Boom of struik staat te dicht bij erfgrens

Een boom mag niet binnen 2 meter van de erfgrens worden geplant. Voor heggen en struiken is die afstand 50 centimeter. Dit wordt ook wel de verboden zone genoemd. Er zijn wel uitzonderingen. Ga bij overlast altijd eerst in gesprek met uw buren.

Bekijk nu ook de video

Uitzonderingen verboden zone

Bomen en struiken mogen alleen binnen respectievelijk 2 meter en 0,5 meter van de erfgrens staan als deze niet hoger zijn dan de schutting. Sommige gemeenten staan wel kortere afstanden tot de erfgrens toe. Informeer hiervoor bij uw gemeente.

Verjaring

Staat de boom, struik of heg er al tenminste 20 jaar? Dan kan er sprake zijn van verjaring. Als dat het geval is, hoeft een boom die binnen 2 meter van de erfgrens staat, niet meer verplaatst of verwijderd te worden. Op luchtfoto's van het Kadaster kunt u mogelijk controleren of de boom al meer dan 20 jaar op dezelfde plek staat.

Wat te doen bij overlast van bomen en struiken? 

Boom of struik staat binnen de verboden zone

  1. Ga na of er uitzonderingen bestaan waardoor de boom of struik toch dichterbij de erfgrens mag staan.
  2. Ga in gesprek met uw buren en vraag of ze de boom of struik willen snoeien, verplaatsen of verwijderen.
  3. Reageren ze niet? Stuur dan een aangetekende brief waarin u vraagt de boom of struik weg te halen.
  4. Komt u er samen met de buren niet uit? Dan kunt u ook buurtbemiddeling of een mediator inschakelen.
  5. Helpt helemaal niets? Schakel dan juridische hulp in.

Boom staat buiten de verboden zone

Als een boom of struik buiten de verboden zone staat (dus verder dan 2 meter of de door de gemeente toegestane afstand), dan moet u de aanwezigheid van de boom accepteren. Dit kan anders zijn als er sprake is van onrechtmatige hinder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat een boom uw tuin de gehele dag met schaduw bedekt. Houdt er wel rekening mee dat rechters terughoudend zijn om te oordelen dat er sprake is van onrechtmatige hinder. Ga in dit geval liever eerst in gesprek met uw buren en kijk of jullie tot een oplossing kunnen komen.

Boomwortels groeien door in uw tuin

Soms groeien de wortels van een boom van de buren door op uw grond. Deze doorgeschoten wortels mag u gewoon verwijderen. uw buren hoeven daarvoor geen toestemming te geven. Wel is belangrijk dat bij het verwijderen van de wortels geen (blijvende) schade aan de boom ontstaat. U bent dan verantwoordelijk voor eventuele schade. Schakel bij twijfel de hulp van een expert in.

Alleen last van overhangende takken?

U mag overhangende takken niet zomaar zelf weghalen. Bekijk wat u kunt doen

Regels onderhoud bomen

De eigenaar van een boom is verplicht om een boom regelmatig te onderhouden. Dit heet de zorgplicht van de boomeigenaar. Op plaatsen waar sprake is van een gevaarlijke situatie geldt zelfs nog een extra zorgplicht voor de boomeigenaar. Bijvoorbeeld bij een oude boom die bij stormachtig weer behoorlijk staat te kraken. Valt zo’n boom om en staat vast dat de eigenaar heeft nagelaten voldoende zorg aan de boom te besteden? Dan is sprake van een onrechtmatige daad en is de eigenaar aansprakelijk voor de schade.

Lees verder

Veelgestelde vragen