Transitievergoeding 2021: wat is er veranderd voor werknemers?

De arbeidsmarkt blijft altijd in beweging en zo ook de Wet arbeidsmarkt in balans. Met deze wet worden enkele nadelige effecten en niet behaalde doelen van de WWZ gerepareerd. Per 1 januari 2020 zijn er ook enkele zaken met betrekking tot de transitievergoeding veranderd. Lees hier wat er precies is veranderd.

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een vergoeding waar iedere werknemer recht op heeft wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt. Dit wordt vaak een ‘ontslagvergoeding’ genoemd, maar dat klopt niet helemaal. De vergoeding geldt namelijk niet alleen bij ontslag, maar ook als een contract door de kantonrechter wordt ontbonden of simpelweg niet wordt verlengd. Er zit echter wel een verschil tussen een ontslagvergoeding en de transitievergoeding. Lees daar hier meer over.

Er zijn veel vragen over de transitievergoeding. Klik op de links voor meer informatie.

Transitievergoeding 2021

Ook in de 2021 zullen er weer enkele zaken veranderen. De berekeningsystematiek op zich zelf verandert niet per 1 januari 2021. Wat echter wel wijzigt is de maximale hoogte van de transitievergoeding. Per 1 januari 2021 kun je maximaal €84.000 ontvangen in plaats van €83.000. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de ontwikkelingen van de contractlonen

Daarnaast zal er in 2021 een compensatieregeling voor kleine werkgevers intreden. Zodra ze stoppen door het pensioen of overlijden van de werkgever kunnen ze compensatie aanvragen voor de betaald transitievergoedingen. Op deze manier wordt er voorkomen dat dit ten koste gaat van hun eigen pensioen. Het is nog niet bekend vanaf welke datum compensatie aangevraagd kan worden. Dit heeft dus geen invloed op jouw als werknemer.

Wat is er veranderd in 2020?

Met ingang van 1 januari 2020 heeft iedere werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Tot 1 januari 2020 moest iemand minstens 24 maanden in dienst zijn geweest om aanspraak te maken op een transitievergoeding. Dat is vanaf 1 januari 2020 niet meer zo. Dat betekent dat u bijvoorbeeld ook recht heeft op een transitievergoeding als uw contract al tijdens de proeftijd wordt beëindigd.

Daarnaast is de berekening van de transitievergoeding aangepast. Vanaf 1 januari 2020 heeft iedereen recht op ⅓ maandsalaris voor ieder kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd of een evenredig deel dat de arbeidsovereenkomst korter dan wel langer heeft geduurd.

Eerst kregen werknemers vanaf hun tiende dienstjaar een hogere transitievergoeding. Daarnaast kregen werknemers vanaf hun 50ste ook een hogere vergoeding. Deze speciale regeling is echter afgeschaft. De berekening is vanaf 1 januari 2020 voor iedereen gelijk.

Waarom wordt deze wijziging doorgevoerd?
De overheid wil hiermee het verschil tussen vaste en flexibele medewerkers kleiner maken. Voor de werkgever betekent dit namelijk meer administratieve lasten en meer kosten, vooral als hij veel met tijdelijke en flexibele krachten werkt. Hierdoor wordt het voor werkgevers ook aantrekkelijker om een vast contract te geven.

Wat betekent dit voor u als werknemer?
Tenzij u zelf uw baan opgeeft, heeft u tenzij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werknemer altijd recht op een vergoeding wanneer uw werkgever besluit dat u niet meer hoeft te komen werken. Zelfs als u ergens maar kort heeft gewerkt, ook als uitzendkracht.

Transitievergoeding berekenen 2020

Door de speciale regelingen die er waren voor werknemers die ouder of lang in dienst waren, kon de transitievergoeding flink oplopen. Vanaf 1 januari 2020 is dit dus veranderd. Wij laten u graag zien hoeveel u vanaf 1 januari 2020 zou krijgen aan de hand van een rekenvoorbeeld.

“Stel u bent 55 jaar en werkt inmiddels 20 jaar bij uw werkgever. Uw bruto maandsalaris inclusief 8% vakantiegeld is €4.500.”

U ontvangt dan over de volledige 20 jaar ⅓ maandsalaris. De formule hiervoor is: (€4.500 x ⅓) x 20. Dit is in totaal €30.000,-.

Lees voor meer informatie over de het berekenen van je transitievergoeding en gebruik de rekenhulp.