Huur opzeggen door huurder of verhuurder

Huurders en verhuurder moeten de huur altijd schriftelijk en per aangetekende brief opzeggen. Voor beide gelden verschillende regels en opzegtermijnen.

Huur opzeggen als huurder

Voor de huurder gelden de volgende regels:

 • U moet zich houden aan de opzegtermijn. Die is hetzelfde als de betalingstermijn: minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. Een betalingstermijn van één maand is het meest gebruikelijk. Staat er in het huurcontract een langere opzegtermijn dan de betalingstermijn, dan hoeft u zich daar niet aan te houden. De opzegtermijn is ook dan maximaal 1 betalingstermijn van te voren.
 • U moet de huur schriftelijk en per aangetekende brief opzeggen. U hoeft geen reden op te geven. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.
 • Huurt u voor een vaste periode van langer dan 2 jaar een zelfstandig woning? Dan kunt u de huur soms pas opzeggen als die periode is verstreken. Eerder opzeggen kan alleen als de verhuurder het daarmee eens is. Huurt u voor een vaste periode langer dan 5 jaar een onzelfstandige woning, bijvoorbeeld een kamer? Dan kunt u de huur pas beëindigen als die periode is verstreken. U kunt alleen eerder opzeggen als de verhuurder hiermee akkoord gaat.
Wordt uw borg of sleutelgeld niet terugbetaald?

Is uw huurcontract afgelopen en krijgt u de borg  of het sleutelgeld niet terug van uw verhuurder? Met deze voorbeeldbrieven eist u de betaalde borg of sleutelgeld terug.

Huur opzeggen als verhuurder

Voor de verhuurder gelden de volgende regels:

 • U moet de huur per aangetekende brief opzeggen.
 • In de brief moet een wettelijke reden opzegging van de huur staan.
 • Als er medehuurders zijn, dan moeten zij ieder afzonderlijk een brief ontvangen.
 • U vraagt in uw brief om binnen 6 weken schriftelijk te laten weten of de huurder, en eventuele medehuurders, akkoord gaat met de huuropzegging. Het huurcontract wordt pas beëindigd als de huurder, en eventuele medehuurder(s), schriftelijk instemt met de huuropzegging.Stemt de huurder niet in, dan kunt u na 6 weken naar de rechter gaan. De rechter doet een uitspraak over de rechtmatigheid van de opzegging en geeft eventueel een datum voor ontruiming van de woning.

Wettelijke reden voor opzegging verhuurder

Een verhuurder moet een wettelijke reden voor opzegging hebben. Het kan alleen als:

 • de huurder zich niet gedraagt als een goed huurder (bijvoorbeeld door regelmatig de huur te laat te betalen of overlast te veroorzaken).
 • de verhuurder de woonruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik.
 • de huurder niet akkoord gaat met een redelijk aanbod van de verhuurder om een nieuw huurcontract te sluiten.
 • de verhuurder een geldend gemeentelijk bestemmingsplan wil realiseren op de plaats van de woning.
 • er sprake is van een (bij de verhuurder) inwonende kamerhuurder en het belang van de verhuurder om de huur te beëindigen groter is dan het belang van de huurder om in de kamer te blijven wonen.
 • de woonruimte tijdelijk verhuurd was. Een verhuurder mag alleen in een paar gevallen het huurcontract om deze reden opzeggen. Bijvoorbeeld als de verhuurder of de vorige huurder (die bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verbleef) na afloop van de tijdelijke huur weer zelf in de woonruimte gaat wonen.
Opzegtermijn verhuurder

De opzegtermijn wordt langer, naarmate de huurder langer in de woning woont. De minimale opzegtermijn voor de verhuurder is:

 • 3 maanden als de huurder er minder dan 1 jaar woont.
 • 4 maanden als hij er meer dan 1 jaar woont.
 • 5 maanden als hij er meer dan 2 jaar woont.
 • 6 maanden bij een woonduur langer dan 3 jaar.

Niet eens met huuropzegging door verhuurder?

Als u als huurder het niet eens bent met de huuropzegging, kunt u bezwaar maken.

Woning opleveren

Hoe het huurcontract ook wordt beëindigd, aan het einde van de huurperiode zal u als huurder de woning moeten opleveren aan de verhuurder. Hoe de woning moet worden opgeleverd, hangt af van of in het contract de staat van de woning is vastgelegd. Is dat het geval, dan moet de huurder de woning ook weer in die staat opleveren. Is dat niet het geval, dan gaat de wet ervan uit dat de huurder de woning altijd oplevert zoals hij deze heeft gekregen. Zorg voor een eindinspectierapport, zodat er bij oplevering geen discussie kan ontstaan over eventuele gebreken aan de woning. Maak ook altijd foto’s van de woning bij oplevering.

Lees verder

Veelgestelde vragen