Hoe zit het met loon doorbetalen als je werknemer is uitgevallen door schuld van een ander?

Als je werknemer door toedoen van een ander arbeidsongeschikt raakt, hoe zit het dan met het loon? Draai je als werkgever volledig op voor de loondoorbetaling of zijn er ook andere mogelijkheden?

Het verhaal van Sjors

Het is zaterdagochtend en Sjors* is op weg naar het voetbalveld. De laatste wedstrijd van het seizoen belooft een spannende te worden! Lang om daarover na te denken heeft hij niet, want het volgende moment wordt Sjors op de fiets door een roekeloze automobilist aangereden. Het ziet er niet goed uit en Sjors wordt dan ook direct naar het ziekenhuis gebracht. Daar constateren de artsen meerdere botbreuken. En dat is helaas niet het enige: Sjors’ arm is door de botsing verbrijzeld en zal nooit meer helemaal honderd procent kunnen functioneren. Sjors wacht een lange weg van herstel waarbij hij lange tijd niet zal kunnen werken. Het is zelfs de vraag of hij ooit weer helemaal terug kan keren in zijn huidige baan.

Loondoorbetalingsplicht?

Ook de werkgever van Sjors wordt met deze situatie geconfronteerd. Naast bezorgdheid om het herstel van Sjors, heeft zijn werkgever ook vragen: moet hij het loon van Sjors doorbetalen nu duidelijk is dat Sjors lange tijd niet zal kunnen werken? En zo ja, kan hij het loon verhalen op de automobilist die het ongeval veroorzaakte?  

Niet met lege handen

In de wet is geregeld dat wanneer een werknemer door een ongeval is uitgevallen, de werkgever in principe het loon moet doorbetalen. Zonder dat daar dus een arbeidsprestatie tegenover staat. Maar wist je dat een werkgever dit loon kan verhalen op een derde, als vaststaat dat deze aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval? Dit heet loonregres. En anders dan deze naam doet vermoeden kan een werkgever ook re-integratiekosten verhalen op de aansprakelijke partij. Denk bijvoorbeeld aan omscholingscursussen en aanpassingen op het werk.

Loonregres: hoe gaat dat in zijn werk?

Staat vast dat een derde aansprakelijk is, dan kan de schade in kaart worden gebracht die een werkgever lijdt doordat zijn werknemer niet kan werken. Niet alle schade van de werkgever is verhaalbaar op de aansprakelijke partij. De wet geeft aan dat, naast de re-integratiekosten, alleen het netto loon dat werd doorbetaald tijdens de ziekte verhaalbaar is. Deze schade kan met een schriftelijke aansprakelijkheidsstelling bij de aansprakelijke partij worden ingediend. Kosten van een vervanger of een vermindering van de omzet kunnen niet als schade van de werkgever worden verhaald.

Hoe loopt de zaak van Sjors af?

De werkgever van Sjors schakelt zijn rechtsbijstandverzekeraar in. Die zet op een rij welk loon en overige kosten de werkgever kan verhalen op de aansprakelijke automobilist. Vervolgens stelt hij de automobilist aansprakelijk. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de automobilist erkent de aansprakelijkheid uiteindelijk en betaalt de loonschade die de werkgever lijdt. En Sjors? Die herstelt gelukkig een stuk sneller dan verwacht en kan na aanpassing van zijn werkplek toch nog uit de voeten in zijn huidige baan.

Arbeidsongeschikt door een medische misser?

Het voorbeeld uit deze zaak van de maand komt geregeld voor. Maar wist u dat DAS ook geregeld zaken behandelt van werkgevers die de inzet van hun werknemer door een medische misser moeten missen? In die gevallen ligt loonregres een stuk ingewikkelder. Want stel nou dat uw werknemer al deels arbeidsongeschikt was en door de medische misser nu helemaal arbeidsongeschikt is. Dan is het moeilijk te bepalen welk deel van het loon u op de aansprakelijke derde kunt verhalen.

Hulp nodig?

Zit je in een soortgelijk situatie? Neem je contact op met Letselschadehulp van DAS. Juist ook als je niet verzekerd bent. Regres plegen is een ingewikkeld proces dat veel tijd en energie vraagt. En wij kunnen jou daarbij helpen. Besteed het daarom uit aan experts, zodat jij gewoon door kunt gaan met ondernemen! Uiteraard kunnen we ook jouw werknemer helpen met het juridisch afwikkelen van letselschade.

Arthur Eelen Jurist
Heb je letselschade? Dan kan ik je helpen. Als senior letselschadejurist bij DAS Letselschadehulp help ik al vele jaren slachtoffers om hun schade te verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, bedrijfsongeval of medisch incident. Ook sta ik nabestaanden bij wanneer het slachtoffer is overleden. Allemaal zaken met veel emotie en enorme belangen.
Meer artikelen van Arthur

Gratis juridische hulp in uw mailbox!

Blijf op de hoogte

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen voor ondernemers met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden