Er is een fout opgetreden in dit component.

Ben ik verplicht een cao toe te passen op mijn werknemers?

Als u verbonden bent aan een branche-organisatie, bent u verplicht de cao toe te passen op alle werknemers die lid zijn van een verbonden vakbond. Maar in de meeste gevallen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao - of gedeelten daaruit - algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat alle werkgevers en werknemers uit die bedrijfstak die bepalingen moeten naleven ten opzichte van alle werknemers. Dus ook werknemers en werkgevers die geen lid van een branche-organisatie of een vakbond zijn.

Wilt u onbeperkt en persoonlijk antwoord op uw eigen juridische vragen? Met een rechtsbijstandverzekering kunt u ons altijd bellen voor gratis advies. Lees meer over de rechtsbijstandverzekering voor ondernemers.