Opzegging met instemming: wat houdt het in?

Je werkgever wil je arbeidscontract opzeggen en vraagt je hiermee in te stemmen. Wat staat je dan precies te wachten? Op deze pagina lees je er alles over. Als je nóg meer wilt weten, kun je natuurlijk ook om hulp vragen bij een van een van onze juridisch specialisten.  

Wat je allemaal wilt weten over opzegging met instemming

Wat betekent opzegging met instemming?

Bij opzegging met instemming kan jouw werkgever je arbeidsovereenkomst opzeggen zonder dat die toestemming moet krijgen van het UWV of de kantonrechter. Dat kan alleen als jij hier ook daadwerkelijk schriftelijk akkoord op geeft. Meestal doe je dat door een opzeggingsbrief te ondertekenen.

Je werkgever moet een redelijke grond voor het ontslag hebben om gebruik te maken van deze mogelijkheid tot beëindiging. Denk hierbij aan de verschillende redenen voor ontslag, zoals bedrijfseconomische omstandigheden en disfunctioneren.

Bedenktijd na instemming

Als werknemer krijg je na je instemming 14 dagen bedenktijd. Dit heet het ‘herroepingsrecht’. In die periode mag je op het beëindigingsvoorstel terugkomen en je instemming ongedaan maken. Heeft je werkgever je niet op het herroepingsrecht gewezen? Dan krijg je zelfs 3 weken de tijd.

Wat is het verschil met een ontslag met wederzijds goedvinden?

Het grootste verschil tussen een ontslag met wederzijds goedvinden en een opzegging met instemming, is dat je werkgever in het laatste geval wettelijk verplicht is een transitievergoeding toe te kennen. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden hoeft dat dus niet per se (maar in de praktijk gebeurt het wel vaak).

Verder moet je bij een opzegging met instemming altijd rekening houden met de opzegtermijn en de wederindiensttredingsvoorwaarde. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is dat anders. Daar kun je namelijk ook andere afspraken in opnemen, zoals finale kwijting en een afspraak over het concurrentie/relatiebeding.  In de praktijk kiezen veel partijen daarom voor een ontslag met wederzijds goedvinden, en niet voor opzegging met instemming.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.