Waar bestaat een arbeidsovereenkomst uit?

De afspraken met uw nieuwe werknemers legt u vast in een schriftelijke arbeidsovereenkomst, ook wel arbeidscontract genoemd. In dit contract zet u een aantal basisgegevens, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en andere bepalingen.

Inhoud arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten. Wij raden echter aan om een schriftelijk arbeidscontract op te stellen en de volgende onderdelen minimaal op te nemen:

Basisgegevens
De basisgegevens zijn:

 • naam en adres van uw bedrijf;
 • naam van degene die uw bedrijf vertegenwoordigt;
 • naam en adres van uw werknemer, en voor de salarisspecificatie ook geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
Daarnaast gaat het om gegevens over het dienstverband:

 • datum van indiensttreding;
 • standplaats;
 • functie;
 • de duur van de overeenkomst bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
 • de opzegtermijnen voor de werkgever en de werknemer.
Geldt voor uw bedrijf of branche een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)? Dan geeft u ook aan welke cao van toepassing is op het arbeidscontract. Gaat het om een minimum-cao? Dan mag u hiervan afwijken als dit in het voordeel van uw werknemers is. Van een standaard-cao mag u niet afwijken.

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
De primaire arbeidsvoorwaarden zijn:

 • het aantal werkuren per week of per dag;
 • salaris (bij voorkeur bruto) en vakantiebijslag;
 • vakantiedagen.
De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de afspraken die u maakt naast de reguliere afspraken. Denk aan:

 • dertiende maand;
 • bonus;
 • opleidingsfaciliteiten;
 • auto, telefoon of laptop van de zaak;
 • collectieve ziektekostenverzekering.
Andere bepalingen
Ten slotte kunnen andere bepalingen worden opgenomen in het  arbeidscontract:

Proeftijdbeding
Een proeftijdbeding is een bepaling waarmee u een proeftijd kunt afspreken bij arbeidsovereenkomsten voor langer dan 6 maanden. U moet zich daarbij houden aan de maximale lengte van een proeftijd.

De maximale lengte van een proeftijd is 1 maand bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar duurt. Of maximaal 2 maanden als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer duurt dan 2 jaar.

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is de maximale lengte van een proeftijd 2 maanden.

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in de mogelijkheden om bij een concurrent te gaan werken. Het is van groot belang dat deze bepaling heel secuur wordt opgesteld. Anders is de kans groot dat u er niets aan heeft.

Zo is het aan te bevelen om in het concurrentiebeding een geografische beperking en een beperking in tijd op te nemen. Bijvoorbeeld door te bepalen dat een werknemer niet mag werken binnen 5 kilometer van de hoofdvestiging van de werkgever en niet gedurende 1 jaar na het einde van het dienstverband.

Hoofdregel is dat een concurrentiebeding alleen is toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Alleen indien de werkgever kan motiveren dat een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kan een dergelijk beding ook in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen.

Relatiebeding
Een relatiebeding beperkt een werknemer in de relaties die hij mag benaderen na het einde van het dienstverband. Deze bepaling heeft tot doel om te voorkomen dat een werknemer uw relaties benadert, zoals uw klanten.

Let op
Vergeet geen boetebeding te koppelen aan het concurrentiebeding en het relatiebeding.

Incorporatiebeding
Een incorporatiebeding zorgt ervoor dat regels in andere documenten van toepassing worden verklaard. Denk aan de regels in een personeelsreglement, verzuimreglement of socialmediaprotocol.

Let op
De kracht van een bepaling en de haalbaarheid van een vordering is altijd afhankelijk van alle omstandigheden van het geval.

Tip
Stelt u zelf een arbeidscontract op? Laat de inhoud ervan dan door een jurist nakijken.

Lees verder