Wie kan een schade­vergoeding vorderen?

Letselschade na een ongeval kan voor veel kosten zorgen. Als slachtoffer kunt u mogelijk uw kosten terugvorderen door een schadevergoeding te claimen. Uw letsel kan er echter ook voor zorgen dat andere betrokkenen kosten moeten maken, zoals uw werkgever. We bespreken degene die een schadevergoeding kan vorderen. Meer hulp nodig? Neem dan contact met ons op!

Onze oplossingen

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis adviesgesprek om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het u uitkomt.

Bent u bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij u graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.

Hulp bij letselschade

  • Als u geen verzekering heeft
  • Ontdek online uw rechtspositie
  • Direct hulp van uw eigen letselschadejurist.
  • Onze hulp is geheel kosteloos
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wie een schadevergoeding kan vorderen

Verschillende betrokkenen kunnen een schadevergoeding krijgen, namelijk:

  • Het slachtoffer
  • Direct betrokkenen
  • De werkgever
  • De zorgverzekeraar

Het slachtoffer

Heeft u letselschade opgelopen door het toedoen van een ander? Dan kunt u recht hebben op een schadevergoeding. U moet echter wel voldoen aan enkele voorwaarden. Na een ongeval kunt u zowel materiële schade als immateriële schade hebben. Deze kunnen beide verwerkt worden in een schadeclaim. Lees meer over schadevergoeding berekenen en schadeclaim indienen.

Uw werkgever

Als u letselschade heeft opgelopen en daardoor uw werkzaamheden (tijdelijk) niet kunt uitvoeren is uw werkgever verplicht uw loon (gedeeltelijk) door te betalen. Volgens de wet heeft uw werkgever wel recht op vergoeding van het loon dat zij haar arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen. Uw werkgever kan de volgende kosten verhalen

  • Uw werkgever kan het nettoloon vorderen.
  • Ook als er re-integratiekosten gemaakt worden, kan uw werkgever deze kosten vorderen.

Lees hier hoe uw werkgever uw loon kan vorderen.

Uw zorgverzekeraar

Ook uw zorgverzekeraar kan een vordering indienen, bijvoorbeeld na ambulance vervoer of na een operatie. Als uw ziektekosten na het het ongeval worden vergoed door de zorgverzekeraar, heeft deze het recht de vergoedingen op de aansprakelijke partij te verhalen.

Direct betrokkenen

Ook direct betrokkenen kunnen in verschillende situaties recht hebben op een vergoeding. Nabestaanden kunnen in bijzondere voorwaarden bijvoorbeeld smartengeld van het slachtoffer erven. Nabestaande kunnen soms ook recht hebben op een eigen vergoeding zodra het slachtoffer degene was die zorgde voor het gezinsinkomen.

Personen die getraumatiseerd zijn door het verlies van een dierbare of doordat zij het ongeval hebben zien gebeuren of vlak daarna ter plekke kwamen, kunnen een vergoeding krijgen voor de behandeling van het trauma. Dit wordt ook wel affectieschade en shockschade genoemd.

Als laatste kunnen personen die kosten hebben moeten maken namens het slachtoffer ook een vergoeding ontvangen. Het gaat hierbij om kosten die door iemand anders dan het slachtoffer worden gemaakt, die het slachtoffer anders zelf had moeten maken. Bijvoorbeeld kosten die ouders maken voor hun gewonde kinderen, zoals het kopen van medicijnen, vervoerskosten naar het ziekenhuis, enzovoorts. Dit noemen we ook wel ‘verplaatste schade’. Houd er wel rekening mee dat dit niet geldt voor loonkosten. Bijvoorbeeld wanneer ouders een vrije dag op moeten nemen om met het slachtoffer naar een medische afspraak te gaan. Hier geldt geen vorderingsrecht voor. Alleen het slachtoffer heeft vorderingsrecht.

Hulp nodig bij het vorderen van een schadevergoeding?

Bij het indienen van een schadeclaim wordt vaak juridische hulp ingeschakeld. Een letselschade jurist weet namelijk exact hoe dit proces in zijn werk gaat en welke schadeposten u allemaal mee kunt nemen in de schadeclaim.

Houd rekening met de verjaringstermijn

Wacht niet te lang met het vorderen van een schadevergoeding. U moet namelijk rekening houden met de verjaringstermijn. Na een bepaalde periode kunt u geen schadevergoeding meer vorderen. U heeft 5 jaar de tijd om de schadeclaim in te dienen. Na deze periode is de schadevergoeding verjaard. Deze periode start vanaf het moment dat de schade bij u bekend is. Zorg ervoor dat u zo snel mogelijk handelt.

Lees verder