Wanneer kan ik naar de Geschillencommissie Energie en Water?

Bij problemen met uw energieleverancier kunt u de hulp inroepen van de Geschillencommissie Energie en Water. Er moet dan worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft eerst zelf geprobeerd om met de stroomleverancier tot een oplossing te komen.
  • De stroomleverancier moet zijn aangesloten bij EnergieNed.
    U kunt dit controleren op de website van EnergieNed dan wel de website van de Geschillencommissie Energie en Water. Neem bij twijfel telefonisch contact op met EnergieNed. De website is misschien niet up-to-date.
  • De schade mag niet meer dan € 5.000,- bedragen.
  • De klacht moet binnen drie maanden nadat u de stroomleverancier aansprakelijk heeft gesteld bij de Geschillencommissie worden ingediend.

Is de schade meer dan € 5.000,-? U kunt uw geschil dan alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Energie en Water als beide partijen hiermee instemmen.