Onderhoud aan een huurwoning

Een huurwoning heeft onderhoud nodig voor een zo prettig mogelijk woongenot voor de huurder. Maar wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud aan een huurwoning, de verhuurder of de huurder? En wat kunt u doen als onderhoud aan de huurwoning wordt geweigerd?

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud?

Bij de huur van woonruimte moeten de huurder en verhuurder er samen voor zorgen dat de woning in goede staat is en blijft. Het onderhoud is door de wet dan ook verdeeld tussen de huurder en de verhuurder. Daarin maken ze onderscheid in groot en klein onderhoud. Het kleine onderhoud van de woning komt voor rekening van de huurder en het grote onderhoud, voor rekening van de verhuurder.

Klein onderhoud huurwoning

Als huurder ben je verantwoordelijk voor het klein onderhoud aan een woning. Denk daarbij aan kleine reparaties, zoals de wc-bril vervangen, een deurkruk vastzetten, maar ook het binnenschilderwerk. Het kleine en dagelijkse onderhoud dat de huurder moet uitvoeren ligt in principe vast in een wettelijke lijst van kleine herstellingen, het zogenoemde Besluit Kleine Herstellingen. Die lijst is van dwingend recht. Dat betekent dat de verhuurder daarvan niet mag afwijken in het nadeel van de huurder. Alle overige (ernstige gebreken) vallen onder groot onderhoud en komen voor rekening van de verhuurder.

Groot onderhoud huurwoning

De verhuurder is dus verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan een woning. Een aantal voorbeelden van groot onderhoud aan een woning zijn:

 • Schilderwerk aan de buitenzijde van de woning.
 • Technische installaties binnen de woning, zoals ontluchten en bijvullen van cv ketel. 
 • Schoorstenen, afvoeren en ventilatiekanalen. 
 • Ongedierte verwijdering. 
 • Et cetera.

Achterstallig onderhoud door de verhuurder

Onderhoudt de verhuurder de woning niet goed? Meld dit dan schriftelijk bij de verhuurder, waarin u hem aansprakelijk stelt voor het onderhoud van de woning. Je bent als huurder verplicht de verhuurder tijdig op te hoogte te stellen. Dit noemen ze de Kikplicht. De verhuurder kan het achterstallig onderhoud aan de woning namelijk niet herstellen als hij daar niet van op de hoogte is. Gun de verhuurder vervolgens minimaal 2 weken om het onderhoud op te lossen. Gebeurt er vervolgens niets? Afhankelijk van het soort huurwoning dat je bewoont, een sociale huurwoning of een huurwoning in de vrije sector, kan je vervolgstappen ondernemen.

Onderhoudsklachten sociale huurwoning

Heeft de verhuurder voldoende tijd gehad na jouw melding om het achterstallig onderhoud aan te pakken, maar gebeurt er niets? Als het een sociale huurwoning betreft kan je de Huurcommissie om hulp vragen. Daar kan je een tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken aanvragen. De Huurcommissie beoordeelt of de gebreken ernstig genoeg zijn om de huur tijdelijk te verlagen, totdat de verhuurder het achterstallig onderhoud heeft weggewerkt of het gebrek heeft opgelost.

Ook kan er eventueel een procedure bij de rechtbank opgestart worden bij slecht onderhoud door de verhuurder. Daar kan de huurder naast huurverlaging ook vragen om de verhuurder te verplichten de gebreken te herstellen. Dat kan bij de Huurcommissie niet.

Onderhoudsklachten vrije sector huurwoning

Huur je de woning in de vrije sector? En doet de verhuurder niets aan het achterstallig onderhoud van de huurwoning? Ook nu dien je dit eerst schriftelijk te melden bij de verhuurder. Kom je er samen niet uit met de verhuurder? In dat geval kan je naar de rechter stappen. Bij de rechter kan je om herstel van de gebreken of het achterstallig onderhoud vragen. Ook kan je om een huurprijsvermindering verzoeken totdat de gebreken zijn opgelost.

Hoe kunnen wij je helpen?

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

088 3279 886

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
1199,-
1 van 4
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.