Niet tevreden over het werk van uw aannemer

Bent u niet tevreden over de werkzaamheden van uw aannemer? Zorg dat u tijdens de oplevering de gebreken op paper zet en geef hem de kans om de werkzaamheden te herstellen.

Oplevering en inspectie

Uw aannemer is verplicht om goed werk te leveren. Als het werk geleverd is kan hij samen met u vaststellen of hij aan alle verplichtingen heeft voldaan. Als opdrachtgever heeft u namelijk een onderzoeksplicht bij de oplevering van het werk van de aannemer. Dat betekent dat u goed moet inspecteren of de aannemer eventuele fouten heeft gemaakt. Als u zaken over het hoofd ziet, die u redelijkerwijs wel had kunnen ontdekken, hoeft de aannemer de niet opgemerkte fouten niet meer te repareren.

Dit kunt u doen

  1. Inspecteer met de aannemer de uitgevoerde werkzaamheden en zet alle tekortkomingen op papier. Spreek ook af wanneer hij alles gaat herstellen. Onderteken samen de gemaakte afspraken.
  2. Komt de aannemer zijn afspraken niet na? Stuur dan een aangetekende brief waarin u hem wijst op de afspraken en nogmaals verzoekt de gebreken binnen 4 weken te herstellen.
  3. Omdat u tijdens de bouw meestal in termijnen betaalt, is het wel belangrijk dat u niet meer betaalt dan er aan werkzaamheden is uitgevoerd. Geef in de brief ook aan dat u de betaling dus uitstelt totdat de gebreken hersteld zijn.  
Lees verder