Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen letselschade

Wanneer u letselschade heeft opgelopen en u weet wie er aansprakelijk is voor de schade, kunt u deze persoon middels een brief of diens verzekeraar aansprakelijk stellen.

Zo gaat u aan de slag om de andere partij aansprakelijk te stellen

  1. Stel vast wie er aansprakelijk is
  2. Maak een overzicht van uw schade en de bijbehorende kosten van de opgelopen schade. Omdat het vaak lastig is om de hoogte van deze schadevergoeding te bepalen kunt u de hulp van onze letsel juristen inschakelen.
  3. Stuur een aangetekende brief waarin u de andere partij aansprakelijk stelt. Voeg ook een lijst en foto's van de schade toe.
  4. Wacht de reactie van de aansprakelijk gestelde partij af. In de brief geeft u een termijn op waarbinnen de andere partij moet reageren. Krijgt u geen reactie terug binnen de gestelde termijn, stuur dan een herinnering of neem contact met ons op.
  5. Komt u er niet uit? Wordt u het niet eens over de hoogte van de schadevergoeding of erkent de andere partij de aansprakelijkheid niet? Neem dan contact met ons op.

Belangrijk

  • Dit is een voorbeeldbrief van DAS. U kunt deze brief aanpassen naar uw situatie.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief.
  • Verstuur de brief aangetekend én per gewone post of e-mail. Bewaar een kopie voor uzelf.
Download voorbeeldbrief (gratis)