blog

Omgangsrecht grootouders: nieuwe wet biedt kansen voor opa’s en oma’s

3 min leestijd19 jun 2024

Het is hoog tijd dat er duidelijkheid komt over het wetsvoorstel om het omgangsrecht tussen grootouder en kleinkind laagdrempeliger te maken. In de praktijk zie ik dat rechtbanken in ons land anders omgaan met de anticipatie op dit wetsvoorstel.

Lennard van Kesteren

advocaat, mediator

Bekijk meer

Opa’s en oma’s die hun kleinkinderen niet of nauwelijks meer zien kunnen een omgangsverzoek indienen bij de rechtbank Om recht te hebben op een omgangsregeling moet sprake zijn van ‘family life’. Je moet aantonen dat je een nauwe band hebt die verder gaat dan het gebruikelijke opa-en-oma-contact.

‘Family life’ laten vervallen

Er is een wetsvoorstel om deze drempel van ‘family life’ te laten vervallen. Iedere opa en oma kan dan, ongeacht of er family life was of is, een omgangsverzoek indienen. Opa’s en oma’s die hun kleinkind zelfs nog nooit gezien hebben, maar daar wel een band mee willen opbouwen, kunnen dan verzoeken om omgang.

Verwacht toename aan omgangsverzoeken

Ik verwacht dat met het ingaan van deze wet veel grootouders zo’n omgangsverzoek zullen indienen, omdat de groep grootouders zonder family life nu geen omgangsrechten hebben. Na de invoering van deze wet heeft iedere opa en oma ineens een recht op omgang.

Rechtbanken oordelen nu verschillend

Ik zie dat er momenteel verschillen zijn in de manier waarop rechtbanken in ons land anticiperen op dit specifieke wetsvoorstel. In 2023 anticipeerde de Rotterdamse Rechtbank in een uitspraak van 13 september 2023 al op dit wetsvoorstel en werd de family life-toets overgeslagen.

In een zeer recente zaak van juridisch dienstverlener DAS deed de rechtbank in Roermond het tegenovergestelde. Deze rechtbank anticipeerde niet op het wetsvoorstel. Zij gaf aan dat het onduidelijk is of en zo ja, wanneer deze wet zal worden ingevoerd en of de uiteindelijke wet gelijkluidend aan het wetsvoorstel zal zijn als deze inderdaad wordt ingevoerd. De rechtbank acht het dan ook te vroeg om hierop vooruit te lopen en zal de geldende wet- en regelgeving toepassen.advocaat, mediator

Lennard van Kesteren

Bij de DAS-vestiging in Zoetermeer treed ik op als advocaat en als Family MfN-registermediator. Als specialist houd ik mij met name bezig met personen- en familierecht, jeugdrecht en ADR (alternative dispute resolution). Voor...

Meer artikelen van Lennard van Kesteren

Ook interessant voor je

Zo verliest onbereikbare Ella helemaal het gezag over haar dochter
25 jun 20244 min leestijd

Zo verliest onbereikbare Ella helemaal het gezag over haar dochter

Lees hier de blog van onze collega over hoe hij hielp bij een zaak over een verzoek om ouderlijk gezag.


 Alleen op vakantie met je kinderen? Maak er geen rechtszaak van!
25 jun 20243 min leestijd

Alleen op vakantie met je kinderen? Maak er geen rechtszaak van!

Vaak vergeten gescheiden ouders op tijd belangrijke afspraken met elkaar te maken. Zoals de ander toestemming vragen voor een buitenlandse reis met hun minderjarige kinderen.

Alleen op vakantie met je kinderen? Rechters geven niet zomaar toestemming
24 apr 20243 min leestijd

Alleen op vakantie met je kinderen? Rechters geven niet zomaar toestemming

Wil je als ouder alleen op vakantie naar het buitenland met je minderjarige kinderen? Dan moet je toestemming hebben van de andere ouder met het gezag. Vaak vergeten gescheiden ouders dat te regelen of komen er samen niet uit.

1 van 3