Gebreken aan een huurwoning

Bij de huur of verhuur van een woning, kunt u te maken krijgen met gebreken aan de huurwoning. Wat houdt een gebrek precies in en wie is er verantwoordelijk voor het verhelpen van het gebrek?

Hoe kunnen wij je helpen?

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houdt je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Herstelplicht van de verhuurder

De verhuurder is dus verplicht een gebrek aan de huurwoning te verhelpen, zodra de verhuurder op de hoogte is gebracht. U als huurder bent verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de verhuurder van het gebrek. Als u dit niet doet kan de verhuurder u aansprakelijk stellen voor de schade die ontstaat als gevolg van deze nalatigheid.

Nadat u de verhuurder heeft ingelicht dient de verhuurder het gebrek te verhelpen. De manieren waarop of binnen welk tijdsbestek de verhuurder dit moet doen, worden niet door de wet bepaald. Dit hangt af van de omstandigheden. Zo is het noodzakelijk dat een lekkage aan het dak zo snel mogelijk wordt gerepareerd, aangezien dit gebrek weer kan leiden tot andere gebreken, zoals schimmel.
 
Een verhuurder is niet altijd verplicht een gebrek op verzoek van de huurder te verhelpen. Er zijn een aantal uitzonderingen:
 • Wanneer het herstel van het gebrek zo veel kosten met zich mee zal brengen, dat dit in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder kan worden verlangd. 
 • Indien herstel van het gebrek onmogelijk is. 
 • Indien de gebreken zijn ontstaan door toedoen van de huurder zelf. De verhuurder heeft dus geen herstelplicht bij gebreken als gevolg van nalatigheid van het dagelijks onderhoud door de huurder.
 • De wet geeft aan dat alle schade aan de binnenzijde van het verhuurde pand wordt vermoed te zijn ontstaan door een tekortkoming van de huurder, tenzij de huurder kan bewijzen dat die niet het gevolg is van een tekortkoming aan zijn kant.

Minder huur betalen bij gebreken

Een van die stappen is de hulp inschakelen van de Huurcommissie. Reageert uw verhuurder niet op uw verzoek of wordt het gebrek niet verholpen? Dan kunt u een tijdelijke huurverlaging aanvragen bij ernstige gebreken aanvragen. De Huurcommissie beoordeelt of de gebreken ernstig genoeg zijn om de huur tijdelijk te verlagen, totdat de verhuurder het gebrek heeft opgelost. Dit is echter alleen van toepassing als u een sociale huurwoning huurt. Als huurder van een woning in de vrije sector kunt u een procedure starten bij de rechtbank. Daar kunt u naast huurverlaging ook vragen de verhuurder te verplichten de gebreken te herstellen.

Verborgen gebreken huurwoning

Een huurder kan ook te maken krijgen met verborgen gebreken aan een woning. Het huren van een woning is minder definitief dan een woning kopen, maar dat neemt niet weg dat verborgen gebreken net zo vervelend kunnen zijn. Er is sprake van een verborgen gebrek wanneer er een huurovereenkomst is aangegaan en de gebreken die zich voordoen niet staan vermeld in het huurcontract. Wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de schade hangt af van een aantal factoren: Welke afspraken zijn er gemaakt tussen de huurder en de verhuurder? En welke gebreken waren wel aanwezig bij het aangaan van de huurovereenkomst, maar zijn niet besproken en waren niet zichtbaar? Mocht u juridische stappen willen nemen, zijn dit de factoren waarmee tijdens een juridisch traject rekening worden gehouden.

Verhuurder aansprakelijk stellen voor de schade

Is uw verhuurder verantwoordelijk voor het verhelpen van de gebreken aan de huurwoning? Lees hier meer over het aansprakelijk stellen van de van de verhuurder voor de schade en de stappen die u kunt ondernemen. Geef uw verhuurder de tijd om op uw verzoek te reageren en het gebrek te verhelpen. Blijft een reactie van uw verhuurder uit? Dan kunt u vervolgstappen nemen.

Verplichtingen van de huurder en verhuurder

Bij de huur van een woonruimte moeten de huurder en verhuurder er samen voor zorgen dat de woning in goede staat is en blijft. Er zijn een aantal verplichtingen waar de verhuurder en huurder aan dienen te voldoen.

Verplichtingen huurder

Als huurder heeft u twee hoofdverplichtingen:

 • U moet de huur op tijd betalen.
 • U moet de woning als goed huurder gebruiken.

Onder deze tweede verplichting valt dat u als huurder de noodzakelijke reparaties moet toestaan, maar ook dat u zelf verantwoordelijk bent voor het dagelijkse onderhoud aan de woning. Onder dagelijks onderhoud vallen ook kleine reparaties, zoals vastzetten of vervangen van deurkrukken, repareren van een lekkende kraan, etc. De woning moet na de huurperiode namelijk weer in goede staat worden worden opgeleverd.

Verplichtingen verhuurder

Daarnaast zijn er ook een aantal verplichtingen waar een verhuurder aan moet voldoen. Een verhuurder heeft naast de verplichting, de woning ter beschikking te stellen aan de huurder, nog twee andere belangrijke verplichtingen:

Wanneer is er sprake van een gebrek?

Om te achterhalen wie het gebrek aan de huurwoning moet verhelpen, u als huurder of de verhuurder, is het goed om te weten wat een gebrek volgens de wet eigenlijk inhoudt:

Een gebrek is een niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid waardoor je als huurder niet het volledige woongenot hebt van je huurwoning.

Een aantal voorbeelden zijn: slechte staat van onderhoud, ongedierte, materiële beschadigingen, maar ook overlast van de buren kan worden gezien als een gebrek.

Lees verder