Er is een fout opgetreden in dit component.

Mag ik als werkgever afwijken van een cao?

In principe is elke voorwaarde die afwijkt van een cao-bepaling niet geldig. Er zijn echter uitzonderingen. Niet iedere afwijking van een cao is ongeldig. Vaak is een cao bedoeld als een minimumregeling. In dat geval is een afwijkende voorwaarde die nadelig is voor een werknemer níet geldig. Voorwaarden die van de cao afwijken, maar die wel gunstig zijn voor een werknemer, zijn wél geldig.