goed bewaart.

Als u de aannemer de kans heeft gegeven om de gebreken te verhelpen, maar hij doet dat niet, dan mag u de schade wel zelf laten herstellen. Bewaar ook in dat geval de rekeningen. Die heeft u nodig om de kosten te kunnen verhalen.

Stappenplan aannemer aansprakelijk stellen

Bent u er zeker van dat u uw aannemer aansprakelijk mag stellen voor gebreken of voor schade? Dan is het belangrijk om de juiste stappen te doorlopen. Wij nemen ze kort met u door.

 1. Neem contact op met de aannemer
  Ga altijd eerst in gesprek met uw aannemer om de schade te bespreken en vraag of de aannemer het gebrek wil verhelpen. Hiermee probeert u ook een conflict te voorkomen. Misschien herkent uw aannemer de schade meteen en gaat hij de schade kosteloos herstellen en hoeft u verder geen actie te ondernemen.
 2. Stel de aannemer in gebreke
  Levert een gesprek met uw aannemer niet op, schrijf hem dan een aangetekende brief waarin u opsomt welke werkzaamheden de aannemer moet uitvoeren. Geef de aannemer een redelijke termijn om de gebreken te herstellen. Vraag of de aannemer de ontvangst wil bevestigen.
 3. Zoek juridisch advies
  Als de aannemer de gebreken echt niet wil verhelpen, dan is het goed om juridisch advies in te binnen. De jurist kan voor u bekijken welke termijnen er lopen en waar u precies aanspraak op kunt maken.
 4. Gaat het om schade die de aannemer per ongeluk heeft veroorzaakt tijdens de werkzaamheden?
  Heeft de aannemer een mooie vaas omgegooid of is er per ongeluk een waterleiding gebroken? Meldt dit dan bij uw eigen opstal- of inboedelverzekering. Vraag de aannemer om het te melden bij zijn aansprakelijkheidsverzekering.
 5. Verzamel al uw bewijs en de bonnetjes
  Zowel we hierboven al hebben aangegeven is het belangrijk om bewijs te verzamelen en de bonnetjes voor de kosten die u heeft gemaakt te bewaren. Zorg dat u dit bij elkaar verzameld, zodat u dit als één geheel kan delen met de aannemer.

Wilt u de aannemer van de buren aansprakelijk stellen? Praat eerst met de buren en stuur een aangetekende brief waarin u de aannemer aansprakelijk stelt. Wij hebben hier een voorbeeldbrief voor opgesteld.

Lees verder