Vier rechten die je als burger hebt op het gebied van privacy

Gemeenten die smart city-toepassingen willen inzetten,  een boete van € 750.000 voor TikTok vanwege het schenden van de privacy van kinderen en een datalek bij huisartsen waarbij vaccinatiegegevens zonder toestemming zijn gedeeld. Het zijn allemaal voorbeelden van de afgelopen tijd waarbij de privacy geschonden is of waarbij het risico daarop aanwezig is.

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Zij moeten zorgvuldig met je gegevens omgaan. Maar welke rechten heb je eigenlijk als burger? Weet dat je vier belangrijke rechten hebt. Ik zet ze hieronder op een rij.

1. Het recht op inzage en beperking van de verwerking

Je hebt het recht te achterhalen of en welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Je kunt daarvoor een kopie opvragen bij de organisatie die de gegevens verwerkt. Wij hebben een handige gratis voorbeeldbrief “Verzoek op inzage” die je daarvoor kunt gebruiken. Wil je dat een organisatie minder of geen gegevens van jou verwerkt? Maak dan gebruik van het recht op beperking van de verwerking. En vraag de organisatie of zij de verwerking stopt of beperkt.

2. Het recht om vergeten te worden

Je kunt een organisatie ook vragen om jouw gegevens te verwijderen. Zijn de gegevens niet meer nodig, heb je eerder gegeven toestemming ingetrokken, is de bewaartermijn voor de gegevens verstreken of heb je bezwaar gemaakt tegen de verwerking? Dan moet een organisatie jouw gegevens verwijderen. Soms is een organisatie wettelijk verplicht om persoonsgegevens over jou te verwerken of te bewaren, dan kan een organisatie niet aan jouw verzoek voldoen. Wil je jouw gegevens laten verwijderen? Check dan onze gratis voorbeeldbrief “Recht op vergetelheid”.

3. Het recht om gegevens over te laten dragen

Als je overstapt naar een andere leverancier kan het handig zijn dat de oude leverancier jouw gegevens overdraagt aan de nieuwe leverancier. Als je vraagt jouw gegevens over te dragen aan een nieuwe organisatie dan moet de oude leverancier daaraan meewerken. Dit recht geldt alleen voor digitale persoonsgegevens, dus niet voor papieren dossiers. Ook moet het gaan om gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven voor de verwerking óf om persoonsgegevens die nodig waren om een overeenkomst uit te voeren.

4. Het recht op informatie

Je hebt het recht te weten wie de organisatie is die jouw gegevens verwerkt, waarom zij jouw gegevens verwerkt, hoe ze daarmee omgaat en of ze jouw gegevens deelt met of verkoopt aan andere organisaties. Organisaties moeten je hierover informeren. Dat kan bijvoorbeeld met een privacy statement of privacyverklaring. Deze kun je vaak vinden op de website van een organisatie.

En goed om te weten: deze rechten heb je niet alleen bij Europese bedrijven en organisaties. Ook grote Amerikaanse bedrijven zoals Google en Facebook moeten zich binnen Europa aan de regels houden.

Carolien Lasonder Mediator
Ik begeleid juridische projecten en procedures op het gebied van privacy, contractmanagement en arbeidsrecht. Bijvoorbeeld: compliancy, AVG, reorganisaties, fusies en overnames, arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap.

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden