Conflict met de Vereniging van Eigenaren

Onenigheid ontstaan binnen Vereniging van Eigenaren (VvE) waar jullie niet uitkomen? In zo'n situatie is juridische hulp of mediation vaak een optie.

Wat te doen bij een conflict met de VvE?

Is er een lid die zijn maandelijkse bijdrage niet betaal? Of heeft u het gevoel dat u door de VvE benadeelt wordt? Probeer zo een conflictsituatie altijd eerst onderling op te lossen. Lukt dat niet, dan kunt u kiezen voor mediation. Op die manier zoekt u samen een oplossing en behoudt u een goede relatie met uw buren. Een andere optie is het inschakelen van een jurist. Pas in het uiterste geval is een gang naar de rechter nodig.

Schade aan appartement: wie betaalt dat?

Stel, er springt een waterleiding waardoor schade ontstaat. Als in de splitsingsakte of in het splitsingsreglement van uw complex staat dat de waterleidingen tot de gemeenschappelijke gedeelten behoren, moet de VvE opdracht tot herstel te geven en de kosten te voldoen. Staat in de akte dat de leidingen tot uw privé-appartement behoren en is een leiding in uw appartement lek? Dan bent u zelf aansprakelijk voor herstel en betaling. Dit gaat dus niet uit de algemene middelen van de VvE.

Lees verder