Regels bouwen op erfgrens

Wilt u een garage of uitbouw bouwen op de erfgrens? Dan moet u hier toestemming van uw buren voor vragen. Er zijn een aantal regels over het bouwen op de erfgrens.
Afstand tot de erfgrens

U mag bouwen tegen de erfgrens. Er is hier geen minimale afstand. Een muur op de erfgrens bouwen mag niet zomaar, omdat hij dan voor de helft op de grond van uw buren staat. Natuurlijk kan dit wel als zij daarvoor toestemming hebben gegeven. Voor u gaat bouwen op erfgrens is het dus belangrijk dat u precies weet waar de erfgrens ligt. Dit kunt u opvragen bij het Kadaster of laten uitmeten door het Kadaster. Wilt u ramen in de muur maken die uitkijken op het erf van uw buren? Dan geldt er wel een minimale afstand, namelijk van 2 meter vanaf de erfgrens.

Regels bij een scheidingsmuur

Het kan zijn dat er al een gedeelde muur op de erfgrens staat. Deze zogeheten mandelige muur is gezamenlijk eigendom met uw buren. Of u op of tegen een scheidsmuur mag bouwen hangt af van of het een mandelige muur is of een privé muur.

Gewone scheidsmuur
Staat de muur precies op de erfgrens, dan is er sprake van mandeligheid. U en uw buren zijn allebei voor de helft eigenaar van de muur. U mag dan tot de helft van de dikte van de muur balken en ankers aanbrengen of vervangen, mits dit de muur geen schade toebrengt. U mag ook tot op de helft van de muur een goot leggen, zolang u het water maar op uw eigen grond loost.

De muur is onderdeel van uw woning
Als een muur onderdeel is van een gebouw, is die muur eigendom van de eigenaar van dat gebouw. U bent dus eigenaar als de muur al onderdeel is van uw woning. Het maakt dan niet uit of de muur op de erfgrens staat of op de grond van uw buren.

De muur staat op de grond van uw buren
Als de muur in zijn geheel op de grond van uw buren staat, dan is het een privé muur. U mag niet op of tegen de muur aanbouwen. Dit geldt andersom natuurlijk ook.

Regels uitbouw

Aan een uitbouw zijn heel wat regels verbonden. En die gaan niet alleen over de afstand tot de erfgrens. Het burenrecht beschermt bijvoorbeeld ook tegen ongewenst uitzicht. Zo mag u geen doorzichtige ramen in uw uitbouw maken die uitkijken op de tuin van uw buren, waardoor zij geen privacy meer hebben. Gaat u tegen de erfgrens bouwen? Houd er dan rekening mee dat een venster met uitzicht op het erf van de buren alleen is toegestaan als:
  • de muur grenst aan een openbare weg of water.
  • het uitzicht wordt belemmerd door een muur van maximaal 2 meter hoog die zich binnen 2 meter van het venster bevindt en de buren toestemming hebben gegeven.
  • de buren al meer dan 20 jaar geen bezwaar hebben gemaakt tegen de aanwezigheid van een bestaand venster (verjaring).

In muren die dichter dan 2 meter op de erfgrens staan mogen wel vaste ondoorzichtige vensters worden aangebracht. Een draairaam met ondoorzichtig glas is in dit geval dus niet toegestaan. Voor het aanbrengen van ramen in de zijgevel is een omgevingsvergunning verplicht.

De buren bouwen op uw grond?

Als uw buren op uw grond bouwen, bedenk dan eerst dat zij dit niet altijd expres doen.Stap niet meteen naar de rechter, maar ga eerst in gesprek met uw buren. Onderneem wel altijd actie als de buren op uw grond bouwen. Het is namelijk uw recht om daar tegen in bezwaar te gaan. U kunt eisen dat ze de muur verplaatsen of tegen een schadevergoeding de muur laten staan.
Lees verder