Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s: wat betekent dat in de praktijk?

Vanaf 1 april 2021 zijn er geluidseisen voor nieuw te plaatsen buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Daarbij kan het gaan om warmtepompen en airco’s die worden gebruikt voor woningen. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken. Met deze geluidsnorm worden buren beter beschermd tegen geluid van warmtepompen en airco’s én wordt tevens de ontwikkeling van stillere warmtepompen bevorderd.

Het Bouwbesluit stelde voor 1 april 2021 geen geluidseisen aan het geluid van buitenunits van warmtepompen en airco’s. Door de geluidsnormen wordt hiervoor nu een duidelijk kader gegeven. De geluidsnormen gelden niet voor de installatie zelf (uit de fabriek), maar voor een bij een perceel geplaatste installatie. Dat betekent dat de installatie op voldoende afstand van de buren moet worden geplaatst of moet worden afgeschermd, zodat de 40 dB norm niet wordt overschreden. Het gaat hierbij nadrukkelijk om nieuw geplaatste installaties vanaf 1 april 2021.

Welke gevolgen hebben de regels voor consumenten en bedrijven?

De gevolgen van de nieuwe regels zijn eigenlijk tweeledig. Ten eerste hebben consumenten en bedrijven met de wijziging van de regelgeving een duidelijk instrument in handen op basis waarvan door het bevoegd gezag (veelal de gemeente) handhavend kan worden opgetreden, mits het dus om een nieuwe installatie gaat. Ten tweede moeten eigenaren bij de aanschaf van een nieuwe installatie bedacht zijn op de plaatsing (waar en hoe) en eventuele isolatiemaatregelen, wat onvermijdelijk leidt tot hogere kosten. Ook moeten zij dus bedacht zijn op eventuele verzoeken om handhaving.

Tips bij overlast warmtepomp / airco

Ervaar je overlast van de warmtepomp of airco van je buren? Dan adviseer ik je om eerst hierover met je buren in gesprek te gaan. Je kunt bijvoorbeeld vragen of jouw buren bereid zijn om isolerende maatregelen te nemen. Mocht het gesprek op niets uitlopen, dan kun je een verzoek tot handhaving indienen bij de gemeente. De gemeente zal dan waarschijnlijk via een geluidsmeting bepalen of de geluidsnormen worden overschreden. In het verzoek om handhaving kan worden verzocht om op te treden wegens overschrijding van de geluidsnorm uit het Bouwbesluit. Dat op zich kan ertoe leiden dat de gebruiker van de warmtepomp of airco genoodzaakt is om isolatiemaatregelen te nemen. Maar ook kan de gemeente worden verzocht om totale verwijdering van de warmtepomp of airco. In hoeverre de gemeente daarin meegaat, zal afhangen van de maatvoering en plaatsing van de warmtepomp of airco.

Tips bij plaatsing warmtepomp / airco

Wil je een warmtepomp of airco plaatsen? Dan is het goed om vooraf helder te hebben welke eventuele extra kosten er zijn om te voldoen aan de geluidsnormen. De meest stille buitenunits op de markt produceren tussen de 42 en 49 dB op één meter afstand van de warmtepomp. Om aan de geluidsnorm te kunnen voldoen moeten zelfs deze warmtepompen op een afstand van 3 à 4 meter van de perceelsgrens worden geplaatst om aan de geluidsnormen te kunnen voldoen. Daarnaast adviseer ik om vooraf met je buren in gesprek te gaan om zo eventueel draagvlak te vormen voor de installatie en, voor zover mogelijk, gezamenlijk na te denken over de meest passende plek voor de installatie.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

 

 

Maurice Santokhi Jurist
Als jurist bestuursrecht behandel ik allerhande bestuursrechtelijke zaken. Ik adviseer en ondersteun zowel ondernemers als particulieren op het gebied van bijvoorbeeld vergunningen en bestemmingsplannen.
Meer artikelen van Maurice

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden