Ontslag­procedure via kantonrechter

Uw werkgever start de ontslagprocedure bij de kantonrechter door een verzoekschrift in te dienen. Dat kan alleen bij een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren.

Redenen ontslag via de kantonrechter

Ontslag via de kantonrechter kan door een werkgever worden aangevraagd wanneer de reden voor ontslag anders is dan langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomisch. Denk bijvoorbeeld aan disfunctioneren, een verschil van inzicht, veelvoudig ziekteverzuim, verwijtbaar handelen of nalaten of een verstoorde arbeidsrelatie. Ook als er sprake is van bepaalde opzegverboden kan uw werkgever naar de kantonrechter. Dit is bijvoorbeeld het geval als u zwanger bent. Ook kan een werkgever naar de kantonrechter als er sprake is van een tijdelijk arbeidscontract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid. In deze gevallen mag een werkgever het arbeidscontract niet zomaar opzeggen.

De procedure

Uw werkgever verzoekt in een verzoekschrift de kantonrechter tot ontbinding van het arbeidscontract. U kunt als reactie hierop een verweerschrift indienen. Het verzoekschrift en het verweerschrift worden op een zitting door de kantonrechter mondeling behandeld. Tussen 2 tot 4 weken daarna beslist de kantonrechter over het ontbindingsverzoek. Als de ontbinding wordt toegewezen, bepaalt de kantonrechter op welk moment het arbeidscontract eindigt. Wijst de kantonrechter het ontbindingsverzoek af? Dan blijft het arbeidscontract bestaan.

Opzegtermijn en transitievergoeding

Wanneer de rechter besluit tot ontbinding van uw arbeidscontract, moet er rekening gehouden worden met de opzegtermijn. De kantonrechter mag de periode dat het ontslagproces heeft geduurd van deze opzegtermijn aftrekken. Er moet dan wel ten minste een maand opzegtermijn overblijven. Als de ontbinding van het arbeidscontract wordt toegewezen door de kantonrechter, heeft u recht op een transitievergoeding vanaf uw eerste werkdag. Deze vergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren, leeftijd en uw bruto salaris. De opzegtermijn en transitievergoeding gelden niet als u zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen. De kantonrechter kan het arbeidscontract dan per direct ontbinden en de transitievergoeding achterwege laten. In hele bijzondere situaties kan het zijn dat de kantonrechter ondanks het verwijtbare handelen toch de transitievergoeding toekent.

Niet eens met uitspraak kantonrechter?

U kunt in beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter voor ontbinding van uw arbeidscontract. Dit moet binnen 3 maanden na de uitspraak van de kantonrechter. Geef in uw beroepschrift aan waarom u het niet eens bent met uw werkgever. Schakel hierbij altijd juridische hulp in. Om beroep aan te tekenen moet u namelijk worden bijgestaan door een persoon die daartoe bevoegd is. Laat uw werkgever ook altijd weten dat u het niet eens bent met de ontbinding die door de rechter is uitgesproken en geef aan dat u beschikbaar blijft voor uw werk.

Veelgestelde vragen